Zavest Zemlje in človeka

PRIMARNI PRINCIP OBSTAJANJA

Zavest Zemlje in človeka je dejavna vseprežemajoče. Razumemo jo preprosto z občutenjem, zavedanjem in prepoznavanjem duha v telesu. Je primaren princip obstajanja in mistično raziskovalno področje.

POSVEČENOST PREOBRAZBI

Posvečenost preobrazbi pomeni premikati zavest. Ta zajema naše počutje, takrat ko ustvarjamo ali smo na dopustu. Takrat ko smo polni navdušenja, ali ko nas napadajo dvomi. Zavest je vedno prisotna. Ne da se je izklopiti. Razen če je namen umeten izklop sistema. Takrat postanemo podzavestno delovanje.

MEDSEBOJNA POVEZANOST

Učimo se zavestno sproščati, zdraviti, razvijati sodelovanje, izvajati premike v kraju domovanja in krepiti odnose. Zavest ima tudi prostor, gozd, vrt, pokrajina in Zemlja. Bistveno vprašanje ta čas za naše napredovanje je, kako gojiti zavest medsebojne povezanosti. Ta vključuje preteklost, sedanje dogajanje in kreiranje novega.

PROAKTIVNO DELOVANJE

Pogum se soočiti z različnimi nenavadnimi izkušnjami, nas pelje v nove podvige. Ti se kažejo kot pripravljenost delovati proaktivno. Takrat izstopiš iz pozicije čakanja, da ti bo nekoč boljše. Postaviš se v pozicijo aktivnega prestopanja meje. Ta meja je zapora pred napredovanjem, katero vlečeš nase iz kolektivne inercije. Ko jo prestopiš, vidiš dlje kot povprečna percepcija. Osvobajaš lastno ujetost v nesmisle in krepiš voljo biti boljši.

RAZISKOVANJE

Raziskovanje krajinskih svetišč v naravi in posebnosti grajenih struktur na geomantičnih območjih, te vodi po neznanih poteh. Moderna civilizacija je povzročila številne blokade na področjih svetih krajev. Ko se spuščaš v globine posvečenega območja, ki ima pomembno vlogo za ekosistem in naravno ravnotežje, se srečaš s silami primarne vitalnosti. Tam lahko nadaljujemo edino skupaj naprej, če želimo izvajati učinkovito preobrazbo.

PREMIKI V LOKALNI SKUPNOSTI

Premiki v lokalni skupnosti so vedno prisotni tudi v razpoloženju ljudi in stanju prostora. Če temu ni tako, potem so premiki bolj ideja brez konkretizacije. Poglobljeni premiki so pojem, ki ga obravnavamo pri energijski preobrazbi prostora. Premakne se stanje v zavesti prebivalcev. To dosežemo tudi s kulturnimi prireditvami, ki prebujajo duha kraja.

ZGODBE

Premiki preobrazbe skupnosti se vedno dotaknejo zgodbe, ki zaznamuje čas in prostor utripa prebivalcev. Tam je osrednji zapis sedanjega stanja, zgodovine in potencialov razvoja. Vsak prostor ima svojo osebnost, stil obnašanja, zgodovino, način življenja in edinstven razvojni zapis. Iskanje odgovorov na posebnih krajih geomantičnega pomena, daje uvide za prepoznavanje posebnosti preobrazbe tega časa.

PREDISPOZICIJE DEDIŠČINE

Ko se ukvarjaš z dediščino svojega kraja, se odvrti film številnih zgodb zgodovine. Važno je da film ne poči in ga pogledaš do konca. Potem prepoznaš svoje predispozicije, kako videti sebe naprej.

VLOGE SOUSTVARJANJA

Tako pomembna tema soustvarjanja je pogosto podcenjevana. To je razumevanje vlog, v krogu vključenih. Bodisi v projektu, ekipi delovne akcije ali kreativnemu timu. Vsak nosi določeno kompetenco. Edino skupaj dosežemo končni cilj, za skupno dobro. Pri tem je važno prizemljiti vloge, v skupnem mozaiku. Tako se identificiramo z nalogo in začnemo soustvarjati učinkovito.

