Zdrava narava zdravi mi

Image title

Image title

čŒlanek iz revije Pomagaj si sam, 20.11. 2017 :

Geomantija celostna medicina doma ZDRAVA NARAVA ZDRAVI MI

Vpliv bivalnega ali delovnega okolja na naše zdravje ni nič manjši kot vpliv hrane, ki jo uživamo. Kot sčasoma zbolimo zaradi nepravilne prehrane, se nam lahko zdravje poslabša tudi zaradi nezdravega okolja. Splošno zdravstveno stanje bivalnih in delovnih prostorov je osupljivo primerljivo s stanjem sodobne prehrane, pravita geomanta Karin in Robi Lavin, ki se posvečata ustvarjanju harmoničnega odnosa med človekom in naravo.

Tekst: Edita Žugelj

Umetnosti ustvarjanja harmoničnega okolja sta se Karin in Robi Lavin vsak na svoj način posvečala, še preden sta se poznala. Robi je imel že v otroštvu nadčutne zaznave, zaradi katerih se je počutil drugačnega in je potreboval kar nekaj časa, da se je sprejel. V osnovni šoli mu je pri tem pomagal sosed Franc Faganel, ki je med krajani veljal za čudaka, saj je opazoval zvezde, meril z nihalom in študiral Nikolo Teslo. Vpeljal ga je v radiestezijo, Robi jo je kasneje nadgradil še z geomantijo. Sčasoma je opustil poučevanje elektrotehnike na šoli in se v celoti posvetil geomantiji. Karin pa je med študijem slikarstva v Benetkah dobila občutek, da mora v prostoru obstajati še kaj več od tistega, kar je dobila z običajno izobrazbo. Raziskovala je naprej, po končanem študiju je vodila klub za alternativne vede v Sežani. Z Robijem sta se spoznala na delavnici Marka Pogačnika v Štanjelu in se pri njem izpopolnjevala v geomantiji, Robi je bil tudi njegov asistent. Ko se mu je odprla intuicija, se je postavil na svoje noge in oblikoval svoj način dela. Kot pravi, je metodo geomantijske diagnostike razvil z dolgoletno duhovno disciplino, skozi praktične primere in v neprenehnem izpopolnjevanju.

Karin in Robi se pri svojem delu dopolnjujeta. Robi se posveč‡a pregledom zdravja prostorov, geomantijskim študijam za načrtovanja, litopunkturi in holističnemu svetovanju. Oblikuje zdravilna znamenja kozmograme. Karin kozmograme izriše likovno geometrijsko. Karin se posveča vodenjem izobraževanj za vzgojitelje in učitelje o poučevanju skozi dediščino in izdelovanju energijskih logotipov. Celostni projekti so sinteza dejavnosti Robija in Karin. V tem letu skupaj pripravljata priročnik geomantijskega zelenega turizma.

Kaj je geomantija in iz česa izhaja?

Geomantija je ekološka veščina celostne obravnave prostora za zdravje človeka, narave in planeta. To vedenje o življenjski energiji Zemlje, narave in prostora bivanja izhaja iz ljudskega izročila in življenja v sožitju z naravo, kakršno je bilo nekoč življenje naših prednikov. Sodobna geomantija med drugim uči, kako živeti v skladu z okoljem, graditi v skladu z vitalnimi počeli krajine ter razvijati občutljivost za Zemljo in naravo. Dom, podjetje, pokrajino in planet geomantija obravnava kot živ organizem, s svojim karakterjem in zdravstvenim stanjem. Po tradiciji je geomantija starodavna modrost za dom in okolje, ki se danes posveča reševanju bivalnih bolezni domovanj in poslovnih prostorov. Pomaga nam izboljšati zdravje bivalnih prostorov, naselij in poslovnega okolja, njene zakonitosti pa vse bolj upoštevajo pri načrtovanju v arhitekturi in sonaravnih turističnih programih.

