Via Dinarica

Za agencijo za razvoj podeželja Zadra razvijamo geomantijsko zasnovo za trajnostno turistično transverzalo projekta VIA DINARIKA. Za vzpostavitev prostorske in programske povezave po celotni projektni trasi Dinarstva. Projekt umeščamo v transnacionalni razpis adrion.

Prva zapažanja diagonalne geometrije trase potrjujejo merodajnost prepleta koncepta projekta s pokrajino. Os je na večmestih prekinjena zaradi zgodovinskih vplivov, kar velja skozi projekt ozdraviti.

Image title

Trasa via dinarika se vije po makro prostoru kot dolga veličastna krajinska kača. Vstop in izstop iz kače ima svoj energijski pomen.

Dinarsko gorstvo je gorski sistem zahodnega Balkanskega polotoka 

Opis projekta iz strani nosilcev zgodbe v HR :

“Agencija za ruralnirazvoj Zadarske županije (AGRRA) osnovana je od strane Zadarske županije 2013.godine sa ciljem ujednačenog i održivog ruralnog razvoja. .

Image title

Svojim djelovanjem ugospodarskom, socijalnom i kulturnom području, posebno razvijajuč‡i i njegujuč‡imala obiteljska gospodarstva, nastojimo utjecati na regionalnu i lokalnepolitike, kako bi iste slijedile smjernice iskazane u Strategiji Europa 2020

Provodeč‡i niz pilotprojekata (poticanje na uzgoj autohtonih životinjskih i biljnih vrsta, kratkilanci opskrbe, ekološka poljoprivreda, turizam i agroturizam) uočili smo izazov za zajedničkog i ujednačenog djelovanja dionika na ruralnom području,koje uistinu ima što za pokazati i ponuditi. Za organizirano i planski usmjeriti turiste sa poznatih turističkih odredišta (uzmore, več‡i gradovi, nacionalni parkovi i sl.) prema unutrašnjosti (područjeDinarida)

 Stoga smo došli naideju da iskoristimo Via Dinariku (područje Dinarida od Slovenije do Albanije)kao turističku atrakciju i mikro razinu za koju bi izradili Program održivograzvoja turizma, koji bi bio smjernica svim dionicima na području za daljnjirazvoj ponude. Osim toga, razvijali bi novo osposobljavanje – agroturistički animator.Potrebna je stručna osoba koja č‡e znati sve te izdvojene atrakcije (gastroponuda, parkovi prirode, nacionalni parkovi, kulturna baština, manifestacije)osmisliti u turistički angažman koristeč‡i obiteljska poljoprivrednagospodarstva za smještaj ili organiziran objed. Pri tome je bitno osmisliticijeli set aktivnosti koje je moguč‡e pronač‡i na području (jahanje, rafting,čuvanje koza ili ovaca, berbe sezonskog bilja, prerada proizvoda i sl) kako bise turistu pružio jedinstveni doživljaj.

 Područje Dinaridaje uistinu prekrasno područje sa iznimnim potencijalom. Kroz projekt želimorazviti i potaknuti malo i srednje gospodarstvo, koje č‡e voditi brigu ookolišu, njegovati tradiciju, čuvati prirodnu i kulturnu baštinu.

S obzirom da se radi o području Dinarida, projekt obuhvač‡a Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Albaniju. “

Dinarsko gorstvo je mlado nagubano gorstvo, ki poteka vzdolž na zahodnem delu Balkanskega polotoka, vzdolž Jadranskega morja in geotektonsko predstavlja del Dinaridov.Za to gorstvo je značilna Â»Dinarska« smer gubanja v smeri severozahod-jugovzhod. Gorstvo se geomorfološko deli na notranji dinarski pas in zunanji kraški pas. Projekt zaobjema široko območje pokrajine. S pripravo skupne strategije za promocijo VIA Dinarike in v sklopu tega turistične pakete, ki jih bodo izvajale turistične agencije; poudarek na izobraževanju turističnih ponudnikov in pri vzpostavitvi pogojev za delovanje turističnih ponudnikov. Vključuje številne regije in geomantijska mesta po liniji via dinarike v zaključen sistem.

Image title