Vizija

Vizija je vrednotena tako kot vidimo svoj cilj in uresničenje življenjske naloge. Je lahko zmuzljiva, zamegljena, jasna ali prizemljena. Mi določamo ali se vizija manifestira. Vkolikor delujemo brez vizije, smo izgubljeni v množici številnih aktivnosti, ki kljub vsemu nimajo integritete.

Vizija je naše naravno stanje ko se odpremo želji popolnoma odprto, brez balasta idealiziranja ali špekuliranja. Takrat prične glava delat napačno, če smo obremenjeni s predsodki. Vizija je videnje čiste slike hrepenenja duše.

Vizija je večkrat pri sleherniku zataknjena, ko se ujameš v zanko obstoječe drame. Počasi posledično vidiš sivino in se barvna slika zamegli. Ukrepat velja čimprej, sicer postaneš pesimist. Tudi trdi realizem ima svoje pasti. Zato je negovanje perspektive preobrazbe nujno za osebno zrelost.

Ko odpravimo z idealistom v sebi in enako tudi s pesimistom, se postavimo v osnovni položaj stika z resničnostjo. Vizija se goji redno, kot delo na vrtu. Nemogoče jo je razvijati le s kratkimi akcijami zanimivih zamisli. To je proces preoblikovanja svoje percepcije dopuščanja boljših možnosti.

Kako veliko razmišljamo vsak dan. Tega se večkrat slehernik ne spomne kako misli tečejo po svoje. Misli so energija. To kar mislimo, tja teče nergija. Začeti je treba z reguliranjem miselnih tokov in niihovim kreativnim oblikovanjem. To je podstat za učinkovito fokusiranje vizije.

Neučiknovitost na področju kreiranja vizije je povezana s kompleksno problematiko  ubogljivosti do zunanjih direktiv. Te so lansirane v zavest iz polja medijskih informacij, politike, ideologij in toksičnih odnosov. Dokler te negativne vplive okolice ne odstranimo iz svoje duševnosti, ni pogojev za kreativno delovanje in fokus vizije.

Enako pomembna je skupna vizija. To je odločilna kvaliteta preobrazbe tega časa. Terja prilagajanje, poslušanje drugih s srcem, upoštevanje različnosti in skupnih interesov. Ko kreiramo skupno vizijo se potencial potencira. To je potencial določene organizacije, skupnosti, pokrajine ali skupine za meditacijo.

Vizija mesta se vedno odraža na referenčnih točkah prostora. Vse družbene dejavnosti se reflektirajo na določenih območjih, ki predstavljajo ogledalo stanja. Tako beremo prostor kaj pove o zavesti prebivalcev in širše vloge sprememb, v skupnem regionalnem in evropskem prostoru.

Ko si dovolimo gojit vizijo na svetih krajih se pospešeno premikamo med dimenzijami. Prevzame nas občudovanje do podpore, ki smo jo spontano deležni. Sveti kraji svetijo. Prepozna se jih odprtim doživetjem. Prevzame te notranja lepota in zunanja, notranji svet svetlobe v stiku z zunanjim. Ti si med njimi.

Delovanje z vizijo je sodelovanje s potenciali življenja. Naučiti se velja vizijo uporabljati praktično. To je vzgojni proces na voljo za pomoč otroku, v šolstvu, izobraževanju, odnosih, projektih in predavanjih. Ko govorimo o predavanjih in konferencah, so to čudoviti primeri prenosa znanja v okolje. Ko so okrepljeni z vizijo, se zlije zavest spremembe v okolje.

Vizija v procesu zdravljenja nosi v sebi arhetip upanja, zaupanja in milosti. Je nosilec vnašanja novega programa življenja, pri odpravljanju starega ki je povzročil bolezen. V tem primeru vizija vključuje odpiranje skritih želj, ki so bile dolgo obdobje spravljene v podzavesti. Prav to je proces zdravljenja. Prisluhniti sebi odkrito.

Vizionarji človeštva so naš vzorčni primer kaj vse se da kar povprečniška miselnost ne priznava. Priznajmo si vendar da je omejenost v dopuščanju izboljšav in napredovanja tako zasidrana v kolektivni mentaliteti, da se kaže kot temeljni izziv pri preraščanju medgeneracijskih zapletov. Ko izstopimo iz te ujetosti, vstopimo v nove možnosti za duhovni razvoj.

Trening vizije je tudi meditacija. Ti resursi notranje naravnanosti so nam na voljo za krepit samozavest, osredinjenost in imaginacijo, postopoma se nezavedni potencial prične povezovat z zavednim. To rezultira v izboljševanje življenjske prakse, na kateremkoli področji v katerega se fokusiramo.

Vizija je danes tako pomembna kot reševanje problemov. Je vir ki prihaja nam v pomoč pri odpiranju stika s svetom idej. To je univerzalno polje zavesti ki se neprenehno spreminja. Deluje dinamično kot internet. V njemu smo člen pri prenosu idejnih arhetipov v materijo.

Meditacija za preobrazbo pri prehodu v nove cikluse: V imaginaciji se poveži s somišljeniki in sodelavci kjer aktivno deluješ. Vzdržuj kvaliteto vizije, ko jo gojiš v delu za skupno dobro: s svetlobno mandalo ki sveti iz srca v širše okolje. Bodi vizija v sedanjem stanju tukaj in zdaj.