Vodenje Rab

Image title

Usposabljanje za geomantijske vodiče na otoku Rabu poteka v živo v naravi. Vodenje je zasnovano mentorsko za turistične vodiče agencij Raba in vodiče planinarskega društva Raba. Protagonist projekta je Eros Grubišič‡, direktor putničke agencije Eros Rab, v sodelovanju z občino in turističnimi organizacijami otoka. Program geomantijske edukacije vodim individualno. Vključuje interaktivno spoznavanje vitalno energijskih potencialov območja, učenje geomantije, holistično izpopolnjevanje, uresničenje osebne spremembe in profiliranje nove ponudbe za obiskovalce. Proces tovrstnega učenja praviloma traja najmanj 2 leti.

Vodilo je uvajanje novega standarda ohranjenega in vitaliziranega naravnega področja, s celostno turistično ponudbo, ki zmanjšuje trende sezonskega, ekološko manj zavednega (počitniškega) turizma in spodbuja razvoj ozaveščenega turizma, ki ima za cilj ohranjanje in izboljševanje naravnih danosti okolja, naravnih zgodovinskih in kulturnih virov ter zavedanje dediščine prednikov za ohranjanje, učenje in uporabo naslednjih generacij. Nove vrste turizem se v osnovi naveže na korenine tradicije, duhovnih zakonitosti prednikov in prostorskih potencialov za zdravje ljudi in okolja. Zdravljenje v naravi terja predhodno poznavanje pogojev. Ti so osnovani na sinhronizmu- enosti človeka in narave.

Bodoči geomantijski vodič postaja generator razvoja v lokalni skupnosti, varuh dediščine svetih krajev in naravnih virov, poznavalec metod sonaravnega samozdravljenja, povezovalec za akterje turističnih programov občine, turističnih organizacij, domačinov in izvajalec izvensezonskih izletov geomantijskega turizma za ciljne skupine. Obiskovalec pridobi izkušnjo globljega stika z naravo, samozdravljenja in duhovnih sprememb, ob doživljanju lepote in posebnosti naravne in kulturne dediščine.