Za zdravje okolja in človeka

Image title

Geomantija je prastaro znanje prednikov, ki se skozi evolucijo Zemlje spreminja. Prav zdaj, ko so izrazite globalne spremembe, planet odpira povsem drugačne energije bivanja.  Indikativno se procesi pospešujejo. Vse se hitreje odvija. To velja izkoristiti.

Predavanja Odstiranja znanj prednikov so se tačas postavila na noge. Pripravljamo novo razvojno fazo. S predavanjem GEOMANTIJA ZA ZDRAVJE OKOLJA IN čŒLOVEKA 30.06. zaključujemo 3 ciklus. Z vsebino prihajamo v osnovo : področje zdravja. Zanimanje za zdravje se povečuje. Toda povečuje se tudi število bolezni. Navzoče civilizacijske bolezni nas nagovarjajo na nove civilizacijske priložnosti. Prvenstveno k novemu načinu razmišljanja, v odnosu sebe do celote bivanja na Zemlji. Ta je, da duha in materije & vzroka in posledice ne ločujemo več. 

Naslednji korak je prevzemanje odgovornosti zase in družbene odgovornosti v okviru svojega poklica. Egoistične energije družbe borbe za prevlado se obračajo na glavo. Glavnina globalnega procesa je dialektika združevanja dvojnosti- v obračanju navznoter. Obrat vase k kolektivni duši je nujno potreben, v enakem tempu katarze kot soočanje s samim sabo.

Dedni zapis je najgloblji notranji vzorec, ki ga prinesemo na svet, kateri povzroča tudi bolezni – vkolikor ne prepoznamo prežemajočih duševnih mehanizmov podzavesti. Napram zunanjim vplivom, katere vpijemo iz okolja, v prostoru v katerem živimo. Vpijanje vplivov iz okolja je lokalno in globalno.

Soočamo se s preobrazbo civilizacije. Dobro vemo, da tako ne gre več. Poraja se praktično vprašanje ali smo dovolj naredili, da sledimo toku sprememb, ki so planetarne. Razmišljati je treba o fundamentalnih vprašanjih.  Prišel je čas ko je potrebno opaziti kaj se dogaja. Edino s pravilnim razumevanjem kaj se dogaja, si zagotavljamo možnosti za preživetje in zdravje. Z duhovnim razumevanjem docela povezujemo vzrok in posledico. Težišče vsega dogajanja je naš dom – bivalni in delovni prostor. Lahko rečemo, da je vsak dom planet v malem.

Pozitivna plat aktualega dogajanja je očitna ( vedno sta navzoča dva pola ). Pribilo nas je na realna tla. Planetarne preobrazbe terjajo obrat k temeljnim vrednotam odnosa do sebe, doma in okolja – v poenotenem odkrivanju univerzalnega algoritma razumevanja ter iskanju lastne in skupne poti do zdravjaVprašanja o zdravju, smislu življenja in preživetju so do nedavnega bila v drugem planu, zdaj so V PRVEM PLANU, ker smo globalno na robu.

Maratonska pot geomantijskega raziskovanja me uči: vzdržljivo opazovati razpoznavne fenomene- soodvisnih interakcij – v več slojih kolektivnega organizma okolja, oprezno se distancirati od šumov zunanjih vplivov in obenem čuječe odprto prisluhniti intuitivnim znamenjem. Silnice se prepletajo med zavestjo in podzavestjo.

Zahvaljujem se Marjanu Kogelniku, da s predavanji Odstiranja znanj prednikov kot koordinator in vodja OZP dviga moralo in prispeva k dviganju družbene zavesti. V ekipi OZP nimamo namena le predavati. To je prvi korak. Sledi aktivna interakcija z domačini v lokalni skupnosti.    /  S predavanjem bo sporočilo baziralo predpostavko o domu. Dom kot temeljna matrica.