Vzorčen model

Image title

Interdisciplinarna Ekipa »Odstiranja znanj prednikov« organiziramo predavanja, pohode in delavnice, s katerimi preko pozabljenih znanj ( kulturne, tehnične in duhovne dediščine ) razvijamo celostne rešitve v prid človeka in narave ter vzpodbujamo zavedanje o krajevni, lokalni in narodnostni identiteti.

S prireditvami, ki se že odvijajo, razvijamo vzorčen model. Iz lokalne umeščenosti model razširjamo v slovenski prostor in širše.  Programi omogočajo dodano vrednost pri izobraževanjih, promociji in aktivnostih za trajnostni razvoj vključujoče družbe. Z vključevanjem kulturno kreativnih orodij ozaveščanja, mreženja in trajnostne turistične ponudbe, z uvajanjem sonaravnih storitev za zdravje in dobro počutje, novega zelenega, kulturnega in doživljajskega turizma, izboljšujemo kakovost bivanja ter povečujemo število obiskovalcev v območje, na osnovi novih turističnih programov. Vključujejo energijske naravne vire, naravno in kulturno dediščino, za trajnostni teritorialni razvoj regije.

Podlaga semenj Letni časi Povezujemo kmete/ponudnike in potrošnike, ki se s ponudbo in povpraševanjem srečujejo na spletnih straneh in v spletnem naročanju, kjer so na voljo vse ključne informacije o izdelkih, kmetih/proizvajalcih, načinu pridelave, certifikatih in še čem. V spletnem naročanju kmetje in ostali ponudniki predstavljajo ponudbo pridelkov iz izdelkov, potrošniki pa oddajajo naročila za nakupe in prijave na posamezna predavanja. Kupcem ponujamo kakovostno, zvečine ekološko ali pa brez uporabe fitofarmacevtskih sredstev pridelano lokalno hrano.

Z inovativnim razvojnim povezovanjem lokalnih deležnikov, pristopamo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS. Ekipa odstiranja znanj prednikov snuje vzorčen model za medsektorsko sodelovanje.