OVREDNOTENJE OKOLJA

Ko prepoznaš pokrajino kot živ organizem, ki s tabo komunicira, pričneš s preobrazbo duha. Geomantijska raziskava pomaga ovrednotit potenciale prostora, za prebivalce in obiskovalce obravnavanega območja. Projektni prostor tako sodeluje z zgodbo akterjev

ZEMLJEVID

Vsako telesno stanje ima svoj energijski duplikat. Vsako stanje geografskega okolja ima svoj energijski zemljevid. Tega odkrivamo z geomantičnim delom. S tem prepoznamo večdimenzionalni organizem pokrajine, doma, dežele in obravnavanega območja skupnega projekta.

OPAZOVANJE ZEMLJEVIDA ZEMLJE

25.06. 2023 sanjam kako se na zemljevidu Slovenije pojavljajo novi tokovi medsebojne povezanosti krajev. Sanje opogumljajo, naj stopimo skupaj in razvijamo nove aktivnosti prebujanja skupnosti z naravo. To je vodilo tega časa in prostora.

INTEGRALNA GEOGRAFIJA

Geomantija je po tradicij veda ukvarjanja z življenjsko energijo Zemlje: zemljemerstvo in integralna geografija. Na temeljih izročila svete geometrije. Poznana kot holistična medicina okolja, psihologija večdimenzionalnih razsežnosti Zemlje in domovanja, celostna ekologija. Združuje stara znanja prednikov in sodobno ekološko znanost, da je prostor inteligenten in živ. Geografija kot sakralna geografija postane tako obsežna, da zaobjame razumevanje pokrajine kot živo bitje, s svetimi kraji in naravnimi viri biosfere: z bitji narave.

PROSTOR JE ŽIV ORGANIZEM

Prostor je živ organizem, prežet z univerzalno energijo in zavestjo. Večplastnost pokrajine poleg geografskih oblik in biološke sfere zaobsega eterično tkivo prostora, sestavljeno iz energijskih polj, pretokov in žarišč, zavesti Zemlje, duševne atmosfere prebivalcev in duhovne danosti identitete življenjskega okolja.

ŽIVOST POKRAJINE

Živost zemlje, hrane in okolja se kaže v navzočnosti energijskega stanja. Ekosistem je kompleksni organizem, ki ima tako kot človek: zdravje ali bolezen, vitalnost ali ranjenost organov, kondicijo ali zanemarjenost. Vidno in nevidno sta dva pola v enem. Procesi izboljšanja in preobrazbe so vedno v obeh polih hkrati.

BRANJE PROSTORA IN ČASA

Geomantične karakteristike kraja beremo po plasteh prostora in časa. Ključen kriterij živosti kraja je kako se te plasti medsebojno dopolnjujejo med preteklim, sedanjim in prihodnjim. Vse te arhetipe odražajo nosilni elementi tipologije postavitve stavb in markantnih lokacij v pokrajini. 

SPOZNAVANJE SEBE V ZAVESTI ZEMLJE

Učenje v naravi je veliko več kot se običajno misli. Spoznavaš sebe v ogledalu arhetipskih podob pokrajine. Ta proces je tako dragocen, ker nosi v sebi temeljno darilo matere Zemlje biti živ.

MREŽENJE

Tistim ljudem, ki jim zaupaš podeliti svojo zgodbo, so kot zlato. Ceniti prijateljstvo in medsebojno pomoč je danes odločilna moč mreženja. Vprašajmo se: s kom se družimo in življenje nam pove kdo smo.

EVOLUCIJA

Prostor ima svojo evolucijo. Ta je lahko zataknjena ali v toku. Evolucija je slediti procesu razvoja v času in prostoru. V sodelovanju s kreativnimi silami, ki nadgrajujejo dediščino. Vkolikor novi tokovi delovanja ignorirajo dediščino, nastane lom energij, s kompleksno zmešnjavo stanja zavesti kraja. Tako se srečujemo z modernim in klasičnim tradicionalnim arhetipom. To sta dva pola, ki iščeta medsebojno povezanost.

NOTRANJA REVOLUCIJA

Smo v času kjer kliče po notranji revoluciji. Pojem revolucije se ponotranja, kadar hočemo resnično doseči preobrazbo. Pozunanjeno delovanje je enako važno za prožiti spremembe. Toda brez notranjega vira, je tak pristop odtrgan iz smisla tega časa in prostora.

