Zdravilne rastline ambient

Image title

Izobraževanje  : Celostno dojemanje zdravilnih rastlin in oblikovanje zdravilnega ambienta

Rastline se odzivajo na naše ravnanje, čustva in celo namere. Zdravilne rastline so veliko več kot skupek zdravilnih snovi. Z njimi lahko vzpostavimo blagodejno sodelovanje. Ko se notranje odpremo, zaznamo njihovo kvaliteto, kar uporabljamo pri izbiri rastline, ki bo z nami najučinkoviteje sodelovala v procesu zdravljenja.

Rastline so inteligentna in čuteča bitja. Te razsežnosti življenja so poznali naši predniki in vse aktualnejše postajajo v sodobnem času. Z razvijanjem senzibilnosti se naučimo dojemanja narave kot večplastnega organizma, s katerim lahko zavestno komuniciramo.

Za poglobljeno doživljanje subtilnih razsežnosti narave uporabljamo notranja čutila in intuicijo. Razvoj celostnega odnosa do rastlin spodbuja uporabo vseh zmožnosti zaznave in racionalno mišljenje dopolnjuje z intuitivnim.

Spoznali boste organizem nevidnih razsežnosti narave in kako se povezati z zdravilnimi rastlinami na globlji ravni; kako zaznati energijo zdravilnih rastlin in njihov značaj ter se naučili kako komunicirati z njimi, kar lahko uporabite pri zdravljenju v kombinaciji s poznavanjem zdravilnih učinkovin.

Image title

Vsebina : Rastline koz celovita bitja. Zelišča in njihovo energijsko delovanje, Inteligenca zdravilnih rastlin, Uporaba notranjih čutov in intuicije, Notranji dialog z rastlino, Od oblik cvetov do oblik gredic – pomen in vpliv oblik, Delovanje različnih materialov v zeliščnem vrtu, Pomen vitalno-energijskih danosti lokacije pri oblikovanju zeliščnega vrta, Vloga elementarnih bitij

Obstoječe in potencialne zeliščarje z območja LAS Srce Slovenije vabimo, da izkoristite odlično priložnost in se prijavite na program. Prijave sprejemamo na e-mail: las@razvoj.si  oziroma 01 8962 713. Izobraževanje ni odprtega tipa. Je le za zeliščarje s področja Las Srce Slovenije, ki so pogodbeno zavezani k udeležbi na celotem sklopu izobraževanj v okviru projekta. Zbiramo prijave za ponovitev izobraževanja v organizaciji zavoda Anima Mundi na info@geomantija.si ki bo predvidoma v maju in juniju 2018.

ZASNOVA SRčŒNEGA ZELIŠčŒNEGA VRTA POD SLOGANOM  “MOčŒ ZELI ZA VSE LJUDI”

V kontekstu projekta na temo razvoja kulture zeliščarstva za potrebe turizma se bomo ukvarjali  z oblikovanjem holističnega modela zeliščnega vrta in idejne zasnove dveh zeliščnih vrtov na konkretni lokaciji; ena naj bi bila predvidoma ob gradu Bogenšperk, druga na Slivni pri Vačah.

Geomantična analiza  – holistično oblikovanje

Na osnovi geomantične analize po načelih holističnega oblikovanja se izdela idejna zasnova z umeščanjem oblik in materialov, ki poleg kompozicije in njenih elementov vključuje funkcionalnost prostora, estetiko zelišč in njihovo zunanjo pojavnost (oblike, taktilnost, vonjave, barve) ter njihovo delovanje na energijski ravni. Po zbranih kulturnovarstvenih usmeritvah in pogojih iz prostorskih aktov, se razdelava splošni model in metodologije za vzpostavitev zeliščnega vrta po geomantijskih celostnih principih.

Pri celostnem oblikovanju zeliščnega vrta upoštevamo morfološke lastnosti terena in vitalno energijske danosti lokacije. Z nadgradnjo le teh s pravilno umestitvijo oblik in vsebin v prostor ter z vključevanjem energijskega potenciala rastlin ustvarimo zdravilen ambient. Z geomantično analizo diagnosticiramo vitalno-energijski organizem lokacije,njene potenciale in izdelamo smernice za celostno načrtovanje. Vitalnoenergijski organizem lokacije z izviri življenjske energije, pretoki in centri elementarnih bitij je osnova za umeščanje oblik, ki te danosti nadgrajujejo. Tako oblikovan zeliščni vrt postane pravo domovanje za rastline z upoštevanjem njihovega zdravilnega in energijskega potenciala. Ustvarja sozvočje rastlin,oblik ureditve in lastnosti lokacije ter deluje blagodejno in zdravilno na obiskovalce.

Korenine zeliščarstva segajo daleč nazaj v našo preteklost. V minevanju časa se je veliko uporabnega znanja izgubilo. Namen projekta je spodbuditi iskanje starih znanj in jih vplesti v današnjo ponudbo, zanimivo domačim in tujim turistom. Izobraževanje, ki bo organizirano v okviru tega projekta, nudi udeležencem široko in zaokroženo znanje, potrebno za lažje in učinkovitejše opravljanje dejavnosti zeliščarstva. Primerno je za že aktivne zeliščarje, vse tiste, ki želijo razširiti ponudbo na kmetiji in tiste, ki se podajajo na pot zeliščarstva, kot samostojne dejavnosti.

