Zavod

Ukvarjamo se z inovativnim zelenim razvojnim modelom za trajnostni razvoj in trajnostni turizem.

Iz 20 letnih izkušenj s področij zelenega turizma, urbanizma, arhitekture, ekologije, geobiologije, dediščine, poslovnega okolja in inovativnih projektov za prostorsko zdravje, smo znanja sinetizirali v integralni trajnostni pristop.

Na podlagi priznane inovacije GZS 2010, uvajamo holistično metodologijo sinteze prostora in ljudi. Holistično soustvarjanje med vsemi panogami človeka in okolja bazira na aktualni novi paradigmi sonaravnega razvoja.

Sodobni trajnostni know-how smo izpopolnili v realiziranih projektih geomantijskih raziskav, prostorskega planiranja, energijskega svetovanja, izobraževanj ter holistične medicine okolja.

Namen delovanja zavoda je:

 • uvajanje znanj geomantije v ekosistemske storitve, zelene & znanstvene in interdisciplinarne projekte
 • ozaveščanje in izobraževanje o pomenu naravne in kulturne dediščine in celostne obravnave človeka in okolja,
 • razvijanje ustvarjalnosti in inovativnosti,
 • razvijanje in širjenje celostnega odnosa do človeka in prostora,
 • razvijanje in izvajanje novih modelov trajnostnega razvoja, ki temeljijo na družbeni odgovornosti in vključujejo urejanje prostora in različne oblike družbene organiziranosti za doseganje kvalitetnega bivanja, zdravja ljudi in okolja.

Izobraževanja

Zeleni turizem

Holističen inovativni pristop trajnostnega razvoja

-regionalno, občine, za lokalno skupnost

-sinteza geomantija ekologija dediščina_ okolje_ekonomija_kultura_poslovno okolje

Zeleni projekti razpisov EU strategije razvoja 2014-2020

Proaktivne strokovne pobude v nacionalnerm projektu Integralna zelena Slovenija

Holistično oblikovanje logotipa

Celostni interdisciplinarni projekti

-za javno dobro, družbeno odgovornost, trajnostni razvoj, zdravje okolja in človeka

-celostno prostorsko načrtovanje ( OPPN ..)

-raziskava in markacija zelene infrastukture

-programska in prostorska sinergija povezovanja & partnerstva

Zavod Anima Mundi Geomantija Kras

Namen delovanja Zavoda za celostni razvoj Anima Mundi, Sežana je ozaveščanje in izobraževanje o pomenu naravne in kulturne dediščine in celostne obravnave človeka in okolja, razvijanje ustvarjalnosti in inovativnosti ter izvajanje novih modelov trajnostnega razvoja, ki temeljijo na družbeni odgovornosti in vključujejo urejanje prostora za doseganje kvalitetnega bivanja, zdravja ljudi in okolja.

Zavod izvaja izobraževanja pedagogike naravne in kulturne dediščine za razvijanje metod celostnega učenja in odprtega učnega okolja, ki potekajo po vsej Sloveniji (Občina Kranjska Gora, Občina Domžale, Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, Vrtec Nova Gorica, Park Škocjanske jame, Vrtec Sežana, Vrtec Šoštanj…)

Aktivnosti osveščanja o pomenu naravne in kulturne dediščine na Krasu so člani zavoda izvajali s sodelovanjem vrtcev in šol z obeh strani meje že pred ustanovitvijo zavoda v okviru pilotne akcije Kras – izrazi krajine Pilotnega projekta Kras v letih 1999 do 2001 s finančno in strokovno podporo Sveta Evrope, belgijske kraljeve fundacije King Baudouin Foundation, Ministrstva za kulturo RS in drugih ministrstev.

Kot član Partnerstva kraške suhozidne gradnje zavod skrbi za prepoznavanje in razvoj lokalne identitete. V Državnem naravoslovnem muzeju v Trstu je na ogled razstava rezultatov mednarodnega projekta Living Landscape Univerze na Primorskem, v okviru katerega je zavod izvajal izobraževanja za vzgojitelje in otroke vrtcev z obeh strani meje na temo vrednotenja dediščine kraških suhih zidov.

