Ustvarjalnost in navdih za življenje

Holistični seminar Preboj: predavanja in vaje, mentorica Karin Lavin

Smo ustvarjalna bitja. Vsak edinstven v izrazu in potencialu. Z naravo lahko sodelujemo v tokokrogu dajanja in prejemanja ter s tem bogatimo okolje in sebe. Kraljestva narave si želijo sodelovanja z nami. Prastare modrosti naših prednikov o pokrajini, dialogu z drevesi postajajo nova alternativa za prihodnost. Z likovnim izražanjem krepimo svoj ustvarjalni potencial odziva na izzive, ki nam jih prinaša življenje, ozaveščamo osebne potenciale in sporočila narave.

Povezava z duhovnim v naravi je ključna. V komunikaciji z drevesom se nam razpre širša zavest modrosti narave. Drevo je lahko naš svetovalec. Pomaga nam dojeti okoliščine v katerih smo se znašli  in z nove perspektive uzreti rešitev. Tudi zdravilne rastline doživimo na nov način, ko se povežemo z duhovno razsežnostjo njihove arhetipske ravni. Njihovo delovanje prepoznamo v popolnoma novi luči in dopustimo, da nam sporočajo svoje poslanstvo in s tem nadgradimo poznavanje njihovih učinkovin za lajšanje zdravstvenih težav in zastoj energije. Z vajami refleksije in vživljanja ter meditativnimi tehnikami zgradimo trajno globoko povezanost z Naravo.

Teme:

–        Osebni potenciali posameznika in ustvarjalnost

–        Likovno izražanje in »orodja« umetnosti za preboj v osebnem življenju

–        Pomen lepote

–        Narava – kraljestvo mineralov, rastlin, živali in človeka

–        Duhovi narave (elementarna bitja) in njihova vloga

–        Komunikacija z duhovi narave – palčki, vilami…

–        Čustvena inteligenca dreves in kako se pogovarjamo z njimi

–        Zdravilne rastline  

Ustvarjalnost in inovativnost v sodelovanju z naravo

Individualni potencial posameznika se odraža v likovnem izrazu. Likovni jezik je govorica podob. Razmišljanje v podobah je značilno za intuitivno mišljenje. Z različnimi načini izražanja krepimo osebne ustvarjalne potenciale in intuicijo ter s tem vzpostavljamo celostno mišljenje, doživljanje in generiranje idej.

Posvetili se bomo ustvarjalnemu mišljenju in razvijali »orodja« umetnosti, ki jih lahko uporabljamo za osebni razvoj in preboj v življenju. S pomočjo likovnega izražanja bomo poglobili odnos do okolja in osebnih potencialov.

Na seminarju boste spoznali, kako s pomočjo umetnosti ponotranjimo izzive, ki nam jih prinaša življenje. Z različnimi vajami čuječnosti in likovnim izražanjem boste krepili ustvarjalno mišljenje in gibkost generiranja idej in rešitev.

Komunikacija z drevesi, značaj različnih drevesnih vrst in kako nam pomagajo

Stare kulture, ki so naseljevale naš prostor so poznale pomen posebnih dreves. S sodobnimi pristopi obujamo ta znanja. Nekatera drevesa so kot modreci v pokrajini. Ko se z njimi povežemo, lahko steče komunikacija in tako smo deležni njihove modrosti. V dialogu z drevesi smo vedno znova presenečeni nad širino njihove zavesti.

Spoznali boste, kako zaznati energijo dreves in njihov značaj. Naučili se boste, kako z drevesi vzpostaviti dialog, kar lahko uporabite v vsakdanjem življenju.

Kaj vse so rastline in kako z njimi sodelujemo, poglobljen odnos z zdravilnimi rastlinami

Rastline so inteligentna in čuteča bitja. Odzivajo se na naše ravnanje, čustva in celo namere. Z njimi lahko vzpostavimo blagodejno sodelovanje. Ko se notranje odpremo, zaznamo njihovo kvaliteto in prepoznamo njihovo poslanstvo, kar nam pomaga pri izbiri rastline za zdravljenje.

Naučili se boste, kako zaznati rastline na globlji ravni in kako prepoznati njihovo delovanje, ki ga lahko uporabite v kombinaciji z poznavanjem zdravilnih učinkovin.

Kako ponovno vzpostaviti stik s pozabljenim kraljestvom vil, palčkov, gnomov…

Kraljestvo duhov narave je izrinjeno iz zavesti ljudi. Spomin nanj smo ohranili le v mitologiji, pravljicah in pripovedkah. Tako je v pravljicah shranjena tudi resnica o njihovem poslanstvu. Ena izmed njihovih vlog je pomagati ljudem. Žal smo se ljudje tej nalogi izneverili.

Spoznali boste temeljne resnice o duhovih narave in njihovi vlogi pri razvoju življenjskih oblik na Zemlji. Naučili se boste, kako jim ponovno omogočiti mesto in vlogo v našem življenju in s tem zaživeti bolj celostno.

Ogled okolja z duhom kraja

Vsak kraj ima poseben značaj, energijo in zavest. Naši predniki so gojili zelo spoštljiv odnos do duha kraja. Stare kulture so ga imenovale »genius loci«. S posebno tehniko povezanosti s prostorom in meditativne hoje z duhom kraja spoznavamo globlje razsežnosti prostora in arhetipe pokrajine. Že neolitske kulture so poznale obredna mesta v pokrajini in romarske poti. Meditativna hoja nas poveže z našim bistvom in hkrati z arhetipskimi plastmi prostora.

Naučili se boste meditativne hoje v povezanosti z Duhom kraja, kako postavljati vprašanja za poglobljeno hojo, kar neizmerno obogati naše doživljanje in spoznanja.

Program je primeren za vse, ki želijo obogatiti svoje doživljanje narave in razvijati ustvarjalno proaktivno naravnanost do življenja. Likovno predznanje ni potrebno. Potreben material:: risalni listi, navaden svinčnik, akvarelne barve (lahko navadne za osnovno šolo), 3 čopiči.

Več informacij za vpis v seminar: Holistični seminar Preboj – Geomantija

Mentorica: Karin Lavin, akademska slikarka

Diplomirala na Akademiji lepih umetnosti v Benetkah, od leta 1996 je samozaposlena v kulturi.

Poleg slik v steklu se ukvarja z ambientalnimi poslikavami in postavitvami (instalacije, labirinti) ter vodenjem izobraževanj čuječnosti in senzibilizacije do okolja in dediščine. Vodi in sodeluje v projektih okoljske in družbene angažiranosti s področja celostne obravnave pokrajine in človeka, ki udeležencem omogočajo ustvarjalno udejstvovanje in subtilno doživljanje krajine.

V letu 2018, ki sta ga Svet Evrope in Evropska komisija proglasila za leto kulturne dediščine, jo je Ministrstvo za kulturo RS imenovalo za ambasadorko kulturne dediščine.

http://www.zvkds.si/sl/elkd