Vodni eter

Image title

Geomantijska raziskava lokacije za športni park Domžale, je odkrila danost obravnavanega prostora v vitalni povezanosti s Kamniško Bistrico, ki je krajinska naravna os mesta. Reka je vodna hrbtenica širše pokrajine Domžal in Kamnika. Ima spomin na stare Domžale. Mesto leži na bregovih reke Kamniške Bistrice. Vodni eter Kamniške Bistrice se v obliki organske vijugaste cevi razsteza na vsako stran po 30m. Večinoma zaobjema območje športno rekreacijske poti Domžal, po bregovih reke.

Image title

Poznavanje eterične geografije poda globlje zakonitosti okolja. Kamniška Bistrica teče po dveh povsem različnih pokrajinah: v zgornjem toku je prava gorska reka in teče po večinoma gozdnati, redko poseljeni gorski dolini, v srednjem in spodnjem toku pa po lastnih prodnih naplavinah v dnu Ljubljanske kotline skozi gosto naseljeno in urbanizirano območje. Energijska cev Kamniške Bistrice je skozi pokrajino različno široka. Zaznava se zaznamujoča preoblikovanost vodnega etra reke, saj je najbolj urbanizirana reka v Sloveniji. Za izrazito preoblikovanost Kamniške Bistrice sta ključna dva razloga: že v preteklosti velika potreba po vodni energiji za pogon mlinov, žag in drugih naprav, ki jih zaradi hudourniškega značaja reke in njenega bočnega prestavljanja niso mogli postaviti tik ob njej, ter v zadnjih desetletjih širjenje naselij v poplavno ravnico. Vodno polje reke je relativno dobro ohranjeno, v primerjavi z rekami, ki imajo prisotne večje posege, ko se energijski tok zaustavi. Kamniška Bistrica je ena od številnih ‘bistric’ in je ime dobila po mestu Kamnik. Vodno ime Bistrica je slovanskega izvora in izhaja iz občne besede bystrica v pomenu ‘hitro tekoča voda’.

Image title

Po tradiciji so reke yin potencial pokrajine. Prenašajo življenjsko moč Zemlje po organizmu prostora, kot ožilje.

Image title

Življenjsko silo vodnega etra sem prvič meril pred 20 leti, na območju reke Soče, Save in v Benetkah. Takrat sem uporabljal še bajalico in tenzor. S prakso se senzibilnost telesa poveča. Tako postane telo najpreciznejši instrument, Vodni eter se praviloma pretaka vodoravno po pokrajini, v obliki spiralnih zavojev plus in minus.