Pri projektih za razvoj inovativne turistične ponudbe geomantijskega zelenega turizma ima zavod podporo Slovenske turistične organizacije, ker deluje v skladu z zeleno shemo slovenskega turizma.

S sodelovanjem Fakultete za turistične študije Turistica iz Portoroža je bil izdelan koncepz za certifikat, ki predstavlja standard geomantijskega zelenega turizma.Klasificira področje turistične ponudbe naravne in kulturne dediščine, kjer so usposobljeni prebivalci kotgeomantijski vodniki ter turistični ponudniki v vlogi generatorjev razvoja okolja za trajnostni turizem, ki temelji na dediščini okolja in vzgoji publike za njeno ohranjanje za prihodnje rodove.

Geomantija je ekološka veščina celostne obravnave prostora za zdravje človeka in okolja. To vedenje o življenjski energiji okolja izhaja iz ljudskega izročila in življenja v sožitju z naravo, kakršno je bilo nekoč življenje naših prednikov. Danes se posveča sonaravemu načrtovanju za domovanje skupnosti, reševanju bivalnih bolezni in ekoloških težav. Geomantija uči, kako živeti v skladu z okoljem, graditi v skladu z vitalnimi počeli krajine ter razvijati senzibilnost za Zemljo in naravo.

Pristop k oblikovanju trajnostnega razvoja, ki vključuje vitalno energijski potencial prostora smo razvili skozi izkušnje z geomantičnim načrtovanjem naselij in individualnih gradenj (Projekt 8 soseska Domžale, zaselek Planina, naselje Visoko pri Ajdovščini, zasebna klinika Medicinski center Vid Nova Gorica, Polnilnica vode Costella, Fara; Češminov park Domžale …)

Robi Lavin se poklicno ukvarja z geomantijskim raziskovanjem, pregledi zdravja bivalnih in delovnih prostorov, okoljskim načrtovanjem, zdravljenjem prostora, holističnim svetovanjem, mentorstvom, izobraževanji in vodenjem zelenih projektov. Na podlagi priznane inovacije Gospodarske zbornice Slovenije, leta 2010, uvaja holistično metodologijo sinteze prostora in ljudi. V Sloveniji je uresničil prvi geomantijski OPPN (Občinski prostorski podrobni načrt) leta 2009.

Karin Lavin širi kreativne pristope s področja umetnosti v različne oblike družbenega delovanja, vodi izobraževanja, osveščanje o pomenu dediščine in njeno vključevanje v lokalni razvoj. V projektih nastajajo rezultati od novih metod poučevanja z dediščino do turističnih programov in grafičnega ter industrijskega oblikovanja, ki upošteva energijsko delovanje oblik.

Zavod sodeluje z občinami in drugimi ustanovami ter privatnimi naročniki v Sloveniji in tudi mednarodno (projekt Geomantija KRRES – KS Šentjur Rifnik; projekt Istria Holona – Labin, Hrvaška; zasnova zelenega turizma za podjetje Lovranske vile – Lovran, Hrvaška; ureditev objekta Turistično razvojno informacijskega središča, Občina Kostel; geomantična analiza otoka Raba za Občini Rab in Lopar, Hrvaška …)

Kot aktivni član Državljanske pobude za Integralno zeleno Slovenijo sodeluje z Inštitutom za integralni razvoj Trans4m iz Ženeve. Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo kot vseslovenska in nestrankarska pobuda razvija slovenski in evropski model integralnega zelenega gospodarstva in družbe, ki je podrobno predstavljen v knjigi Integral Green Slovenia (Integralna zelena Slovenija) Knjiga je izšla pri založbi Routledge v Veliki Britaniji leta 2016.

We are introducing an innovative development model for generating various forms of sustainable development, taking into account the vital energy properties of the physical space and in cooperation with different professions in a spirit of environmental and social responsibility.

