Zasnova zeliščni vrt

Image title

Geomantijska raziskava vrtička ob samostanu Mekinje in gradu Bogenšperk. Za zasnovo zeliščnega vrta, za las projekt turističnega produkta zeliščarske dediščine. Praksa dokazuje kako pomembna je danost zemljišča, da se lahko kreira primerna zasnova, na podlagi idejnega koncepta projekta. Geomantija služi za preliminarni pregled primernosti lokacije, potem za natačno analizo karakteristik prostora in v zadnji fazi za soustvarjalno timsko delo pri oblikovanju zasnove. Holističen pristop združuje obravnavo prostora, projekta in procesa pri ustvarjanju produkta od ideje, skozi proces do realizacije. Običajno se v fazah ustvarjalnega dela pokažejo nenavadne rešitve in uganke, kako slediti preobrazbam in novim zamislim ter eventuelnim inovativnim prijemom za dosego kakovostnih rezultatov. Najbolje je tovrstne spremembe ozavestiti in plasirati napram naročniku in načrtovalcem.

Pri celostnem oblikovanju zeliščnega vrta upoštevamo morfološke lastnosti terena in vitalno energijske danosti lokacije. Z nadgradnjo le teh s pravilno umestitvijo oblik in vsebin v prostor ter z vključevanjem energijskega potenciala rastlin ustvarimo blagodejen ambient. Zasnova zeliščnega vrta : geomantija Robi Lavin & Karin Lavin in arhitekt Aleksander Ostan. Zeliščni vrt, zasnovan z geomantijsko študijo je vzorčen primer interdisciplinarnega pristopa ter sinteze znanj.