Geomantija na Slovenskem in v slovanskem prostoru izhaja iz duhovnega izročila staroverstva in starih civilizacij sveta kot je bila megalitska. Zorela je več tisoč let skozi zgodovino, od obdobja najstarejših arhitekturnih stvaritev in svetišč neolitika, svete geomerije, feng šuja do obdobja bajaličarstva, radiestezije in bivalne geobiologije. Tovrstno znanje je del praspomina skupnosti za sobivanje z naravo. „Geomantijski“ način življenja naših prednikov je sistem vseh vidikov bivanja z naravo in je delno še prisoten v živi dediščini ustnega izročila, ki se je ohranjalo iz roda v rod. Nekaj zapisov o tem je shranjenih za samostanskimi zidovi, beremo pa jih lahko tudi neposredno v prostoru, v pojavnih oblikah okrog nas, v okolju naravne, kulturne in duhovne dediščine.

Pri čem nam lahko to vedenje pomaga?

Na naše zdravje vpliva več dejavnikov. Poleg zanimanja za zdravo prehrano in zdrav način življenja se pojavlja tudi vedno večja potreba po zdravem domu in okolju – s spoznanjem, da sta temelj tega bivalni in delovni prostor. Tu nam pomaga geomantija s svojim celostnim pristopom. Obravnava vse ravni vpliva na človekovo zdravje – od prehrane in okolja, dela, načina življenja in drugih zunanjih dejavnikov do medsebojnih odnosov. V geomantiji je, tako kot v psihoterapiji, prvi korak diagnoza in analiza vzrokov. Na zdravje prostora poleg zunanjih povzročiteljev (čistoča zraka, zemlje in vode) vplivajo tudi različni notranji dejavniki. Vsak prostor odraža svetlo in temno plat stanovalca, njegove potenciale in šibke točke. Geomantijska analiza zdravja vključuje izmero resonance med prostorom in stanovalcem ter ugotavlja, na katerih telesnih organih se kaže moteč vpliv na zdravje. V 20 letih dela je Robi tako pregledal že najmanj 500 hiš. Za zdravo delovno okolje zaposlenih si lahko z geomantijo učinkovito pomagajo v podjetjih. Tudi vsak poslovni prostor ima svoj energijski kapital, ki ga označujeta kakovost in količina življenjske energije. Ta predstavlja geobiološki temelj za počutje in poslovanje. čŒe ima prostor podjetja nezadostne energijske pogoje, se potrošnja energije venomer zrcali v poslabšanem razpoloženju ljudi in poslovanju. Geomantijska analiza prostora daje tudi izhodišča za grafično oblikovanje in izdelavo kozmograma. Prepoznavanju notranjih potencialov dejavnosti in analize prostora sledi oblikovanje logotipa in elementov celostne grafične podobe.

Kakšen pomen ima geomantija v današnjem času? Kako lahko pripomore k trajnostnemu razvoju?

Z geomantijo združujemo modrosti prednikov, moderna znanstvena spoznanja in intuitivna znanja v novo, energijsko ekologijo, ki zaobjema dom, posameznika, družbo in naravo kot soodvisen sistem. V Zavodu za celostni razvoj Anima Mundi, ki ga vodiva, se ukvarjamo z evropskimi projekti za trajnostni razvoj in trajnostni turizem, tako v slovenskem kot mednarodnem prostoru. Sodelujemo z občinami, razvojnimi agencijami, lokalno skupnostjo, šolami, vrtci, zadrugami, družbeno odgovornimi skupinami, podjetji, turističnimi organizacijami, ekološkimi kmetijami in raziskovalnimi inštituti. Z 20-letnimi izkušnjami iz urbanizma, arhitekture, dediščine, poslovnega okolja in inovativnih ekoloških projektov smo znanja oblikovali v integralni trajnostni pristop, ki vključuje vse ravni okolja. Z geomantijskim urbanízmom se ukvarjamo s celostnim načrtovanjem naselij, za uravnotežen in trajnosten prostorski razvoj. Geomantijo vnašamo na številna področja, v interdisciplinarna sodelovanja in izobraževanja ter razvijamo modele trajnostnega razvoja. Ti ponovno vključujejo v preteklosti sistemsko spregledane biološke, energijske in duhovne razsežnosti.