We are proceeding from a new paradigm: the physical environment is a living organism, meaning that we can work with the landscape as an intelligent and sentient being. The basic guidelines for development in the landscape or in a company can be discerned in the energy underpinning the environment and in the consciousness of the space – the genius loci – which ancient cultures recognised. In Slovenia, testament of this was preserved right up until the middle of the previous century.

After an introduction to geomancy and collaboration with Marko Pogačnik in the middle of the 90s, we developed our own approach.

This approach to designing sustainable development that includes the vital energy potential of the physical space was developed through experience with geomantic planning of settlements, and individual constructions (Projekt 8 Domžale neighbourhood, Planina hamlet, settlement of Visoko pri Ajdovščini, Vid Nova Gorica private medical centre, Costella water bottler, Fara; Češminov Park in Domžale), and geomantic guidance for business and introducing the integrated treatment of companies (TA-BU nepremičnine (real estate) d.o.o. Ljubljana, Cestno podjetje Koper (road company), Inštitut za delničarstvo (shareholding) Ljubljana, Flaška d.d. Begunje, Endovital Kočevje, Vita center d.o.o. Naklo and more).

Robi Lavin received a special award from the Slovenian Chamber of Commerce in 2010 for innovation in business consulting.

Karin Lavin extends her creative approaches from art into various forms of public activity within the modern art genre of land-art (education and awareness-raising about the importance of heritage and its integration into development). In this way she expands the field of art to the area of consciousness, both individual and collective. The projects yield results ranging from new methods of teaching through heritage to labyrinths and graphic and industrial design, which incorporates the energy function of forms.

In the Upper Kolpa Valley we worked creatively with the Municipality of Kostel in its efforts towards sustainable development and creating green jobs in the sparsely populated, unspoilt nature of the valley. We collaborated in designing the brand Svet Kolpe (World of the Kolpa). In converting the old school into a Tourism Development and Information Centre, after studying the location we drew up a plan to arrange it with lithopunctures and decorative paintings that reflect the archetypes of the physical environment. We provided an energy enhancement for a water pump and designed a water bottle applying the principles of holistic design, and its design in this way reflects the energy quality of the water.

Modern geomancy continues the tradition of old cultures whose traces are recognisable in Slovenia and Europe. At the same time they coincide with the findings of modern cognitive knowledge.

Development planning using a holistic approach is vital to the development of local communities (municipalities, local communities) and regions. By incorporating the vital elements of the landscape we ensure the health of the physical space and consequently of the inhabitants. Our proposals have been incorporated into the Regional Development Plans 2014 – 2020 in four Slovenian regions.

On the municipal level the municipal spatial plans are those that provide a basis for healthy development. We made a detailed analysis of the area earmarked for expanded settlement for the municipality of Domžale. The analysis discusses individual locations in the wider area and demarcates zones that are unsuited for building, along with the deeper qualities of the space, with guidelines for urban planners and architects regarding how to include them optimally in planning, so as to avoid any damage to the vital energy and spiritual potential of the location, and with pointers as to how we might enhance the quality of the given features. Domžale was the first municipality in Slovenia to include an energy study of a location envisaged for settlement expansion in municipal spatial planning documents.

Education is of truly special importance for developing an integrated approach to the environment. We organise education with the aim of generating integrated development in various areas and through various activities: from schools and nursery schools to local communities, societies and other groups.

A special set of education sessions for educators – teaching through heritage – is being provided in various locations around Slovenia: a multi-year collaboration with the Slovenska Bistrica and Nova Gorica nursery schools, and as part of various projects in Domžale, Gorenjska – the Forest and Countryside project – open learning environment for young people, the international project Living Landscape at the University of Primorska and more.

We work with various creative people and experts in different fields: architects and urban planners (Aleksander Ostan, Ira Zorko, Adrijan Cingerle), scientists and innovators (Andrej Detela, Maks Vrečko, Anton Fabjan).

The project KRRES Geomancy – platform for sustainable development of Rifnik and its archaeological site, Šentjur, Kalobje and Resevna

Through in-depth research of the location, in which we discerned the subtle spiritual and energy dimensions of the environment, we gained an insight into both the characteristics of its existing ancient patterns, and the principles for the most appropriate development of the wider area and individual microlocations, farms and local companies.

