Vid

Zanimanje za energijsko medicino in geomantijsko arhitekturo se odpira. Po 20 letih delovanja na področju geomantijskega prostorskega načrtovanja lahko rečem, da je vedno več zrelih naročnikov, ki želijo videti več od materialne strukture lokacije. In projektirati celostno. Upoštevajoč bioenergijo prostora za zdravje človeka.

Premiki v zavesti ljudi so plod tudi navzočih civilizacijskih prelomov. Z značilnimi planetarno preobrazbenimi simptomatikami v prostoru in času bodo izraziti še sto let, morda tisoč.

Ozaveščanje je odločilnega pomena. Primere dobre prakse z interesenti po potrebi obiščemo. Videti v živo.

Image title

Medicinski center VID v Novi Gorici je bil zasnovan s pomočjo geomantične analize terena in na izkušnjah sodobnih medicinskih centrov v Evropi, Ameriki in Avstraliji. Podjetje VID d.o.o. se ukvarja s specialistično okulistično dejavnostjo, z dejavnostjo estetske medicine in kirurgije, dermatologijo, fizioterapijo, s trgovino na drobno z očesnimi pripomočki (optika) in trgovino na debelo na področju oftalmologije. Medicinski center VID je pomembna zdravstvena ustanova za Slovenijo..

Image title

Vsi prostori v njem so izjemno svetli, objekt je zgrajen iz naravnih in naravi prijaznih in prijetnih materialov. 

Image title

Leta 1998 sem opravil predhodno geomantično analizo lokacije. V njej se vidi celostna anatomija organizma prostora. Geološko in energijsko telo lokacije. V analizi zapisal: “Postopek energijske zaznave kakovosti bivanja je utemeljen na merjenju prostorskih napetosti, značilnosti pretakanja njihovega energijskega pretoka in določitvi blagodejnih področij za gradnjo. Na lokaciji, namenjeni gradnji Medicinskega centra VID, je energijski sistem sestavljen iz dveh linij, ki se križata na glavnem centru. Zasnova stavbe temelji na geometriji teh linij. Glavna energijska linija (ley-linija) definira usmerjenost celotnega objekta, lokalni energijski liniji pa ustreza smer glavne dohodne poti.

Image title

Tako zasnovana stavba preko te linije sprejema vase energijski tok in ga na sečišču linij (glavni energijski center) koncentrira ter pošilja v notranje prostore stavbe. Glavni energijski center je kot ključna točka lokacije označen z veliko elipso orientirano v smeri dohodne poti.

Image title

Arhitekturna rešitev izhaja iz geomantične raziskave. Vzpostavljena je skladnost med izvornim magnetnim poljem zemljišča in notranjimi prostori stavbe. Kakor zunaj tako znotraj.

Sodelovanje geomantije in arhitekture je prihodnost.Tudi za zasnovo zdravilnih prostorov.