Kako določene metode geomantije vplivajo na prostor?

Celostna obravnava človeka in prostora temelji na predhodni analizi in vključuje vsa področja življenja, pregled in svetovanje za zdravje, bivanje in poslovanje. Za ozdravitev in energijsko podporo prostora pomaga litopunktura. To je metoda zdravljenja, znana kot akupunktura prostora. Izboljša njegovo bioenergijsko polje, deluje pa s pomočjo umestitve zdravilnega znamenja – kozmograma (kamna z vklesanim energetskim simbolom) na ustrezno energetsko vozlišče. Vsak kozmogram je s svojim unikatnim kodiranim geometrijskim znamenjem izdelan za vsak prostor posebej. Litopunktura z vkodirano kodo zdravljenja prepoji celoten prostor in spodbudi proces harmonizacije. Geomanti sodelujemo tudi pri načrtovanju naselij in bivalnih prostorov, v Evropi je tovrstno sodelovanje že zelo uveljavljeno. Osnovni načeli snovanja, ki temeljita na geomantiji ali celostni ekologiji, sta prostorska in ekološka uravnoteženost. Celostno načrtovanje združuje sodobna znanja in dosežke tako na področju ekologije kot pri uporabi obnovljivih virov energije, ekonomski učinkovitosti in sprejemljivosti. Geomantija zagotavlja možnost uvida v posebnosti prostora in pripomore k iskanju rešitev, ki so usklajene z energijami Zemlje, okolice in mikrolokacije. Vse bolj prihaja v ospredje tudi sodelovanje pri projektih celostnega razvoja podeželja z razvijanjem inovativnega ekoturizma, ki prostor obravnava kot živ organizem.

Kakšen naj bi bil geomant kot človek?

Geomanta lahko primerjamo z bioterapevtom. Ker dela na energijskih, duševnih in duhovnih ravneh, mora tako tudi živeti. Temelj teh sposobnosti je delo na sebi; edino na tak način lahko učinkovito pomagaš drugim. Geomant naj bi živel čimbolj naravno, hkrati pa bil vpet v tokove aktualnih okoljskih projektov. Zato zagovarjava in udejanjava zdrav življenjski slog, reden trening razvijanja občutljivosti do narave in prostora ter vadbo empatije do ekoloških, okoljskih in družbenih dogajanj. Poseben segment predstavlja delo z ljudmi. Geomant – specialist za pomoč družinam pozna tudi psihologijo medsebojnih odnosov in praktična znanja za dom. Sam se že 28 let ukvarjam s tekom, zadnjih sedem let združujem še gibalne veščine duhovnega in telesnega urjenja. Za vsakodnevni vir dela na sebi uporabljam sanje. Za meditativna povezovanja z naravo, regeneracijo in sprostitev z ženo redno hodiva na izlete in t.i. geomantijska romanja v naravo. Vsakomur priporočava, naj enkrat na leto roma na sveto goro, enkrat na mesec v krajinsko svetišče in enkrat tedensko na markantno energijsko območje v bližnjem kraju.

Kako lahko po načelih geomantije raztolmačite, kakšen prostor predstavlja območje Slovenije in kaj to pomeni za nas, njene prebivalce?

Slovenija je bogata z naravnimi viri. Na družbeni ravni je v fazi vzpostavljanja svoje identitete. Utrdila se bo takrat, ko se bomo dovolj povezali s svojimi koreninami, s svojo dediščino – to je predpogoj. Poleg tega slovenski prostor tokove zunanjih energij vsrkava preveč ranljivo. Po drugi strani imajo lokalne skupnosti še veliko neizkoriščenega potenciala, da bi se postavile na lastne noge. K skupnemu polju samozavesti organizma dežele pa prispeva vsak kraj Slovenije