Zapisi o razvoju človeka in prostora

KANALI OBVEŠČANJA

Dnevno se srečujemo z različnimi informacijami, v številnih kanalih medijskega obveščanja. Koliko prebavimo na dan, je drugo vprašanje. Predvsem težke mentalne podatke, ki nimajo realnega oprijemališča. Hkrati je naš kanal notranjega obveščanja večkrat obremenjen pri prenosu bistvenih informacij o našem počutju in stanju okolja, kjer delujemo. Prav ta kanal nam daje odločilne zaznave o našem razvoju.

RAZBIRANJE ZAPISOV

Smo pred izzivom razvijanja budnosti, čuječnosti in opazovanja okolja. Tukaj so navzoči zapisi o našem položaju preobrazbe. Stara šola misterijev govori o akaša zapisih. Geomantično znanje te vrste je poznano kot intuitivna komunikacija z inteligenco Zemlje. Vsak se lahko nauči in uporablja osnovne pristope zavedanja in razbiranja zapisov, ki nas obkrožajo znotraj in zunaj. Beremo jih v znamenjih. Prisotna so v odnosih, posebnostih dogajanja doma, v prevladujočih silnicah prostora in družbe. To zapisi nam govorijo kje se nahajamo in kako velja iskati pot naprej.

AREHTIPI PROSTORA IN ČASA

Vsak prostor nosi v sebi arhetipe preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Geomantijska analiza prikaže kako so ti arhetipi medsebojno usklajeni. Sveti kraji Zemlje nosijo zapis evolucije planeta. V njjihovem položaju v prostoru, se zrcali skrivnost prenosa kozmičnih informacij, na točno določeno geografsko konstelacijo pokrajine. Tukaj se duhovno orientiramo in najdemo odgovore za univerzalno preobrazbo.

BRANJE ZEMLJE

Vizija mesta se vedno odraža na referenčnih točkah prostora. Vse družbene dejavnosti se reflektirajo na določenih območjih, ki predstavljajo ogledalo stanja. Tako beremo prostor kaj pove o zavesti prebivalcev in širše vloge sprememb, v skupnem prostoru.

ZAPIS ŽIVLJENJSKE NALOGE

Terapevtska praksa neprenehno prikazuje, kako se lovimo za rep, ko naslavljamo nase pomen osebne spremembe. Še posebej ob boleznih. Zrcalno sliko kaže prostor, kjer živimo. Z vključenimi odnosi, v matriki domovanja. Vrtenje v krogu se kaže najbolj izrazito kot stanje začaranega kroga, kadar se pomen spremembe negira. Zakaj je ta navada tako prevladujoča, kljub temu da se opozorila stopnjujejo? Vračamo se v trenutek rojstva. Tam srečamo zapis naše življenjske naloge. Prav ta zapis zrcali vsak bivalni prostor. V njemu najdemo odgovore o svojih odporih in potencialih novih začetkov ter čudežnosti preobrazbe.

KOLEKTIVNI KOMPAS

Priča smo vedno večjemu razkoraku med komercialno banalnimi pristopi in umetnostjo, razvrednotenimi delovanji in etično relevantnimi strokami. Vzrok za nastalo padanje standarda je vsekakor v izgubljenem kompasu kolektivne zavesti. Zmešnjava vrednost povzroča neurejenost principov in procesov. Klic po spremembi se javlja v smeri iskanja odgovorov in odgovorne inciative pri razvoju vzorčnih modelov. Pojavlja se izrazita potreba po definiranju: kdo je vzor.

RAZUMEVANJE SPOROČIL DUŠE

Pojmovanje prostora z razumskimi shemami nas je pripeljalo v dodelane razlage do perfekcije. Toda ta perfektnost je črnobela. Ni barvna. Kje je torej preostali diapazon razumevanja duše Zemlje, narave in prostora? Pogosto se o temu sprašuje stroka, ko privede določen projekt ali zgodba skupnosti v absurdne drame. Življenje se ustavlja na nerazumljivih zapletih, ki jih prostor kaže kot opozorilo: da vendar nekaj ne vidimo. Dovolj je sprenevedanja, nam govori stanje ekosistema določene lokacije. Tak glas, ki se pojavi, ima neposredno sporočilo za našo skupno preobrazbo.

