Wellness

10.03.: Wellness trajnostnega turizma

V vrhuncu razvijanja inovativnega projekta trajnostnega turizma GEOMANTIJA KRRES, se odpirajo dodatna ovrednotenja pomena naravnega turizma. V skladu z načeli trajnostnega turizma, razvoj območja projekta izhaja iz danosti pokrajine podeželja, žive dediščine in avtohtonih ekoloških dejavnosti lokalnih prebivalcev. Projekt vzpostavlja zdrave temelje v skladu s slovensko tradicijo aktivnega podeželja – PLATFORMO TRAJNOSTNE ZASNOVE – na osnovi naravnih in zdravilnih vitalno-energijskih danosti prostora ter duhovne dediščine naravnih svetišč in energijsko regeneracijskih območij, ki predstavljajo izhodišča razvojne strategije, oblikovane v sodelovanju z domačini. 
Ob tem odkrito asimiliram zadovoljstvo, ki se mi poraja ob potrditvah vizije skozi odzive lokalnega okolja, partnerjev in zainteresiranih novih sodelavcev. Toda še vedno iščem presežno širino, ki bi lahko v celoti dopuščala praktično uporabnost holistične paradigme, torej nove paradigme za bodoči razvoj Zemlje. Saj projekt predeluje sistemske vzorce stare paradigme, ki je delovala družbeno omejujoče in sektorsko izključujoče. Soočam se z izzivom preobrazbe med obema poloma – pozitivnim : CELOVITO VIZIJO ZELENEGA RAZVOJA & ZDRAVSTVENEGA BIOENERGIJSKEGA POTENCIALA NARAVE in negativnim zastarelimi vzorci podzavesti družbenih inercij, ki nezavedno brišejo potrebe po spremembi. Že dva meseca se posvečam temu vprašanju o učinku srčne preobrazbe & širjenju zavesti zasnove projekta, ki se sklicuje na potrebo po doseganju presežnega učinka, v uvajanju inovativnih pristopov v področju dodatne ponudbe oziroma ponudbe z višjo dodano vrednostjo. Povezujem razpoložljive potenciale vizije in iniciative – integralno zasnovane v izhodišču o raznolikosti doživetij-iz zdravstvenega & zelenega & kulturnega & doživljajskega turističnega programa. Rezultat take vrste dosežemo s partnerskim povezovanjem strok, medsektorskim združevanjem in medgeneracijskim sodelovanjem. Prebivalce povprašamo : “koliko je še živo ustno izročilo zdravilstva v vašem okolju ? , ali obujate živo dediščino naravnega zdravljenja vaših prednikov ? “. 
Prejeto vizijo zlagoma periodično izpopolnjujem, postopoma po stopnjah in uravnoteženo. Na podlagi odzivov iz zunanjega okolja in iz lastnega notranjega ustvarjalnega sveta. Resnično želim, da se celoten razpoložljiv potencial projekta odpre, brez občutka utesnjenosti. Dodobra doživljam, da sem sam navzoč navznoter inspirativnega sveta projekta, ki me vpenja v pokrajino. Tako pač je z navdihom. Smo eno z njim. Sledi faza vnašanja v prakso, ko se oblikuje oparativni program realizacije, razvojni načrt in časovnica. 
Naš projekt želi postati na znanju temelječi vzorčni primer zelenega in zdravstnega turizma, ki bo skozi naravne, kulturne in duhovne danosti dediščine podeželja, zdraviliško & zdravilsko tradicijo ter skozi razvoj kulture turizma, krepil gospodarski razvoj v smislu trajnostnega turizma, ob hkratni skrbi za blaginjo lokalnega prebivalstva. Projekt se programsko povezuje z večstoletno slovensko tradicijo na področju zdraviliškega turizma. 
Poleg zdravstvenega turizma razvijamo inovativno turistično ponudbo celostnega doživljanja narave, prepoznavno po individualnem holisitičnem pristopu do gosta, ki želi globlje doživljajsko spoznavati naravo, aktivno uživati v bogastvu podeželja, spoznavati preteklost skozi zgodbe bogate duhovne-kulturne dediščine, okušati avtohtone pridelke območja in tradicionalno kulinariko. 
Cilj projekta je vzpostaviti platformo za trajnostni razvoj območja s celostnim upoštevanjem danosti prostora in vključevanjem naravne in kulturne dediščine v inovativno turistično ponudbo zelenega in kmečkega turizma v :1. izoblikovanju smernic razvoja, ki izhajajo iz naravnih in vitalno-energijskih danosti prostora, geomantijskih območij svetih krajev in dediščine pokrajine; 2. začrtanju krovne strategije blagovne znamke in spodbuditvi razvoja posameznih kmetij ter zasnovi novih avtohtonih dejavnosti podeželja. Projekt bo z vzpostavitvijo blagovne znamke in njeno promocijo in prepoznavnostjo ter povezovanjem z bližnjimi turističnimi središči prispeval k hitrejšemu gospodarskemu razvoju, katerega temelj predstavljajo v okviru geomantijske analize prepoznani prostorski potenciali. Temu služi izhodišče prostorske in programske turistične zasnove, ki oblikuje unikaten program revitalizacije za obiskovalce- v danem prostoru narave. 
Tudi v našem primeru velja vodilo : ” turizem smo ljudje.” Pravzaprav še bolj kot običajno. Saj moramo obiskovalce podeželja osveščati in spodbujati k vsestranskemu razvoju. Obiskovalcem ponujamo WELLNESS TRAJNOSTNEGA TURIZMA – v doseganju globljega zadovoljstva človekovega sožitja z naravo.