Ukrepi preobrazbe

AKTUALNE POTREBE ZA UKREPE PREOBRAZBE

Aktualne razmere potrebujejo ukrepe za reševanje. Povečuje se potreba po pridobivanju informacij: kaj dogaja v ozadju in kako razumet sebe v svetu dinamičnih preobratov. Prav tako za ukrepe preobrazbe.

Iskanje odgovorov na vprašanja aktualnih razmer je tematika v ospredju. Smo pred izzivom prevzemanja novih odločitev kako se posvetit osebni in skupni spremembi. Potrebujemo prevrednotenje prioritet in aktiviranje novih resursov preobrazbe. Smo v izzivu nove usmeritve in nove postavitve v tok življenja. Ta ukrep je odločilen za našo povezanost z novo realnostjo.

Pravi ukrepi dajejo nove vpoglede, zagon motivacije, razreševanje ovir in aktiviranje nove zavesti za ta čas. Na voljo so nam nova orodja samozavedanja in ustvarjalnosti, ki zagotavljajo preobrazbo. Predstavljajo univerzalni vir. Ko se posvetimo spremembi, je indikator prepričljivosti prizemljitev z Zemljo. Z vadbo pridemo k preobrazbi tako- da postanemo del nje.

Navzoča preobrazba je proces. V sebi skriva porajanje nove moči, vkolikor jo razumemo kot sodelovanje in zdravljenje. Ko jo tako uporabljamo, se šibkosti skupne rane preobražajo in spreminjajo v nov ciklus.

NOVA PARADIGMA

Kriza ni rešljiva z njeno paradigmo razmišljanja. To so pasti, na katere lahko nasedemo vsak dan. Posledica je začaran krog neprenehnih zapletov preživete miselnosti, s potrošnjo energije v jalovo delovanje. Nov pristop terja našo zbranost v prebujanju kreativnega soustvarjanja, z razumevanjem pomena planetarne preobrazbe.

Rešitev postaja v prelomnem času preobrazbe tisti uvid, ki vidi dlje od obstoječe drame, ki vidi globlje v dno skupne sence, ki dosega več upanja, ki raziskuje več dimenzij življenjskega prostora in ki spaja skupaj osebni in skupni mozaik.

DOJEMANJE REALNOSTI

Ko se sesuje del tebe, ga sestavi spet skupaj. To ni nič tako dramatičnega, če situacijo sprejemaš kot del učenja. V primeru sesutja osebne vrednosti, ko izgubiš upanje, je pa dogajanje resno. Takrat potrebuješ pomoč. Najslabše je čakanje na boljše čase. Ta časovnica se običajno izmika, dokler ne poči film. Zato je bistveno kako smo naravnani, pri dojemanju svoje realnosti.

ODKLOP OD MOTENJ IN PREMIK V PREOBRAZBO

Ključen premik v preobrazbo dosežemo ko se osvobodimo ujetosti v negativno hipnotično stanje. Tega prepoznamo ko se posvetimo ozaveščanju svojih odvisnosti od negativnih trendov. Ko gremo globlje spoznamo lastne notranje vzroke ranljivosti, ki vežejo nase nepotrebne motnje. Ta odklop je odločilen, da lahko napredujemo suvereno k svojemu viru.

Ozaveščanje je osnova. Ponotranjiti zunanjo sliko sveta vase je prvi korak. Pridobiti notranjo moč je cilj. Ta se odpre, ko smo pripravljeni. Dosežemo jo z zavedanjem svoje življenjske naloge, na skupnem imenovalcu z univerzalno. To pomeni odkriti svoje sposobnosti, se z njimi poistovetiti, odpraviti ovire in se začeti postavljati v tok življenja na nov način. 

INTUICIJA

Izguba duhovne volje povzroča ciničen odnos do sveta. Tudi tiste vplive ki so nevtralni vidiš kot negativne. Razsodnost se razprši v dramo. Zato išči z zavedanjem kje je problem in kje ga ni. Čut ločevanja je značilnost intuicije. Tudi pri iskanju poti naprej in skupne slike preobrazbe.

VADBA

Trenirati duhovno in telesno vzdržljivost je nujno, vkolikor želimo obstati v toku preobrazbe in z njim sodelovati. Pasiven pristop odsotnosti iz dogajanja ne pride v poštev. Z vadbo take vrste odklone redno odpravljamo in se privajamo na novo ozemljitev z Zemljo.