RAZISKOVANJE V ŽIVO

Razumevanje kompleksnosti družbenega prostora, okolja in dediščine je postavljeno v kontekst sistematičnega raziskovalnega dela. Predvsem v živo na terenu. Podatki iz omare so tudi pomembni. Toda ne v začetni fazi, ko se s prostorom spoznavaš in ga odkrivaš kdo pravzaprav je. Takrat je bistvena veččutna zaznava in neposredno branje govorice prostora. Pove nam zelo veliko o naši skupni identiteti.

KREATIVNOST NA TEMELJU TRADICIJE

Geomantično znanje razvijamo s prakso. Najbolj šteje celosten razvoj. Skupaj z delom na terenu, se osebno spreminjamo. Iščemo načine za preraščanje zastarelih pristopov, z odpiranjem notranjega vira kreativnosti. Tovrstno delo je učinkovito, ko imamo ozemljene temelje starodavnih znanj naših prednikov. Kot je staroverstvo, sveta geometrija, ljudska medicina, tradicionalni feng shui naših korenin, bajaličarstvo in sakralna geografija.

HOLOGRAM

Hologram je zapis informacij o našem razvoju, sobivanju in preobrazbi. Beremo ga kot arhetipski dnk. Akaša je eden od nazivov starodavnih misterijev pojmovanja holograma. Danes se hologram uporablja v holistični praksi prepoznavanja razvojnih vzorcev v pokrajini, domu, posamezniku in skupnosti.

KARMIČNI ZAPISI KRAJA

Veliko je vprašanj o karmičnih vzrokih za nastale težave v prostoru. Kaj se je dogajalo pred sto leti, v davnih časih na dani lokaciji? Kaj je bilo tako zaznamujoče, da je ostalo v memoriji prostora, kjer živijo stanovalci? Kako se tega lotit v razreševanju, vkolikor je podzavest bremenilna za razvoj danega prostora? Vsekakor sistematično in strokovno. Ni vsak kompetenten prevzeti ta diapazon diagnoze. Potrebno je najprej proučiti, ali so dani pogoji od prostora in ljudi. Vkolikor je zrelo, potem je pristop ozaveščanja projekt, v katerem se sodeluje postopoma do dna. Tam se razkrije karmični zapis, ki ima neposredno povezavo z aktualno preobrazbo.

PRAVZORCI

Branje holograma prostora in skupnega sodelovanja je tako razburljivo kot raziskovanje krajinskih svetišč. V temu je nekaj skupnega. Odkrivamo zapise razvoja, ki so v prostoru v obliki pravzorcev. Znamenja, simboli, zaščitniki in zapisi dediščine kažejo vhod v memorijo. Kadar so znamenja posvečena, delujejo kot stik z zaščito ali posebno podporo. Kadar so znamenja prazna, so določen okrasek. Dodatna kategorija kvalitete znamenj je kdo jih je postavil in kako, s kakšnim odnosom do okolja.

SVETA GEOMETRIJA

Sveta geometrija deluje tudi danes. Tisoče let staro znanje za kultiviranje življenjske energije prostora je danes univerzalni vir za zaščito svetih krajev in zdravljenje okolja. Ključ za učinkovito funkcijo je avtentičnost spoštovanja izvirnosti kraja in njegove samozavesti. Drugi pol so ljudje, stanovalci in prebivalci pokrajine. Sveta geometrija kot vezni člen med človekom in Zemljo.

VAROVALNA ZNAMENJA

Energijsko polje prostora in človeka je danes obdano z množico vibracij, ki motijo dobro počutje. Ko proučujemo znamenja svete geometrije in staroverstva iz tradicije, najdemo odgovore univerzalnih rešitev za zaščito in krepitev naravne frekvence. Enako pomemben izziv je razvijati rešitve individualno za obravnavani prostor.

VZORČNA IN UTELEŠENA RAZSEŽNOST

11.03. 2023 sanjam kako se vidni in nevidni svet dotikata. Sanje opominjajo kako raziskovati večdimezionalnost prostora in odkrivati učinke materije v vibracijah okolja; enako tudi odkrivati učinke vzorčnega pola v utelešeni ravni ekosistema.

