Zakonitosti zdravljenja

Zdravljenje ima svoje zakonitosti. Te so berljive v naši anatomiji večdimenzionalnega telesa. Kadar ne upoštevamo univerzalne govorice telesa, bodisi pri potrebah za zdravljenje ali spoznavanje znakov bolezni, potem se pokažejo opozorila. Kadar ne upoštevamo opozoril, se pokažejo posledice kot sporočila duše v telesu. Narobe je taka stanja interpretirati kot negativna. Učimo se kje so meje in kaj se potem zgodi. Ko dozorimo na novi ravni, tega več ne počnemo in spoštujemo red Neba in Zemlji.

Ko postaneš dejaven na področju terapije, se odpre tisočkrat večja možnost za se srečati s potenciali skupnega nezavednega. Za to velja biti pripravljen po korakih. Tako hodimo po poti globljih izkušenj, ki nam kažejo smerokaz vedno višje in vedno globlje. Smer ni v eno smer. Vodi nas v več strani hkrati. Odkrivamo zemljevid skupne usode in notranjih arhetipov, ki se pojavljajo kot fraktalna slika Neba na Zemlji.

Kako je terapija učinkovita ugotovimo na več načinov. Najprej preverimo kako je naravnanost do sebe odkrita in posvečena resnični spremembi. To odpira možnosti za pritegniti stik s terapijo ki deluje ustrezno in uspešno. Potem se preveri kako je terapevtsko znanje uporabno v praksi do najbolj značilnih tematik, kot so soočanje z bolečino in boleznijo, razumevanje zapletenosti položaja, razreševanje stiske in vodenje procesa do cilja.

Energijske blokade delimo na pasivne in aktivne. Pasivne so stanje ujetosti, z nemočjo se postavit v razreševanje sebe. Aktivne blokade so takrat, ko še vedno povzročaš sebi težave in stopnjuješ problematiko z dodajanjem rizičnih dejavnikov. Telesna inteligenca natančno pokaže kako se povozi sebe. Terapija je značilna po temu, da odkrije nezavedne mehanizme mučenja sebe. Prvi korak je priznavanje kako si škodiš in se bremeniš s predstavo laganja sebi.

Laganje sebi je najbolj pretkana ovira za napredovanje. Izhaja iz globokega prepričanja, da moraš manipulirat s sabo in drugimi, da dosežeš svoje učinke. Lažnivci se delijo na aktivne in pasivne. Posebna kategorija so psihopati. Ti napadajo tako, da posiljujejo svoje laži do drugih s pritiskom. Ko se trdnjava sprenevedanja sesuje, potem se odprejo poti odkritega priznavanja realnosti. Sebi in sočloveku

Bolezenski vzorec ima veliko plasti, ki jih je treba odluščit, da lahko pridemo do odkritja rešitve. Globlje kot ozaveščamo, večja uganka se kaže. Toda to je samo ogledalna plast. Ko resnično raziskujemo zgodbo, v kateri smo glavni igralec- razrešujemo igro, ki jo igramo do sebe in drugih. Spoznavamo vedno globlje: kdaj smo iskreni in kdaj nas napadajo vloge številnih nesmislov. V teh vlogah so naše nezavedne pogodbe z drugimi. Ali nam koristijo ali škodijo, je ključno vprašanje

V zdravljenju napredujemo ko prerasemo patetičen pristop do traume. V prijateljskem in sodelovalnem odnosu do samega sebe. Zrcalno je izziv to izvesti v bolanem prostoru, ki predstavlja našo inkarnacijo. Takrat se potencial hiše odpre kot čist kristal, iz zemeljskih danosti bivanja.

Ko konflikt prepoznaš kot oviro za zdravljenje, narediš ključni korak naprej. Ozaveščanje konflikta je zunaj in znotraj v sebi. Ni nujno da je konflikt prisoten v klasični formi. Saj ima veliko atribucij energij. Konflikt je lahko spor s samim sabo v sprejemanju stanja, ki se navzven kaže kot zaplet v odnosih. Zaplete se lahko v pasivni ali aktivni obliki. Potlačena agresija je tudi zavrtost sporazumevanja s sabo, v tistem stiku z virom, ki daje spoznavanje svoje globlje resnice.

Dobro je posebej poudarit ko se ukvarjamo z zdravljenjem kolikšen obseg vsebin zajema podzavest. Zapora med zavednim in nezavednim se v zdravljenju sprošča. To je temeljni kriterij kako se odpiramo potencialu preobrazbe. Latentni viri samozdravljenja potrebujejo pozornost in podporo da pridejo v ospredje. Potrebno jih je prepoznat kdo so. To so naše osebnostne kvalitete, v stiku z naravo in odnosi, ki so bile dolgo obdobje zastrte in neprepoznavne. Ko jih srečamo je znak spremembe.

Vsaka hiša ima svojo podzavest. Kadar je v akutnem stanju, povzročanja počutja duševne stiske, potem je prostor dejavnik, ki proža slabšanje počutja tudi na telesni ravni. Prožilci življenja so zunanji in notranji. Na njih se veže ranljivost stanovalca. Zdravljenje odpravi energijske motnje bivanja in podpira pri osebni preobrazbi

19.12. 2022 sanjam mističnega moža, ki mi kaže kako se manifestira svetloba blagoslova in zdravljenja skozi roke. Iz njegovih rok se preliva blagodejna svetloba v prostor. Postavi se pred tablo kjer iz njegovih rok nastaja pomemben tekst. Pri tem pove: » Važno da je v korist ljudi in prostora«. Sanje nakazujejo pomen čiste namere in vere v kreacijo spremembe. Tak pristop nas uči biti v vlogi služenja za skupno preobrazbo.  

Reševanje skupne zgodbe terja sodelovanje. Ne samo na tak način da zmoreš poslušati drugega. Tudi tako da najdeš skupni imenovalec pri zapletu in zdravljenju. To je umetnost možnega. Še posebej ko določene nerešljive dileme pretvoriš v rešljive. Seveda skupaj z vsemi sodelujočimi. To je tisti kriterij ki je najbolj iskan in zaželjen. Postati inovativen realist preobrazbe

Zakonitosti zdravljenja govorijo kako velja razmišljat s svojo glavo, razvijat odločitve in raziskovat svoje vedenje. Bolj kot postajaš avtonomen v teh korakih, boljši stik se ustvarja z virom samozdravljenja. Vsaka relevantna terapija pri tem procesu pomaga, s spodbudo in usmerjanjem stika s samim sabo z virom. Rezultat tega procesa je izboljšan odnos do sebe in terapije. Postajaš sodelavec s potencialom samozdravljenja.

Bolj kot raziskuješ zakonitosti zdravljenja, bolj postajaš pošten do sebe. Ranljivosti se razkrinkajo kot zgodba, v kateri sodeluješ kot glavni igralec. To igro prepoznavaš kot prepričevanje sebe, biti boljši in še boljši. Toda zanka ranljivosti je umeten napor. Spoznavaš razliko med iskrenim in zaigranim vedenjem. Takrat se odpre zavedanje, ki sproži povezave do odkritja svojega zemljevida percepcije. Tudi zunanje igralce postopoma prepoznavaš: kje je igra in kje iskrenost.

Ko se učiš veščino zdravljenja, si pred izzivom postati ta veščina s celim svojim bitjem. Da ne zveni ta pojem teoretično, ga preizkušaj na lastnih dilemah, dvomih in ugankah. Zdraviti velja tudi lastne miselne zaplete, čustvene motnje vedenja in interakcije v odnosih. Veščina služi za dvig kakovosti življenja, enako do sebe in drugih