PODPORNO OKOLJE

Vse prizadevanje za preobrazbo je vredno spremljanja učinkov, delitve spoznanj in skupne analize. Srečujemo se z značilnimi stanji obdobja, ki ga doživljamo vsak na svoj način. Kako se nekdo odziva do zunanjih negativnosti, je lahko dobro ogledalo za drugega. Učimo se v podpornem okolju, izobraževanju, odnosih, projektih, skupnosti. Vse je potencial vreden kreativne obravnave in šolanja dela na sebi.

POSTAVITEV SEBE V NOVO OBODBJE

Nahajamo se tam kjer nam pripada. To kar rabimo za naše soočanje, tako kot smo naravnani. Ali smo postavljeni v status quo ali spremembe, je ključno izhodišče. Kako se postavljamo v tok življenja, določamo z odločitvami in spretnostjo preobrazbe. Postavitev sebe v novo obdobje je dinamično. To ni statičen stav, kateri bi imel vnaprej vse določeno. Toda v vstopanju v novo veljajo zakonitosti, ki so identične z izstopanjem iz starega. Proces je večplasten.

Ne boj se novih podvigov, ki te poživljajo in usmerjajo k skupnemu razvoju. Ne nasedaj na strah, ki prihaja od zadaj ali spredaj. Zahrbtne zanke preizkušenj proučuj temeljito. Direktne provokacije sprejmi kot vadbo duha, kako se odzivati asertivno in učinkovito. Generiraj tisto, kar ti je vredno podelit svetu

BITI USTVARJALEC SPREMEMBE

Soočanje s spremenjenim stanjem sveta reflektira soočanje s sabo: kako biti ustvarjalec spremembe. To je poglavitno. Odzivanje in kreiranje novega pristopa pomeni osebno preobrazbo. Zajema odnos do svojega notranjega sveta: razmišljanja, vedenja, navad, prepričanj in uporabe svojih sposobnosti povezovanja z naravo. Ko se notranji in zunanji pol združita, delujemo odgovorno do sebe in okolja.

Ko dopuščamo spremembo, smo na pravi poti premikov naprej. Ta je vidna v okolju kot nova zavest na ravni informacij, novih znanj in energije. Učenje spreminjanja za krepiti zdravje in učinkovitost v aktualnih razmerah je vedno bolj poudarjeno kot prednostni izziv. Proaktivno in samoiniciativno delovanje se je vedno pokazalo kot nosilna energija za nove iniciacije. Te potrebujemo v blagoslovu Zemlje, do vseh naših zapletov in potreb po zdravju.

Preobrazbe in prioritete tega časa so najbolj žgoča tematika. Zajema odnos do preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Da smo dejansko učinkoviti, velja dinamiko sprememb postaviti v popolnoma nov kontekst. Tako nam narekuje preobrazba novih globalnih, lokalnih in osebnih koordinat razvoja.

REAKTIVNI IN PROAKTIVNI PRISTOP

Bolj kot zavlačujemo s spremembo, bolj se klobčič komplicira z izmikanji. Razen če se izvaja strategija reševanja stiske kor priprava za vstop v preobrazbo. Naučiti se odzivati sprotno je dober trening. Reaktivni in proaktivni pristop sta nam na izbiro vsak dan. Lahko se odzivamo v afektu ali efektu kreacije. Najbolje se je definirat zavestno. Sicer zlahka pademo v podzavestno vedenje številni reakcij, ki so jalove v svojem učinku doprinosa preobrazbe.

Indikator ki pove da je treba ukrepat je izgubljanje energije. Ko se poslabša obnavljanje in imunski sistem začne padat ravan vitalnosti. Odtekanje energije je značilno tudi v prostoru, ko pride do akutnih stanj stanovalcev- v vozlišču z ranljivostjo ambienta. Kritični prag odtekanja energije pokažejo telesni simptomi. Tako se pokaže venomer izziv ali se deluje preventivno ali kurativno.

RADOVEDNOST IN RAZISKOVALNOST

Učiti se novo pomeni odpreti radovednost in raziskovalnost k novim avanturam samega sebe v razvojni proces. Ko se tako odločimo, se aktivira pogon po novih logikah kot prej. Pripravljenost za presenečenja je ena od odlik.

ZNAMENJA PREOBRAZBE

Bodimo pozorni na znamenja pri odločitvah. Ko se posvetimo novemu se pokažejo znamenja ki pomagajo. Ta so zunaj in znotraj. Ni nujno da so znamenja vedno postavljena na ugoden način. Če se obnašamo proti sebi, pridejo kot opozorila, toda nosijo v sebi sporočilo.

