V vrtincu planetarnih sprememb

Image title

Članek za revijo Pomagaj si sam, 21.09. 2020:

Narava je naša velika učiteljica. Po tradiciji so stare kulture sveta Zemljo spoštovale kot sveto, kot boginjo. S soncem božanstvom na nebu skupaj. V vključenosti z zvezdami, rekami, gorami, živalmi, rastlinami in bitji, ki so jih častili na svetih krajih. Z modernim načinom življenja se je ta odnos izgubil. Staro znanje je pozabljeno v veliki meri. Geomantija ponovno obuja znanja tradicije. Na način primeren sedanjim izzivom: v ekologiji, urbanizmu, arhitekturi, turizmu itd

Učimo se od narave. Na izobraževanjih geomantije spoznavamo genezo razvoja človeštva. Od prazgodovine starih civilizacij, obdobja naših prednikov do sedanjih razmer. Evolucija in spremembe v razvoju sveta potekajo v skladu s cikli. Ti so razpoznavni tudi astrološko. Aktualna korona kriza je del obsežne preobrazbe planetarnih sprememb, v menjavanju ciklov s svojim značajem. Vstopamo v dobo informacij, mreženja in sinergij. V preseganju črno bele predstave o sebi, drugemu in svetu.

Napačno bi bilo korona obdobje preživeti v črno beli interpretaciji. Priložnost imamo vstopiti v spremembe, v skladu z naravo tega časa in prostora. Ta je značilna po čiščenju skrajnosti vedenja do sebe in drugih. Ko se dovolj razbremenimo preživetih vzorcev sledi nova faza. Razbremenjujemo se tudi pritiskov, ki smo si jih ustvarjali sami. Postajamo bolj pristni. Začenja se prebujati potreba po povezovanju z naravo, zemljenjem in skrbjo zase. Ta ni več črno belo ločena od skrbi za skupnost, v kateri živimo.

Korona obdobje nas lahko premakne tja kamor si želimo. Izkoristiti velja tok preobrazbe. Pod pogojem da opuščamo strah in zastarela negativna prepričanja. Marsikaj se bo v našem življenju končalo. Le tako se lahko začne novo.

Splošno stanje je, da smo kot družba in posamezniki miselno nabiti, čustveno prikrajšani, fizično preobremenjeni in duhovno izgubljeni. Prav sedanji čas je značilen za nujnost preobrata k spremembi načina življenja. Iz prevladujočih skrajnosti v iskanje ravnovesja.

Koronavirus sporoča da je glavni vzrok v odtujenosti civilizacije od zemlje, razumsko prevlado in nadzorom. Od 5G pokrivanja nad okoljem do vseh pritiskov ki so povzročeni na Zemljo kronično. Kontrareakcije z verižnim učinkom so očitne.

Kršenje naravnih zakonitosti je evidentno v 4 dejavnikih:

1.Samovolja razumskega delovanja nad pristnim čutenjem narave in sebe. 2. Prekoračenje meje poseganja tehnologije v ekosistem narave, človeka, živali in rastlin. 3. Kontrola do svetosti in srčnosti interakcij življenja zaradi egocentričnih ambicij. 4. Umetni postopki delovanja v sistemu, s prevlado nad naravnimi cikli Zemlje.

90% populacije ni ozemljenih. Odtrganost od Zemlje je alarmanten simptom. do katerega velja ukrepat kot prednostno nalogo. Ukrep je nujen na ravni civilizacije, družbe, in osebnega življenja vsakega.

Kadar smo odtrgani od zemlje, je nemogoče preiti skozi prehode sprememb, ki so v tem letu postavljeni pred vsakomur. Globalno gledano smo zasuti s konstantnimi sunki zunanjih vplivov potrošništva in ideologij. To se dnevno pošilja v prostor. Nezavedno vpliva na možgane. Odzemljuje.

Zemlja je živa in inteligentna. Je živ organizem. Z nami je neprenehno v interakciji. Kjerkoli smo ustvarjamo odnos z okoljem. Doma, v naravi, gozdu, okolju kjer delujemo. Tako kot smo naravnani, tak odziv se odvija do nas. Bolj kot se seštevajo naše misli, razpoloženje, prepričanja in dejanja, večji učinek povzročamo v okolje in do sebe.

Naši predniki, so poznali načine, s katerim so vzdrževali dialog z naravo, materjo življenja, staro štiri miljarde let. Geomantija izhaja iz obdobja najstarejših arhitekturnih stvaritev in prvih civilizacij sveta pred 10.000 leti. Izraz geo-mantos je iz starogrške evropske tradicije. Geo: Zemlja, mantos: proučevanje naravnih sil Zemlje in zemeljska astrologija.

