Zdravilno znamenje

Image title

Zdravilna znamenja – kozmogrami za otok Rab, so litopunkturno postavljeni 04.04.2018, na 3 akupunkturnih točkah centralne bio/energijske žile telesa otoka : v Loparju na genitalijah otoka, v Frugi v popku pokrajine, kjer izvirajo in se osredinjajo življenjske sile organizma otoka in na vrhu Kamenjak, s kvaliteto duhovne povezave, zaščite in integritete. Kozmogrami povezujejo Rab in Lopar, ki sta bila polarizirana in povzročala ambivalenten turistični razvoj področja. Turistične destinacije tako po novem delujejo v skupnem imenovalcu naravne in kulturne dediščine območja, katerega kozmogrami podpirajo, z označevanjem identitete otoka.

Skrivnost zdravilnih znamenj izhaja iz izročila svete geometrije, tisoče let ukoreninjene tradicije geomantije. Kozmogrami so odraz pravzorcev narave in kozmosa. Zapis v kozmogramu deluje kot instrument prevajanja med dimenzijami vzročnih nivojev in procesi materializacije.

Image title

Naročnik projekta je planinarsko društvo Rab Kamenjak, v sodelovanju z občinama in TZ Rab & Lopar ter turističnimi vodiči iz agencij. Projekt vključuje že izdelano geomantijsko študijo, litopunkturno vitaliziranje in zdravljenje prostora ter educiranje domačinov in turističnih akterjev za geomantijske vodiče. V projekt se vključujejo različni deležniki domačini, z željo prispevati k ohranjaju narave in razvoju sonaravnega turizma. Zavedajo se vedno bolj, da se turist zdravi s pomočjo vzpostavljene povezanosti med naravo, ponudbo in oživljenostjo prostora.

Image title