EVOLUCIJA

Koliko dolg maraton tečeš na svoji duhovni poti? Pot po kateri hodimo naprej v razvoju ima nadaljevanke številnih epizod, ki se nizajo ena za drugo. Ko pridemo do cilja, se odpre nova pot še daljšega maratona. To je potrditev napredovanja. Stanje nizke zavesti podvrženo lenobi ima kratke intervale, ki se hitro končajo. Bolj kot vidiš sebe v dolgi poti in jo tudi izvajaš, bolj si v stanju širiti zavest skupne evolucije.

OZAVEŠČANJE IN SOOČANJE S SABO

Ozaveščanje je odpiranje skupnega razumevanja in razmisleka kako naprej. V mozaiku različnih vpogledov, spoznanj in ugotovitev gradimo vizijo. Ozaveščanje je alfa in omega v procesu preobrazbe. Spoznavamo koliko se odpira potenciala ki je potreben ozaveščanja, da ne pride do podtalnih vplivov podzavesti. Kolektivna stanja inercije so v splošni podzavesti v vlogi zrcala sence. Ozaveščanje pomeni to senco integrirat v preobrazbo.

Coaching je svetovanje, kazanje ogledala, spodbujanje pri soočanju s samim sabo: svojimi potenciali in trenutnimi izzivi pri odločitvah. Sodelovanje v coachingu pomeni da sodeluješ s samim sabo. Ko se pogovor opravi, se okrepi stik s svojim izvirnim zavedanjem. Razširi se zorni kot zavedanja sebe, prostora bivanja, odnosov in dela.

Kako prepoznamo dober coaching? Vsekakor po učinkovitosti vodenja po labirintu življenjske zgodbe. Coaching prepoznava faze pri vseh plasteh labirinta, dokler ne pride proces v središče. Tam se srečamo s svojim izvorom rešitve. Pot do tja je polna razburljivih in raziskovalnih odkritij svojih ujetosti v omejitve. Potreben je pogum in želja se srečati s samim sabo

Kako deluje coaching? Poglobljeni pogovor se odvija odkrito do duše. Bistveno je da duša spregovori in se ji prisluhne. To pomeni da poslušamo sebe. Osebnostne motnje in vzorci vedenja so odraz naše stopnje zavesti. Prav tako podvigi, preizkusi na duhovni poti in ozdravitve. Svetovanje je namenjeno spodbujanju k učinkovitemu soočanju s sabo in celostnemu odločanju.

Hologram je v svetovanju izhodišče pri obravnavi stanja. Ko se ozavešča aktualna problematika in potenciali rešitev, se prepoznava vzorec ki je prežet z več področji življenja. V nekaterem je še posebej izpostavljen kot primarna razvojna naloga. Vkolikor se ga ignorira pri spremembi, se hologram ponavlja v svojem sporočilu neposredno v dnevnih dogodkih. Hologram je energijsko informacijski zapis, ki ga vsak nosi v sebi kamorkoli gre.

Najbolj pogosti primeri svetovanja, ki ga opravljam v tem času, je pomoč do zapletov s službami in zdravjem. Individualni coaching pomaga ozavestit in se odločat. Pogost zastoj ki nastane s službami je prekinitev, odpoved ali kolaps obstoječe prakse. Posledično se kažejo težave z zdravjem, zaradi šoka in stiske. Ko potegne vzorec v blokado še odnose, nastane takoimenovan kritični prag vzdržnosti. Bistven izziv je pravočasno ukrepanje in prevzemanje učinkovitega pristopa preobrazbe. Delovni ali bivani prostor naj bo pravo podporno okolje za spremembe.

Energijska diagnostika je učinkovita preventivno pri zapažanju znakov obolenj. Simptomi zdravstvenih stanj imajo energijski duplikat. V biopolju prostora in človeka so zapisana vzročna stanja. To so skriti resursi duševnosti, ki jih ozavestimo in prepoznamo sistem kot celoto. To je sistem večrazsežnosti, skupaj med duhovno in telesno ravnijo bivanja.

UČENJE SAMOZDRAVLJENJA

Učenje kaj pomeni zdravje in kaj bolezen, odpira odgovore uganki. Prav nerazrešena uganka temeljnih življenjskih dilem, povzroča številne stresne situacije in psihosomatske zaplete. Tako si sebi odgovarjamo: kako povezat posledico z vzrokom.

