Zasnova Zagorska sela

Image title

Zasnova za ekološko in turistično naselje Zagorska sela se razvija od 07. 04. 2016, ko sem izdelal analizo terena, ter prostorske in programske smernice za načrtovanje. Geomantijska raziskava lokacije je odkrila dodaten geološki atribut zemljišča, navzočnost 3 izvorov vode. Z zasnovo se razvijajo rešitve za upoštevanje vodnih območij.  Vodni izviri so del energijskega omrežja. Umeščeni so na yin področjuPlaniramo ga pustiti naravi. Tukaj se ne bo zidalo.

Image title

Zasnova je vzpostavljena tudi na bio/energijski ravni funkcionalnosti prostora. To je podstat za uspešno uresničevanje dejavnosti v danem okolju. Na geomantijskem in geometrijskem središču lokacije smo postavili litopunkturo. Akupunkturno je postavljena na zmajevi liniji regionalnega energijskega omrežja med Hrvaško in Slovenijo. Litopunktura služi vitaliziraju in povezovanju lokacije z širšim okoljem.