The inclusion of local people and entrepreneurial guidance in developing activities and in designing a common local brand served to express the identity of the landscape and the established programme of green tourism.

The KRRES Geomancy project, with its added value of spiritual and energy dimensions, goes beyond the established norms. It involves an integrated and innovative approach to spatial and social development. The use of intuitive knowledge, which is woven into the working methodology of the project, provides a multifaceted contribution to the wellbeing of the environment and people. It introduces a new hologram model of development that signals co-existence, co-living, an expression of deeper potentials of individuals and the landscape and thereby an enhancement and upgrading / enriching into diversity. This heralds a modern-day solution for various environments elsewhere in Slovenia and the world.

In the future we will develop activities in various projects from green tourism to pilgrimages with trained guides, who will offer visitors a deeper experience of the landscape, cultural monuments, nature and themselves.

Through education we wish to bring people closer to a new concept of success, based on personal development and the fulfilment of deepest desires or a personal calling, and contribute to diversity and concern for the community.

As in Solčavsko, we are striving to revive the wisdom of heritage and to design new models of coexistence and respectful collaboration with the environment.

The development of activities, be it for the individual, company or landscape, derives from deeper potentials, from the spirit core.

We therefore wish in future to develop various forms of green tourism, to cooperate in various environments in new forms of social organisation and to promote a new model of success, based on deeper potentials of the individual and on the expression of the individual’s unique qualities, the expression of the deeper potentials of the landscape, social responsibility and concern for the community.

https://www.facebook.com/Geomancy-Robi-Lavin-167623033868743/

Heritage through perception, discovery and creativity – Karin Lavin

The human capacity for perception is much greater than that which we are accustomed to using. A number of abilities lie latent within us: we do not use them and we frequently do not even discover them. Using exercises which are often designed as games, we can awaken these capabilities, become aware of them, and develop them. Intuitive thinking is as important a tool of judgment as rational thinking.

The subtle experience of nature enables us to connect with a multi-dimensional space, with the intelligence of nature. Some years ago studies using a lie detector showed that plants in some way perceive our intentions. Nature is much more than a collection of biological organisms.

The vital energy of space was recognized by our ancestors. They knew how to build and shape space in such a way that they did not damage its vital sources of energy.

The landscape with its boulders and rocks had for them a different meaning compared to what it has for us today. They perceived manifold expressions of life in their environment. Thus life was given to them not only from the crop fields but also – looking at it from a modern perspective – from the ostensibly insignificant rocks beside them. They recognized particular roles and laws contained within the shapes of nature which in harmony with the whole gave vitality to the environment.

The understanding and recognition of these messages of nature often spilled over into stories, the symbolic language of legends and folk tales, whose deeper message can be understood only when we learn their archetypal language.

The creative potential of the individual means a constant source of inspiration and changes. Through artistic expression we stimulate our creative thinking. In artistic expression we come to know our personal uniqueness and the symbolic language of images. The modern way of life directs us primarily toward rational thinking, which is usually not balanced by giving equal value to the intuitive, feeling part of us. And it is the language of images that is the language of intuition. Images which are expressed in art work can bring us a rich message about ourselves and the way we experience the environment.

Creative teaching using heritage and connection with nature

Objectives

On this course participants will learn how to use heritage as a means for teaching and learning about the world.

The work takes place mainly outdoors, in natural settings and on visits to cultural sites.

The course treats the person and the environment in a holistic way.

It is intended for schoolteachers, preschool teachers, and other mentors.

It includes heritage in compulsory teaching content and other forms of mentoring work with young people and adults.

It will take into account the potential of the individual and encourage creative thinking.

It will bring together various fields of knowledge and capabilities and create/design new approaches to the treatment of heritage of different kinds.