Ko se soočiš z boleznijo, je prvi korak priznavanje realnosti. Potem se poglobi v zgodbo, ki ima svojo zgodovino. Pogledati velja enako razpoložljive vire zdravljenja. Prej ali slej sledi izziv odločitve: kako izvesti eno največjih potez v svojem življenju, v smislu aktivacije spremembe. Bolezen je tudi darilo, za se končno srečati s sabo in svojo globljo potrebo: postati del naravnih procesov preobrazbe

Ko se učiš spoznavat zakonitosti zdravljenja, se odpirajo znanja- kot dostop v živo strukturo toka življenja. Vstopiš v sfero procesov preobrazbe. Odpre se sistem vedenja, kot ekosistem. Spoznavaš soodvisnosti med vzrokom in posledico. Vzročne ravni pridejo bližje v zavest, da odkrivaš potenciale povrnitve zdravja.

Vzroki za nastanek bolezni so natančno zapisani v memoriji podzavesti in telesnem zapisu. Ko je zrelo za odkriti vzrok, se ta zapis dvigne iz podzavesti na ekran zavedanja. Vidiš pred očmi sliko svoje zgodbe in prepoznavaš kje si se izgubil od samega sebe. Ponovno sestavljanje sebe skupaj je pot preobrazbe, značilna za priznavanje realnosti brez nalepk z imenom narobe. Vse ima svojo logiko in nauk vzročno posledične življenjske zgodbe s svojo vrednostjo učenja.

Terapija terja disciplino pogledat težavi v oči. In potem nadaljevat naprej k želenemu cilju. Pogosto je pogum osrednje vodilo za napredovanje. Toda osnovo stanje nosilne kvalitete terapije je sprejemanje. To vključuje priznavanje stanja tako kot je- z veliko mero naklonjenosti do lastnih absurdov

Vsaka terapija ima tempo drugačen. Navezuje se na naravnanost klienta, kako se odloča na poti sprememb, kakšno ima motivacijo in predvsem kako odkrit je do samega sebe pri odpravljanju ovir in doseganju ciljev. Vsaka terapija ima svoje zakonitosti. Upoštevati velja veliko dejavnikov, ki določajo kako se proces odvija, s kom se razvija zdravljenje, na kakšen način in po kakšnem sistemu.

Holistična terapija se posveča pomenu spreminjanja posameznika, ki je vpet v nove razmere zunanjih in notranjih okoliščin. Obstajajo določeni pogoji, da lahko svoje življenje spremenimo. Vkolikor se jih ne upošteva, prevladuje nevednost, naivnost in napačno odzivanje na številne negativne dejavnike zunaj in znotraj. To vedenje je v razmerah krize, ki je priložnost-odločilni kompas.

Ko iščeš rešitev, poglej onkraj problema. Ne zatikaj se v težavi. Najprej pojdi preko okvirja, ven iz sheme frustracije. Ko se osvobodimo omejitev, naredimo prostor za pogledati nove možnosti. Pri tem je nepogrešljiva in navdihujoča pot k rešitvi z meditacijo. Ko to dosežemo, da se z meditacijo povežemo z virom. Potem smo v stanju razreševati problem veliko bolj učinkovito.

SAMOURESNIČENJE

Volja za doseganje uspeha se trenira in kultivira. Šolanje te vrste je velik vložek v lasten proces preobrazbe. Prebujamo notranje potenciale, ki se usmerjajo v točno zastavljen cilj. To prakso redno vadimo in izpopolnjujemo, dokler ne dosežemo veščine mojstrstva samega sebe v samouresničevanju.

SKUPNI MOZAIK

Bolj kot poglabljaš odnos sodelovanja, bolj vidiš sebe. Bolj kot odpiraš razumevanje drugega, bolj si strpen do svojih odklonov. Poudari kdo si in kaj počneš za dobro skupne preobrazbe. Naj te prepoznajo v tvoji kvaliteti. Tako si pomagamo v skupnem mozaiku.

MEDITACIJA

Meditacija postaja danes gradnik nove zavesti. Poleg sproščanja in umirjanja, pomaga za ozaveščanje notranjih stanj ter kreiranje vizije. Poglobljena doživetja meditacij uporabljamo za referenčna sidra v uglaševanju na preobrazbo.

Meditacija današnjega časa je vzdrževati aksis mundi med Nebom In Zemljo v čimširšem spektru svojih in skupnih sprememb. To pomeni premikati meje možnega pri odpiranju preobrazbe v praktične okoliščine ki nas obkrožajo.

