Zavod Anima Mundi

Image title

HOLISTIČNA POMOČ

V Zavodu za celostni razvoj Anima Mundi pomagamo posameznikom, podjetjem, organizacijam in lokalnim skupnostim pri oblikovanju avtentičnih rešitev trajnostnega razvoja, ki celostno izražajo potenciale ljudi in pokrajine.

Z vključevanjem vitalno-energijskih danosti pokrajine in vsebin dediščine v različne dejavnosti od prostorskega načrtovanja do izobraževanj in turističnih programov skrbimo za zdravo okolje, ohranjanje dediščine in presežna doživetja obiskovalcev.

Naša inovativna razvojna specializacija je medsektorska sinteza dela s prostorom in ljudmi. S spremljanjem potreb okolja, mentoriranjem do lokalnih pobud in usposabljanjem akterjev.

NOVE RAZMERE

Zaradi aktualnih razmer ekološke krize smo vsi pred izzivom kako pomagati okolju. Zgodovinska prelomnica s pojavom koronavirusa odraža kompleksnost situacije, ki terja odgovore v odnosu do zdravja, prehrane, vrednot, bivanja, narave in dediščine. Temelj našega pristopa je krepitev lokalne identitete in zdravja okolja.

Uvajamo sonaravni program holističnega razvoja z vključevanjem nove metodologije pomoči posameznikom in udeležencem projektov. Pomoč je usmerjena tudi do nastalih novih razmer korona krize. S podporo pri spremembah v načinu razmišljanja, generiranja rešitev, delovanja, ustvarjanja novih pristopov in sodelovanja.

Obravnavamo področja narave, pokrajine, kulture in tradicije ter družbene klime. Združujemo stara znanja prednikov in sodobno ekološko znanost.

PRISTOP

Z Zavodom za celostni razvoj Anima Mundidelujemo medsektorsko v projektih po Sloveniji in drugje. Sodelujemo z različnimi ustvarjalci, strokovnjaki in ustanovami, ki delujejo za večjo okoljsko in socialno odgovornost.

Izvajamo:

– geomantijske analize prostora s smernicami za načrtovanje

– osebno in poslovno svetovanje

– izobraževanja

– programe zelenega geomantijskega turizma

PRIZNANJA

Robi Lavin je prejel posebno priznanje Gospodarske zbornice Slovenije za inovacijo v poslovnem svetovanju leta 2010.

Ministrstvo za kulturo RS je v letu 2018, ki sta ga Svet Evrope in Evropska komisija proglasila za leto kulturne dediščine, imenovalo Karin Lavin za ambasadorko kulturne dediščine.

Geomantijska raziskava obravnava danosti življenjske energije, identificira markantna območja, ki izpričujejo identiteto, vitalnost in zdravje. Analiza prikaže obstoječe stanje prostora, kakovost grajenih in zelenih površin, predispozicije vitalno energijskih izvirov, antropogene vplive, razmere občutljivih območij in smernice za potrebe prostorskega načrtovanja. Odkritje navzočnosti blagodejnih bio energijskih virov je podlaga za prostorsko načrtovanje in podlaga za izdelavo turističnega zemljevida. Ovrednotenje njihove funkcije ter značaja pa izhodišče za oblikovanje izvirnega programa zelenega turizma.

Merodajno z metodologijo holistične medicine za zdravje okolja in izročilom prednikov, uvajamo krepitev zdravja v naravi za zagotavljanje standarda ekološke učinkovitosti, odsotnosti geopatskega stresa, identificiranja naravnih virov, varovanja okolja, reguliranja turizma in ozaveščanja ter mehkega izobraževanja obiskovalcev na obravnavanem projektnem prostoru.

Geomantija danes opravlja vlogo analize bio-polja Zemlje v pomoč pri ozaveščanju, kaj vse nas prežema kot priložnost in opozorilo. Zakonitosti življenjske energije veljajo enako za človeka, dom, pokrajino in planetarno okolje. Spremljamo parametre neposredne interakcije med globalnim in lokalnim prostorom, na ravni bio-polja in ekološkega zdravja.

Osebno in poslovno svetovanje

Vsak posameznik in vsako podjetje ima svojo zgodbo in potrebuje individualen pristop k oblikovanju rešitev in izboljšav. S poslovnim geomantijskim svetovanjem in celostno obravnavo podjetij uvajamo integralni kulturno-ekološki in tehnološko-ekonomski pristop v razvoj podjetij.

Izobraževanja

Organiziramo izobraževanja s ciljem generiranja integralnega razvoja na različnih področjih in za različne ciljne skupine: od seminarjev za vzgojitelje in učitelje o pedagogiki kulturne dediščine in senzibilizacije do izobraževanj za lokalne skupnosti in druge skupine o celostnem odnosu do okolja in inoviranju z dediščino.

Z izobraževanji želimo ljudem približati novo pojmovanje uspešnosti, ki temelji na osebnem razvoju in realizaciji najglobljih hotenj oz. osebne poklicanosti ter prispeva k raznolikosti in skrbi za skupnost skozi različne oblike družbene organiziranosti.

Geomantijski zeleni turizem zaobjema vse štiri stebre trajnostnega razvoja turizma. Turistična ponudba je osnovana na platformi z upoštevanjem izvirnih danosti pokrajine. S prepoznavanjem globljih potencialov pokrajine in osveščanjem domačinov ter obiskovalcev o povezanosti z naravo v obliki poglobljenih doživetij ali selfnessa v naravi se hkrati z razvojem dediščine poskrbi za njeno varovanje.

Zeleni turizem je speči potencial, ki za razcvet potrebuje vpetost in soustvarjanje z drugimi segmenti lokalne skupnosti in družbe. Izziv je izboljšati zavest ljudi o njihovih internih močeh, prednostih in njihovih vrednostih v širšem družbeno-gospodarskem okolju.

Razvoj dejavnosti, najsi bo to dejavnost posameznika, podjetja ali v pokrajini, izhaja iz globljih potencialov, iz duhovnega jedra. Različni primeri trajnostnega razvoja, ki jih razvijamo, so vedno avtentični, z domačini jih so-ustvarjamo kot izraz danosti posamične pokrajine in njene duhovne dediščine z vključevanjem pokrajinskih arhetipov v vsebine sodobnega trajnostnega razvoja.