Naš življenjski prostor ima svoj značaj in vitalnost. Prostor našega domovanja je odraz naše življenjske naloge. Ima svoje karakteristike bivanja. So identične astrološki karti. Zemljišče, stavba, geografija kraja, morfologija krajine, ureditev prostora in oblikovanost stanovanja določajo življenjski slog bivanja. Povezan z usodo, podedovanimi predispozicijami, danostmi za razvoj in spremembe.

S spoštovanjem doma kot organizma in primernim prepoznavanjem karakterja prostora je na voljo naravna možnost za izboljšanje kakovosti bivanja. Tako z načinom življenja kot z novo ureditvijo. V primeru bolezni je potrebno spoznati anatomijo organizma prostora. Tako kot pri človeku. Kje so nastali vzroki in posledice. Temelje našega življenja določa dom.

Kadar se v domu zgodijo pretresi, konflikti ali negativni dogodki se prenese v organizem prostora človekov stres, strah oziroma negativno čustvo. Dom ima svoj spomin in stopnjo življenjske energije. V primerih človekove stiske, krize in slabšanja počutja se sčasoma v prostoru kopičijo čustveni odpadki potrebni očiščenja. Tudi prostor je potrebno čistiti. Tako fizično kot z energijo.

Vsako drevo, gozd, park, vrt in hiša ima svojo pamet in čustveno inteligenco. Kadar odpiramo srce do prostora bivanja, z namenom ustvarjanja dialoga, se vključujemo v življenje pozitivno. Potem se nam posledično odpira tok dogodkov v podpori. Če se ne zanimamo za dogajanje okrog nas: do rastlin, živali, elementov narave in inteligence Zemlje- se nam tok dogajanja zapira v svet lastnih predstav. Sledi izgubljanje stika z realnostjo in slabšanje ozemljitve stika z Zemljo. Zato je zakon življenja svoboda in odgovornost ustvarjanja odnosa. Z vsem bivajočim okrog sebe.

Eden največjih projektov, ki naj bi bil za človeka in to je tudi merilo duhovne razvitosti = kako se spremeniti. Kadar se ne spreminjamo več, prihaja do stagnacije in to pritegne nase inercije okolja, ki se hranijo z zastoji.

Sprememba sebe je uspešna pod tremi pogoji:

1. Stanje v svetu sprejemamo z odprtim srcem in kritičnim mišljenjem.

2. Za vse kar se nam dogaja zaznamo kot zakon vzroka in posledice, tako zunaj kot znotraj v nas.

3. Ovire odpravljamo odgovorno, brez upiranja lekcijam tekočega dneva. Reševanje izzivov na vseh področjih življenja izvajamo uravnoteženo in skupaj.

Dobro vemo kako trdovratne so lahko navade v načinu razmišljanja in vedenja. In koliko napora dejansko je potrebno za spremembe. Bodisi osebno ali na ravni sistema. Toda proces se bistveno spremeni in sprosti ko je vključena narava. Možgani drugače delujejo. Prav tako čustva in telo. Učenje v stiku z naravo odpira povsem novo poglavje.

Leto 2020 je potencirano pri podpori izražanja notranjih kvalitet navzven.

Znano je da obisk na energijskih točkah ojača naše razpoloženje. Tudi zaradi tega so naši predniki skrbno varovali svetišča. Potrebna je priprava kot v pevskem zboru da se najprej uglasiš. Potem narava zveni skozi nas uglašeno. Z obiskom na takih krajih želi inteligenca Zemlje pomagati.

Za uspešno doživljanje danosti naravnih energij je potrebno izpolnjevati 4 pogoje :

1.Odkrit odnos do sebe, sveta in narave, 2. Prepuščanje svojim občutkom in razpoloženju na pristen način- brez ločevanja na notranje vtise v sebi in zunanje vtise iz okolja, 3. Negovanje poenotenega odnosa s sabo, naravo, Zemljo in dediščino, 4. Razvijanje intuicije in celostnega pristopa.

Za samopomoč v stiku z naravo napotki:

1. Prepusti se lepoti in živosti narave. Z obiski v naravi vadi distanco od obremenitev in odmik v vire samoobnavljanja.

2. Prizemljuj se z drevesi. Postavi se k drevesu, ki te pritegne in si dovoli dialog. Naj ti pomaga da ojačaš korenine v zemljo. Na koncu se zahvali.

3. Bodi v odprtosti do inspiracije. Pojavi se spontano, ko se sprostimo.

4. Meditiraj na točkah v naravi, ki so ti posebej privlačne. Dihaj s prostorom zavestno. Občuti prežetost z elementi narave in Zemljo.

Robi Lavin