Vizija za prihodnost

Image title

Smo še vedno v sistemu, ki vlada tisočletja s ciljem izkoriščanja kot temeljem te civilizacije, čeprav je cel sistem in njegove institucije ( družbeno- ekonomski, političen , ideološki) nekako izpet, prazen, izčrpan, civilizacija pa v zatonu.

Sistema ne uspemo spremeniti zato, ker se vedno spoprijemamo le z njegovimi simptomi, posledično pa so naši odzivi razdrobljeni in zato neučinkoviti. Kaj ukreniti?

čŒe se nikdar ne vprašamo, katere so naše najbolj osnovne vrednote, kaj je naš smisel in namen in kakšne so naše vizije, ostanemo omejeni na ponavljanje vedno enih in istih postopkov, ki smo jih tako ali drugače privzeli in so za nas

 • “to, kar naj bi počeli”,

 • ker je“bilo vedno tako” in ker

 • “tudi drugi verjetno počnejo isto”.

čŒe se nikdar ne vprašamo o poslanstvu in viziji ali o tem kdo sploh smo, pristajamo, da ostaja osnovno gibalo, ki nas vodi naprej inercija, ne pa nove zamisli.

Posledično pomanjkanje vizije vodi do demoraliziranega posameznika in naroda. Kljub obilici dokazov in informacij večina demoraliziranih ljudi zato ni sposobna slišati, videti, razumeti, dojeti realnosti pa tudi če obstajajo jasni nedvoumni dokazi.

Demoraliziran človek ni sposoben priti do razumnih zaključkov niti smiselno delovati, kar skoraj neizogibno vodi do SLEPEGA SLEDENJA pod vplivom prilagodljivosti čŒREDNEMU NAGONU to pa do pojava Ideologij.  Ideologije so povsod, tudi tam, kjer smo prepričani, da jih ni. Tiste, ta najbolj skrite so v naših glavah, pa še največ jih je. Npr. vse religije in vsi sistemi imajo svojo ideologijo. Stalin in Hitler sta dva najbolj extremna primera negativne ideologije.
Osebni sistem verjetja, način fiksiranja okrog ene ideje, ki jo zaradi lastnega občutka varnosti negujemo, krepimo in venomer izpostavljamo, da bi jo skozi sledenje drugih ali skozi verbalne konflikte potrjevali za potrebe preživetja lastnega ega?
Usodna odvisnost lastne negotovosti in Zaljubljenost v svoj JAZ, MOJE, MENI. Definitivno torej kokon zabubljenosti v lasten neprepustni oklep

Pomanjkanje vizije koristijo učinkovito tudi metode subverzije s pranjem možganov posameznikov in  celotnih generacij v razmišljanje in obnašanje,  po želji tistih na oblastih.

Gre za proces pranja možganov, ki napreduje zelo počasi in je razdeljen v štiri osnovne faze:DEMORALIZACIJA, DESTABILIZACIJA, KRIZA in NORMALIZACIJA

Nekateri pokazatelji, od prave vizije distanciranega, sodobnega vsakdanjika

 • Pretrgana vez z MEDGENERACIJSKO navezo, z ljudsko in planetarno preteklostjo

 • Antropocentrični in heliocentrični pogled

 • SUBLIMINALNA MANIPULACIJA  in propaganda zaradi naše Omejenosti zavestnih zaznav in pretežno na avtopilotu površinskega življenja

 • Pretrgana vez in neuglašenost s pristnostjo do Zemlje kot živega planetaMonopol Darwinovega nauka o evoluciji

 • Dogma neomejene gospodarske rasti z sistemsko vkomponirano revščino v Kapitalizem   kot družbeni red

 • Navidezna demokracija z  dogovorjeno resničnostjo

Zakaj v družbi zares ne pride do prepotrebnih sprememb?

 • Smo še vedno v sistemu, ki vlada tisočletja s ciljem izkoriščanja kot temeljem te civilizacije, čeprav je nekako izpet, prazen, izčrpan, civilizacija pa v zatonu se skuša na vsak način obdržati.

 • Sistema ne uspemo spremeniti zato, ker se vedno spoprijemamo le z njegovimi simptomi, posledično pa so naši odzivi razdrobljeni in zato neučinkoviti.

 • Nobenih problemov niti ne moremo reševati s pozicije zavesti, ki je teiste probleme ustvarila, kvečjemu stvari le še bolj zakompliciramo.

 • Nova zavest je še šibka in njen preboj je povezan z veliko dvommi , strahom, oklepanjem na staro, ki se zdi navidez varnejše.

Kdo so Krivci?

Večinoma o krivcih za stanje govorimo o sistemu, matrici,  Iluminatih, Bilderbergjih, masonskih organizacijah, psihopatih na oblasti, torej o silah, ki nočejo in ne dopuščajo svobodnih posameznikov  ipd.

Vendar sposobni samoodgovornosti in kreiranja celostne vizije in željene realnosti, se neopravičeno zagovarjamo na kogarkoli zunaj nas, korekcija stanja namreč ni v domeni vlad, institucij ipd. Ravnanje slednjih pa je zgolj projekcija naše kolektivne ravni zavesti.

Vzrok , posledica in tako tudi težava , kakor hkrati tudi rešitev smo mi sami.

V vidu samoodgovornosti in kreiranja celostne vizije ter željene realnosti Nujnost  odgovoriti na  temeljna vprašanja

 • Spontan razvoj “uravnotežene zdrave družbe “, preko abecede medsebojnega sodelovanja? Skupnost ; se je lahko priučimo?

 • Materialna blaginja, celostna samooskrba, uspešnost projektov za boljši svet; so zgolj nujna posledica naše sinhronosti in sinergije?

 • Izvor vseh naših težav; pozaba pristnosti, originalnosti, naše integritete skladnosti z naravo in predniki, to , da le tega ne čutimo več kot primarno?

 • Dilema; delovanje iz motiva nuje, strahu ali iz motiva priložnosti? Moto delovanja; opcija PROTI ali opcija ZA?

 • Jamstvo preživetja in polnosti življenja; nemotivirano soustvarjanje skozi entuziazem, igro in veselje početi lepe stvari skupaj z ljudmi, ki so nam blizu?

 • čŒudeži, nekaj povsem vsakdanjega in običajnega; ob prepoznavanju lastnega poslanstva, nehote efekt soodvisne prepletenosti rezultira tudi kjerkoli v vesolju po njemu lastnemu principu holograma(*)?

Povzetek 7. predavanja v ciklu ODSTIRANJE ZNANJ PREDNIKOV– PRIHODNOST, ki si jo želimo, bomo dobili samo, če imamo vizijo o njej