Wudang vadba

Image title

Wudang Pai (武当派) predstavlja daoističen način duhovnega in telesnega urjenja

—————————————————————————————————————————

Seeking a balance of YIN and YANG as opposite yet complementary forces of nature

 The practice of Wudang Kung Fu seeks to regulate our balance of yin and yang. Yin is the soft, feminine and yielding force of nature, and yang is the hard, masculine and dynamic force of nature. These opposite forces are present throughout nature, (so we have yin and yang organs of the body; times of the day and so on), and are seen as complementing each other in the same way that man and woman fit together. These energies are not static; yang is constantly changing into yin and vice versa; however there is believed to be in any given situation, an optimum balance of yin and yang. By the power of the mind (intention) and physical exercise, we can transform these energies to create the best possible balance of yin and yang in our bodies and so have good health and happy lives.

————————————

Wudangshan (武当山)

Image title

je hribovito geografsko območje osrednje Kitajske in se razteza med provincami Hubei, Shaanxi ter Chongqing.

Zaradi strateško pomembne lege so zgodovinska kitajska cesarstva območje vzdrževala kot duhovno središče Kitajske ter Daoizma. 

Image title

Danes je območje zaščiteno (Unesco) ter velja za najobsežnejši samostanski kompleks na svetu. 

Wudangshan (武当山) je zibelka ti. notranjih “borilnih” veščin (internal martial arts) ali 内家 / Nei = notranja; Jia = šola, družina

————————————-

Image title

Feng Shui – Geomancy – Wudang

Image title

Po stari kitajski daoistični filozofiji je vse energija: nebo, zemlja, človek, duh, kar razločujejo kot qi neba, qi zemlje in qi človeka. Tej starodavni ugotovitvi pritrjuje sodobna Planckova teorija, ki pravi: »Vsako telo ima določeno količino energije, ki se kaže kot elektromagnetno delovanje določene frekvence« Daoizem izhaja iz stališča, da energije, ki vzdržujejo vesolje, vzdržujejo in vplivajo tudi na človeka, ki je del njega. Te energije so na simbolnem nivoju izražene v osnovni shemi negativnega Yina in pozitivnega Yanga, ki sta si hkrati nasprotujoča in dopolnjujoča. Prepoznamo in opredelimo jih lahko kot yin (negativne, ženske, sprejemajoče, polne, notranje…) ali yang (pozitivne, moške, aktivne, votle, zunanje…). Teorija Wu Xing nadalje interakcije med energijami razvršča v pet kategorij, ki naj bi tvorile stabilno celoto v dinamičnem ravnotežnostnem sistemu. Pet kategorij ali pet elementov predstavlja pet različnih kvalitet oz. pojavnih oblik qi-ja (energije). Le ti so na podlagi primerljivosti imenovani s simboli: Ogenj, Zemlja, Kovina, Voda, Les. Tradicionalna kitajska medicina uči, da je naš organizem kot mikrokozmos prav tako izgrajen in odvisen od dinamičnega prepleta teh energij in njih ustreznega ravnotežja.

https://www.qi-lab-institute.org/nov.php/qilab/teorija/NE

Zhan Zhuang ali objemanje drevesa bi lahko imenovali stoječa meditacija in predstavlja kvaliteten uvod v vadbo: tako v Chan Si Gong kot tudi v katerokoli taijiquan formo. Prednost te forme je v njeni preprostosti: ker nam ni potrebno usmerjati pozornost v gibanje posameznih delov telesa kot tudi celote, se lažje sprostimo, lažje osredotočamo na naše notranje dogajanje, hkrati pa se lažje pravilno postavimo. Na ta način se učimo pravilne drže, notranje koncentracije, usmerjanja pozornosti in občutenja našega telesa in notranje energije. Pri učenju taijiquana lahko prepoznamo tri faze oziroma tri elemente: 1. učenje zunanje forme: v tej fazi usmerjamo vso pozornost v pravilno izvajanje forme, torej navzven; dokler ne znamo forme pravilno fizično izvesti, se s Qijem, torej z vsebino forme, ne ukvarjamo; 2. pozornost se preusmeri v notranjost: prisluškujemo telesu in notranjemu dogajanju, ter ga poskusimo razumeti; 3. ohranjanje in kultiviranje notranjega občutenja

Qi gong is the art of moving qi without martial intent. Through gentle physical exercise, the body is encouraged to generate and move qi to balance yin and yang in the body by nourishing specific organs and activating meridians. The practice of qi gong leads to increased internal power which can be used in a variety of ways, and this health-based pursuit benefits both old and young alike. The qi gong systems taught here are accessible to all, and include Five Animal Qi Gong (turtle, crane, snake, tiger and dragon). The pivot of qi gong and the mainstay of Wudang Kung Fu is the practice of standing stake; a stationery standing meditation that with repeated practice benefits health, kung fu skill and life as a whole.

Medical uses : The healing art of qi gong is widely gaining authority in the Western medical world as, amongst other things, an excellent aftercare system for patients recovering from cancer. However, prevention is easier than cure, and many practitioners believe qi gongs immune-boosting properties help prevent illnesses from the common cold right through to cancer.

Medical Qigong Healing is a method where people pass through a certain training practicing their gong/skill long-term in order to generate distinct internal qi, a distinct bio-energetic field, a distinct bio-electricity and magnetic field as well as other forces, via various types of applications one can affect the sick person’s physique and trigger a change of their body and mind, thus achieving the result of removing disease, improving health, strengthen the body and prolonging life. Internal energy healing is cultivated and practiced in select courses. There are also opportunities for the sick to come and receive healing work, no matter how serious the ailment, but more importantly one can learn self-healing practices, ways of changing lifestyle and thought.

About Daoism and Wudang Kung Fu : Wudang Kung Fu is first and foremost a physical expression of Daoist beliefs. It promotes self-defence over aggression and the cultivation of healthy bodies and minds by following the Dao, also known as the Way. The essence of Daoist belief can be summarised as follows
—————————

VPISI SLOVENIJA  https://www.wudangpai-kungfu.si/nov.php/wudang/aktualno/NE

VPIS SEŽANA Športna dvorana srednje šole Sežana, Kosovelova 5A, Sežana  ponedeljek od 19.30 do 20.30

Začetek vadbe: 19. SEPTEMBER 2016  

VPIS IN REZERVACIJA MESTA: Wudang Pai Kung Fu Slovenija.: 040 632 633 e-mail: info@qi-lab-institute.org

———————-

https://www.kungfuwudang.com/english/