Ko razpustimo napačna pričakovanja, se priložnosti približajo. Preobrazba tega časa je namenjena za prepuščanje priložnostim z vizijo. Prava pričakovanja so takrat, ko smo realni in vizionarski. Brez ustvarjalne domišljije nastaja dolgčas, ki je ubijalski za inovacije samega sebe v novo.

Vstopanje v nove podvige ni linearno. To razmišljanje linearne premice nas je pripeljalo v razumske predstave, ki imajo težišče v glavi. Resničen prehod v novo obdobje se dogaja, ko smo s celim svojim bitjem poistoveteni z novo kvaliteto. Pri tem je v pomoč meditacija. Pomaga da vstopamo v stanje zavesti sedaj.

INOVATIVNOST

Najbolj iskan pristop, ki se potrjuje s svojo kvaliteto vedno bolj, je praksa prevzemanja odgovornosti inovativno. Poleg tega da ne čepimo v mrtvem kotu in krivimo druge za svoje stanje, ko se poberemo na svoje noge in prevzemamo izzive v svoje roke, je dodana vrednost uvajanje novosti. Iskanje povsem novih prijemov za zmuzljive uganke je odgovor, ki je zanimiv iz več razlogov. Današnji čas terja spretnost strateškega tveganja, ko se podajamo v neznano.

Ko je tvoja namera čista, odprto srce in dejanja odraz duhovne volje, ne skrbi. Prepusti se toku. Napor ki ga vlagaš v svoj cilj, bo pokazal svoj obraz kdo pravzaprav si.

UPORABNA DUHOVNA PRAKSA

Sedanji čas ponuja nove izzive in priložnosti kako izkoristiti razpoložljive potenciale v sebi, v stiku z Zemljo, da prerasemo omejitve in blokade in nadaljujemo na novi ravni, v novem toku delovanja, usposobljeni za učinkovito delovanje. Prioritete tega časa so postavljene kot skupni izziv za sistematično obravnavo v uporabno duhovno prakso. Ko jih prepoznamo in definiramo v skladu s svojimi cilji, sledi proces preobrazbe osebne in kolektivne matrice, imenovana tudi hologram sedanjega časa.

Naši skriti potenciali rešitev so navzoči v nezavednem področju. To je vir preobrazbe. Spoznavamo kako deluje, kako smo do sebe naravnani in kakšni pristopi vzpostavljajo odpiranje vira v zavest. Ko aktiviramo ustvarjalne procese, skupaj z zavestjo Zemlje, odkrivamo samega sebe v globljih arhetipih. Ti so značilni po izpolnjevanju naših notranjih potreb po dobrem počutju in samouresničevanju.

Pristop holističnega učenja geomantije je: Prevzemanje preobrazbe v svoje roke, z ustreznim znanjem in veščino. Pridobivanje znanja za samozdravljenje v naravi in reševanje osebnih izzivov. Osveščanje aktualnih razmer z duhovnim ozadjem Aktiviranje osebne spremembe v novi učinkovitosti. Meditacije z Zemljo za uglaševanje z nastajanjem nove resničnosti Prebujanje intuicije za stik s samim sabo in tokom življenja. Izvajanje vaj za krepitev zdravja in prizemljitev z Zemljo.

Poleg skrbi zase potrebujemo vsi primerno podporno okolje. Temeljno preobrazbo si dajemo sami sebi. Sledi plast skupnega podpornega mreženja, katera krepi umeščenost v vire razvoja. Varuje pred motnjami in zaokroža hologram enosti.

NOVA POSTAVITEV

Meditacije Nova postavitev so posvečene vzpostavljanju nove povezave aksis mundi, ki nastaja s preobrazbo Zemlje in naše skupne zavesti. Uglaševanje na novo resničnost nam daje odprtost do kreiranja potrebnih sprememb. Meditacije so zasnovane v skladu z večdimezionalno preobrazbo, ki poteka potencirano tudi na ravni poslanstva posameznika in civlizacije. To pomeni vzpostavljanje stika s potencialom ustvarjalnosti za svoje delo, poklicno delovanje in razvijanja odnosov medsebojne pomoči.

Program Nova postavitev Preobrazba Zemlje in človeka je v pomoč za učinkovito postavitev v novo obdobje. S skupnimi srečanji krepimo proces preobrazbe. Zaobjema holistično šolanje, v skupnem online podpornem okolju, z interaktivnim učenjem.

Preberi več: Seminar Nova postavitev – Geomantija

Robi Lavin, april 2024