Nabiranje in pridelava zelišč imata v Sloveniji že dolgoletno tradicijo. Obe dejavnosti sta se v preteklosti razvijali in ohranjali predvsem v samostanih, predvsem na področju zdravilstva. Za tem se je razvilo tudi nabiranje zelišč, sušenje le-teh in zbiranje posušenih zelišč v odkupnih centrih za potrebe živilske in farmacevtske industrije. Ravno za namene organiziranega odkupa se je razvila tudi pridelava zelišč. Zaradi spremembe tehnologije pridobivanja učinkovin in globalizacije trgovine, sta organiziran odkup in pridelava usahnila. Vendar pa se v zadnjem desetletju pridelovanje zelišč ponovno povečuje.

Šest slovenskih Lokalnih akcijskih skupin se srečuje z enotnim izzivom, kako neizkoriščene potenciale izjemne biotske raznovrstnosti in tradicionalnih znanj s področja zeliščarstva spremeniti v razvojno priložnost. S tem namenom so se povezali v skupen projekt sodelovanja »Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine«. LAS Srce Slovenije v projektu pokriva občine Litija, Kamnik, Lukovica, Moravče, Šmartno pri Litiji in Dol pri Ljubljani.

Projekti si bo prizadeval za  podjetniški preboj zeliščarjev, saj bo skozi proces povezanih strokovnih izobraževanj, vključno z možnostjo pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije zeliščar, certificiranja izbranih zelišč, vzpostavitve skupne spletne platforme »e-herbarij«, izvedbe dveh večjih zeliščarskih dogodkov na območju LAS, različnih promocijskih aktivnosti in zasnove koncepta srčnega zeliščnega vrta oblikovan integralni turistični produkt (ITP) zeliščarske dediščine Srca Slovenije.  Le-ta bo predstavljal novo celovito turistično ponudbo območja Srca Slovenije.

S projektom se rešujejo specifične lokalne potrebe, prenašajo se dobre prakse med LAS-i, iščejo povezave in nova znanja, krepijo se zmogljivosti lokalnega razvoja, izmenjavajo se izkušnje in znanja, ki se bodo implementirala  na območju vključenih LAS.

Pričakovane koristi za območje LAS so večja prepoznavnost zeliščarstva tudi kot podjetniške priložnosti, večja turistična prepoznavnost območja LAS, urejena baza ponudnikov s področja zeliščarstva, povezani ponudniki s področja zeliščarstva, pozitiven vpliv na promocijo in prepoznavnost LAS tako na nivoju Slovenije kot širše.

Naravna in kulturna dediščina zeliščarstva na Slovenskem je izredno pesta in bogata, a zaradi nepovezanosti ključnih deležnikov na tem področju ne more razviti svojih potencialov za celovit gospodarski, okoljski in socialni razvoj. Naraščajoče zanimanje in povpraševanje po zeliščnih produktih in vsebinah doma in v svetu je vključene LAS v operacijo sodelovanja Integralni turistični produkt zeliščne dediščine spodbudil h krepitvi in razvoju prednosti in priložnosti na tem področju ter oblikovanju inovativnega zelenega turističnega produkta, ki bo pomembno prispeval k prepoznavanju Slovenije kot zdrave aktivne zelene destinacije. Vključenim zeliščnim in turističnim ponudnikom pa bo omogočil oblikovanje povezane butične ponudbe z visoko dodano vrednostjo ter inovativnim komunikacijskim sredstvom, e-herbarijem.

Od oktobra 2017 do junija 2018 poteka v Srcu Slovenije več kot 20 izobraževanj za obstoječein potencialne zeliščarje. Možnosti za pridobitev novih znanj, ki bodo zeliščarjem pomagala pri podjetniškem preboju, so na voljo v okviru projekta sodelovanja Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine, ki ga je zasnovalo šest lokalnih akcijskih skupin iz vse Slovenije. Število udeležencev je omejeno. Prijavite se pravočasno!  

LAS Srce Slovenije sodeluje v projektu sodelovanja Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine skupajs šestimi lokalnimi akcijskimi skupinami iz vse Slovenije. Projekt, ki se je začel septembra, bo s strokovnimi izobraževanji, certificiranji zelišč, skupnim e-herbarijem, srčnim zeliščarskim vrtom in drugimi aktivnosti spodbujal podjetniški preboj zeliščarjev.

Izobraževanje, ki bo organizirano v okviru tega projekta, nudi udeležencem široko in zaokroženo znanje, potrebno za lažje in učinkovitejše opravljanje dejavnosti zeliščarstva. Primerno bo za že aktivne zeliščarje, vse tiste, ki želijo razširiti ponudbo na kmetiji in tiste, ki se podajajo na pot zeliščarstva, kot samostojne dejavnosti.

Izobraževanje bo ponudilo znanja iz področja zakonodaje, davčnih vidikov, velik poudarek bo na vključevanju dediščine v zeliščne produkte. Udeleženci bodo spoznali praktični del zeliščarstva od pravilne izbire semen in sadik, načina pridelave zelišč in tudi predelave v različne zeliščne produkte. Ker je zelo pomembno, kako produkte ponudimo na tržišče, bodo tudi s tega področja ponujena praktična znanja. Zdravilne rastline bodo udeleženci spoznavali tudi na terenu. Za možnost širše in raznovrstne ponudbe na področju zeliščarstva se bodo udeleženci spoznali s celostnim dojemanjem zdravilnih rastlin in oblikovanjem zdravilnega ambienta.

https://las-srceslovenije.si/sl_SI/