THEMES:

Development of creative methods of teaching using heritage

 • Perception, research and creating using heritage
 • Understanding people and space in a holistic way
 • Land-art – activities in the landscape and awareness

Connection with nature

 • How our ancestors built settlements – connection with nature in the past and today
 • Space as a living organism and communication with nature
 • What can we learn from heritage for our common future?
 • Sustainability as a challenge for development

Recognition, expression, and development of the potential of the individual

 • Creative potential – commitment to the realization of the talents and interests of the individual
 • Creative process: feeling à idea à action à result
 • Artistic expression as a stimulus for creativity
 • Archetypes – symbolic language of images
 • Hidden potential of the individual: the development of inner senses and intuitions as capacities for deeper perception
 • How to cultivate curiosity – the basis for learning and creativity
 • Inclusion in social life (institution, company), a model for connection The program of sensibilization of the subtle dimensions of nature and of a creative approach towards heritage = learning through heritage and the holistic experience of people and space develops a sensitive attitude towards the environment. A sensibilized person functions as a co-worker of nature who through his activity builds on natural properties.

The course includes trips, excursions, and tours of cultural monuments, in the course of which exercises for deepening the appreciation of heritage and creativity will be conducted. By the conclusion of the course participants will have developed their own approaches towards the treatment of a theme from heritage which they choose themselves.

Methodology

 • Workshops
 • Brief lectures, explanations, and discussions
 • Sensibilization exercises
 • Artistic expression using various techniques
 • Development of creative approaches
 • Exercises for a deeper appreciation of nature
 • Development of individual methods of work using heritage
 • Cultural visits, excursions Following up

As a follow-up each participant will be asked to lead an exercise in his home environment with a group (of children, pupils, adults, museum visitors, etc.) and document it (a brief description, three photographs) and send the material to the organizer by mail. The program leader is available to all participants for any further explanations or guidelines after the conclusion of the course (by mail).

The exercises conducted will be published on the website of the organizer.


PRESENTAZIONE DELL’APPROCCIO SOSTENIBILE DELLA GEOMANZIA

Per conseguire soluzioni innovative di progettazione, relative alla conservazione e al miglioramenton della qualita dell’ambiente e della sua identita, usiamo l’approccio sistemico sostenibile.

In base al riconoscimento dell’innovazione ricevuto nel 2010 dalla Camera di Commercio e Industria di Lubiana, abbiamo perfezionato la nostra conoscenza attraverso la realizzazione di progetti di ricerca scientifico – geomantica, di pianificazione territoriale, di consulenze sull’energia, di formazione e di ecologia sistemica dell’ambiente, dove trattiamo l’ambiente nella sua interezza, ossia non solo le singole parti della natura. In base alle soluzioni conseguite abbiamo creato un modello di lavoro trasferibile, utilizzabile per la realizzazione di un’autentica progettazione sostenibile. Per implementare la valorizzazione, la tutela e lo sviluppo dei beni culturali e naturali includiamo nello sviluppo sostenibile il potenziale energetico-vitale del paesaggio, cosi come nuovi contenuti culturali e storici. Cio garantisce la salute del paesaggio e offre le condizioni di un’esperienza esauriente delle/i visitatrici/ori. Con il turismo verde sensibilizziamo le visitatrici/ori riguardo l’importanza della conservazione dei beni culturali e dell’identificazione delle loro origini. Questa e una nuova tendenza nel turismo, che trasforma un turismo stagionale e superficiale in un turismo esauriente e continuativo con contenuti legati alla natura e alla cultura.

La scienza ambientale ecosistemica (Ecosystem Environmental Science) della geomanzia e una metodologia di ricerca basata sulla concezione sistemica dell’ambiente, dell’ecologia, del patrimonio immateriale, della geobiologia, della geografia dell’energia. Le conoscenze relative alla tutela della natura sono versatili. Tale scienza contiene un nuovo paradigma di sviluppo ambientale, e identica agli imperativi del cambiamento globale ed e stata testata su progetti realizzati nel settore del turismo verde, dell’urbanistica, dell’architettura, dell’ecologia, della geobiologia, del patrimonio, nel mondo degli affari e nei progetti innovativi riguardanti la salute del territorio.