SKRIVNOSTI PROSTORSKIH ZAKONITOSTI

Skrivnosti prostorskih zakonitosti raziskuješ celo življenje. Doživetje, ki se odpira na tej poti je primerljivo z globinsko meditacijo. Užitek je neprecenljiv. S prostorom postaneš eno. Takrat je ta meditacija stanje sočustvovanja in zlitosti z naravnim počutjem.

VEČDIMENZIONALNA ANATOMIJA POKRAJINE

Prepoznavanje sporočil prostora nas vodi k premišljenemu pristopu. Mišljen je predvsem ponotranjen odnos do okolja, da lahko razumemo vzročno posledično matriko, ki jo imenujemo tudi večdimenzionalna anatomija pokrajine.

SODELOVANJE

Razvoj prostora je premikanje energije naprej. Pri tem se srečamo s številnimi dejavniki obstoječe mentalitete, ki potrebuje preobrazbo, svežino in ogledalo. Vedno je najboljša formula za doseganje rezultatov sodelovanje stroke, domačinov in inteligence prostora. Dialog. Se poslušati in jačati tok energije vizije od srca do srca

ODSTRANITI BARIERE

Prebivanje ovir je notranje in zunanje. Lahko jih sploh ne prebivaš, vkolikor uspeš odstranit lastne bariere. Te povzročajo prepreke. Najbolj značilna bariera je borba s samim sabo, brez sprejemanja svoje človeške narave in ranljivosti. Čeprav je junaški pristop do svoje zgodbe del razvoja.

NOVI NAČINI SKRBI ZASE

Neprenehna borba za obstoj utruja. Konstantno koriščenje agresivnega napadanja sebe vodi v obupno stanje. To napadanje se počne s samokritičnostjo, ki je destruktivna. Spoznavamo, da se taka oblika vedenja večinoma napaja iz kolektivne dekadence. Urimo se pokazat ne, takrat ko je potrebno. Da lahko razvijamo nove načine skrbi zase in za skupnost.

PRIMARNA DRUŽINA

Razreševanje vzorcev primarne družine je abeceda psihologije samega sebe. Potem nadaljuješ naprej. Seveda takrat ko postaneš zrel. Za vstopiti v globlje spoznavanje podedovanih sposobnosti čutenja narave, v stiku s primarno družino matere Zemlje in očeta Neba. Takrat šele preraseš klasične okvirje in začneš razvijati soustvarjanje s podobno mislečimi.

SAMOURESNIČITEV

Dokler iz traume ne potegneš ven potenciala lastne osvoboditve, si še na poti podzemlja duševnosti. Ta pot te vodi v spoznavanje senčnih podosebnosti, ki so odtrgane od duše. V njih je pesmističen naboj. Potrebuješ pogum, da se prepustiš zaupanju v srečen razplet. Takrat spoznaš v podosebnostih, kako nisi uresničil svoje izvorne želje. To je smer preobrazbe.

PRILOŽNOSTI PREOBRAZBE

Duhovna pot danes se kaže kot neposredna priložnost preobrazbe. Razvijamo jo z aktivno ekologijo do okolja, kjer živimo. Razvoj se kaže venomer kako napreduje: v stanju odnosov. Duhovni premiki so takrat, ko praktično premaknemo bolečino, iz odrinjenosti v skupno razumevanje.

DIALOG Z INTELIGENCO NARAVE

Skrb za dobro sodelovanje je enako pomembna v sodelovanju s prostorom. Neprenehno komuniciramo. Na nas je da se posvečamo zavestnemu dialogu z inteligenco obravnavanega kraja. Potem smo docela odgovorni in dovzetni za navdihe.

INTERNET POKRAJINE

Tja kamor te povabi megalitsko svetišče ali posebna markantna lokacija narave, pojdi brez špekuliranja. Odgovor pride tam iznenada, iz vira interneta pokrajine.

NADALJEVANJE NA DUHOVNI POTI

Nadaljevanje na duhovni poti je večno iskanje izgubljenega zaklada. Že ko misliš da si našel, se spet znajdeš pred novimi ugankami. Pravzaprav ga prej ali slej najdeš. To ti daje resnično notranje zadovoljstvo. Toda ta zaklad odkrivaš kot pokrajino, ki ima poti in prostranstva številnih novih odkritij. Ta pokrajina te obdari znova in znova. Vsak novi zaklad, ki ga najdeš, je bolj zanimiv.