Vpis seminar geomantija

Image title

Današnji čas je postavljen v potencirane preobrazbe. Da se usmerimo v pozitivne preobrazbe je potrebno povezovanje z Zemljo. Sprememba sebe z Zemljo je vodilo seminarja geomantija.

Kolikokrat se v korona obdobju vpraša kaj je končno za spremeniti in kaj je končano, da se lahko začne novo ?

Čas krize ponuja priložnosti za spremembe. Pod pogojem da preobrazbo praktično izvajamo z Zemljo in svojemu toku okoliščin. Ponujeno je univerzalno znanje za aktualne razmere, z mentorskim vodenjem in vajami. Seminar geomantija 2021-2022 je zasnovan prav za preobrazbe tega časa korona krize in planetarnih sprememb Zemlje

Izobraževanje geomantije se posveča polju sprememb iz izhodišč biopolja Zemlje. Na podlagi spremljanja stanja se seminarji vodijo v smeri aktualnih preobrazb, ki veljajo univerzalno za nas vse.

Izhod iz stiske in stresa je vedno narava. Vračanje h koreninam bivanja postaja vprašanje in odgovor v ospredju. Sodoben način življenja z vsemi zahtevnimi izzivi išče smeri k zdravju in preobrazbi. Tako v reševanju zunanjih kot notranjih vplivov. Potrebna je konkretna sprememba. Sicer lahko prevladuje trend iztrošene paradigme, ki v aktualnih razmerah kaže znake krize.

Programi geomantije temeljijo na tradiciji upoštevanja svetosti prostora, z življenjsko energijo in vsemi ravnmi delovanja človeške civlizacije, s svetlimi in temnimi platmi dejavnih energij okolja. Posvečamo se programom za boljše počutje v stiku z naravo. Aktualne razmere postavljajo veliko vprašanj pred posameznika, družbo in civlizacijo. Še posebej postavljajo iskanja rešitev tisti, ki hočejo spremeniti svoje življenje, bivanje in delovanje.

Brez znanja in ustreznih veščin se je vedno tvegalo kako biti učinkovit, zdrav in prepričljiv s svojim delom. V razmerah koronakrize je totveganje nesprejemljivo. Potrebno se je načrtno posvetiti spremembi. Odločilni faktor v današnjih časih, ki so zagotovo zgodovinske prelomnice, je kako biti povezan z Zemljo in naravo, samim sabo in svojim poslanstvom.

Dogodki ki smo jim priča so znamenje za korenite spremembe. Programi geomantije se usmerjajo v korenine bivanja. Delati velja na temeljih. Z vključevanjem učenja v naravi se uglašujemo s primernimi pretoki preobrazbe Zemlje.

Trgajo se iz realnosti zastareli sistemi in prepričanja.Nastajajo nove vrednote in nova resničnost. V primeru pravih odločitev, vskladu z novo resničnostjo Zemlje in okolja okrog nas, si odpiramo nove priložnosti za svoj razvoj in preživetje. V osnovi se te nove poti dosegajo s skrbjo za svoje zdravje, domovanje in sodelovanje v skupnosti.

Seminar geomantija se posveča aktualnim preobrazbam Zemlje in naše civlizacije, katero gledamo vsakodnevno pred očmi medijev kot dramatično družbo, polno nevarnih trendov. Koronavirus je eden od pokazateljev kakšne verižne reakcije se še obetajo, vkolikor ne bo realiziranih potrebnih sprememb.

Image title

Začeti je treba pri sebi. Prevzeti odgovornost z novimi odločitvami in razvijanjem programa samospreminjanja in samozdravljenja. Seminar geomantija se posveča celostno: človekovim vprašanjem ozdravju, stiku z naravo, povezanosti z Zemljo, intuiciji, ustvarjalnosti inzdravilnim virom toka življenja.

Korona korekcija v programih sonaravnega učenja geomantije je nov pristop za aktualne razmere. V programih krepitve zdravja v naravi in samospoznavanja je vključen poglobljen pristop za osebne spremembe- v skladu s planetarnimi spremembami, ki zajemajo nujnost po novem načinu življenja z Zemljo.

Image title

Prehodi v času in prostoru so bili po tradiciji in so prav tako sedaj eden od ključev za spremembe. Sovpadajo z astrološko konstacijo v preobrazbah Zemlje. Seminar geomantija upošteva s svojimi datumi te karakteristike kako iti s tokom časa. Priložnosti druge polovice 202O imajo moč snovanja spremembe za potrebne preobrate na novo ravan bivanja. Na seminarju so udeleženci seznanjeni z aktualnimi razmerami, na osnovi geomantijskega spremljanja biopolja Zemlje, z individualnimi napotki za osebni razvoj. Individualni pristop mentoriranja.

Izvedli bomo 2 delavnici v Parku Škocjanske jame. Kraju blagodejnega biopolja Zemlje v naravi. Območje maternice Krasa z zdravilnimi naravnimi viri. 

Image title

V ciklu seminarja 2 mesecev  email mentorsko svetovanje. Ni potrebno predznanje.Vključene vaje revitalizacije za izvajati doma. Seminar se vodi individualnoin za skupino. Zasnovan za nove razmere planetarnih sprememb 2021.

VPIS SEMINAR GEOMANTIJA 2021 https://www.geomantija.si/izobrazevanja/seminar-geomantija-2021.html