ZMAJ ZEMLJE

Krožijo govorice, da je v zraku neki sorodnik covida. Da povzroča vnetja sinusov, ust in grla. Razlagajo da aktivira sinusoido počutja rapidno navzdol, kot spet neki virus. Spet se srečujemo z odmevi zmešnjav v kolektivni zavesti. Dejansko je to blodnja, ko resnično pogledamo v ozadnje značilnih simptomatik. Še posebej bode v oči duhovno onesnaževanje. Vzrok tega pojava je zamašen zmaj. To so naše prvinske sile osvobajanja od družbenih pritiskov, katere potrebuje pot prebujanja. Osvobodimo tudi skupnega zmaja, nas pokliče klic preobrazbe.

BOLEZEN UČITELJICA

Ko ti bolezen pokaže grožnjo, se ne bojuj z njo. Groziš pravzaprav samemu sebi, tam kjer si ranljiv. Bolezen le kaže ogledalo in ti sporoča kako se spremeni. Poslušaj bolečino kot učitelja in pričela se bo preobrazba.

SPREMEMBA

Sprememba je sveža energija. Ta nas napolne z novimi silami. Zastareli vzorci obnašanja so zastana energija. Ne teče naprej. Teži nazaj v kotičke kolektivne in osebne podzavesti. Zato naj bo prizadevanje za preobrazbo zavestno početje. Potem se aktivirajo nova stanja boljšega počutja duha in telesa.

ZDRAVLJENJE

Zdravljenje vključi odtrgane temne sile v proces preobrazbe. Pri tem se soočimo z lastno odtujitvijo od pomembnih potencialov, katere velja ozavestiti in jih ponovno integrirat v funkcijo. Pridemo do spoznanj, kje smo se obrnili proti sebi. Tako se zdravljenje sprošča in odpira naše vire v aktivno vlogo.

KROGOTOK

Zdravljenje prostora prebudi prej zataknjene potenciale. Zgodba se ponovno odpre in postavi na noge. Prebudi se tudi nova vloga stanovalcev in potencialnih obiskovalcev. Vedno je dejaven krogotok. Kot znak vzpostavitve funkcionalnosti ljudi s prostorom.

MEGALITI

Abeceda proučevanja starih znanj so megaliti. Tukaj se prične pravljica, ki je resničnost. Megaliti so poligon za spoznavanje sebe v povezanosti z Zemljo. So vstopne točke v večrazsežnosti prostor svetega območja. Koliko tega znanja prejmemo od prostora, je določeno od stopnje duhovne zrelosti in posvečenosti tovrstnemu služenju.

ŠIRJENJE ZAVESTI

Meditacija je danes v pomoč pri ustvarjanju sodelovanja s subtilnimi svetovi Zemlje. Tako se nam reflektira lastno notranje stanje, stika z virom življenja. Ko prakticiraš tako vadbo, postane sčasoma sestavni del širjenja zavesti, osebno in skupaj.

NOV ŽIVLJENJSKI SLOG

Sproščanje stresa je danes izziv. Poznamo številne aktivne načine, ki delujejo. Toda pot sproščanja vodi še globlje, ko sproščamo ozadje vzrokov- nastajanja nezadovoljstva, napetosti in nastresiranih življenjskih slogov. Takrat se stres opusti in reprogramira, v nov življenjski slog.

ZEMLJENJE

Globlje kot vstopaš v razsežnosti Zemlje, bolj se odpira zemljenje in proces preobrazbe. Zemljenje je tradicionalna vadba za dobro počutje stika z Zemljo. Sčasoma z redno prakso, se zemljenje poglablja s posebnimi doživetji sproščanja duše

ZDRAVJE

Iskati zdravje v naravi je vodilo. S prakso se do nas vedno bolj odziva zavest Zemlje. Z vsemi vključenimi, s katerimi gojimo tokokrog in drevo življenja.

MODROST

Modrost je deliti skrivnost ob pravem času. Ne prezgodaj in ne prepozno. Modrost je občutena ob preprostih detajlih, ko se zaveš da nikoli nisi sam. Vse nas obkroža.