MISSIONE

La nostra missione e introdurre un modello innovativo di sviluppo verde per uno sviluppo sostenibile. Si fonda sulla Piattaforma geomantica della ricerca ambientale dell’interezza. E un documento strategico di sviluppo per la pianificazione ambientale. Sintetizzando il lavoro eseguito con le persone della comunita locale, una nostra specializzazione, sviluppiamo un programma autentico di politiche verdi – in linea con la strategia di sviluppo dell’EU 2014-2020, com’e il turismo sostenibile, con prodotti autentici e innovativi. Stiamo sviluppando nuovi indirizzi del turismo verde geomantico con l’offerta di prodotti turistici di alta qualita e di servizi innovativi.

CREDENZIALI

In 20 anni di attivita abbiamo plasmato lo sviluppo integrale e sostenibile nei progetti di ricerca geomantica realizzati: nei progetti di pianificazione territoriale, di consulenza riguardante l’energia, nei progetti di formazione e di medicina olistica dell’ambiente. Si tratta di esperienze testate nei progetti realizzati di pianificazione territoriale, di consulenza aziendale e di medicina olistica dell’ambiente. Le nostre credenziali sono il riconoscimento per l’innovazione ricevuto nel 2010 dalla Camera di Commercio e Industria di Lubiana, la consulenza aziendale e il primo piano regolatore comunale geomantico realizzato in Slovenia nel 2009. Proveniamo dall’esperienza campione del modello relativo all’interezza, gia testato nella prassi.


Bavimo se inovativnim zelenim razvojnim modelom za održivi razvoj i održivi turizam. U 20 godina iskustva na području zelenog turizma, urbanizma, arhitekture, ekologije, geobiologije, baštine, poslovnog okruženja i inovativnih projekata za prostorno zdravlje, smo svoja znanja sinetizirali u integriralni održivi pristup.

Taj se temelji na geomantijski platformi. To je prostorna studija sveobuhvatnog tretmana okoliša. Pruža procjenu stanja i ekološkog zdravlja okoline, procjenjuje razvojne kapacitete posmatranog područja te utvrÄ‘uje osnovice. To je matrica za autentično održivo planiranje. Znanja se svestrano upotrebljavaju u ulogi očuvanja prirode. Uvodimo nov standard ekološkog zdravlja i holističkog razvoja uz podršku održivom prosperitetu, visokoj kvaliteti života te zaštiti i razvoju prirodnih resursa. Revitaliziramo okoliš na izmjerenim geomantijskii područjima za područje ekosfere projekta. Uključeni aktere educiramo i osposobimo za razvoj programa održivog turizma.

Na temelju priznate inovacije Gospodarske komore Slovenije 2010, uvodimo holističku metodologiju sinteze prostora i ljudi. Holistička ko-kreacija izmeÄ‘u svih sektora čovjeka i okoline bazira na aktualnoj novoj paradigmi su-prirodnog razvoja. Kontemporalni održivi know-how usavršili smo kroz ostvarene projekte znanstveno-geomantijskih istraživanja, prostornog planiranja, energijskog savjetovanja, obrazovanja te holističke ekologije okoliša.

Litopunktura predstavlja inovativni ekološki alat koji prelazi opstojeću praksu okoline i prozrenih vitalno energijskih datosti prirode koje su oživljavajući sastojni dio ekosfere. Istovremeno predstavlja znanstvenu osuvremenjenu tradiciju menhira. Postavljanje kamena s urezanim simbolom na centralnoj točki mreže življenjske energije zemlje. Budi drevne postupce za označivanje identiteta i kultiviranje prostora koji su upotrabljavale drevne kluture na našem prostoru. Rezultirane pozitivne promjene u renoviranju oštećenog ekosustava su znenstvano potvrÄ‘ene. Testiranja se rade sa različitim instrumentima. Učinak je održiv i prepoznatjliv u razvoju lokalnog turizma oplemenjenog s rašÄ‡u svjesti značajnosti održavanja prirodne i kulturne baštine okoliša za buduće generacije.

Geomantijski održivi turizam održivo planira na osnovi platforme projekta iz geomantijske studije okoliša. Oživljava vitalne bio/energijske izvo prirodne i kulturne baštine za novoturističku razvijenost okoline.