Zdravljenje domovanja

Zdravljenje prostora zagotovi ureditev energijskih pretokov bivanja. Prepreči da bi se blokada prostora, navzoča na bioenergijski ravni, širila v projekt kot zastoj. Kakšni so ključni razlogi za nastanek energijskih težav lokacije pričajo številni primeri projektov gradnje naselij, ko se obravnavano okolje percepira preveč površno. Upoštevanje energijskih danosti lokacije gre z roko v roki s pozornostjo do izvirne identitete prostora.

Ker smo kot civlizacija zanemarili odnos do Zemlje in zašli stran od narave, se nam vrača nazaj kompleksno stanje stranskih učinkov. Duhovno odtujenost plačujemo z nezadovoljstvom in slabšanjem zavedanja kdo pravzaprav smo kot skupnost, družba in sistem imenovan globalni trg ekonomije. Nastal je začaran krog, katerega vsak doživlja v skladu s svojo življenjsko nalogo. Prvi korak pri preobrazbi je prevrednotenje odnosa do sebe, Zemlje in živega organizma skupnega okolja.

Bioterapija geomantije vedno išče zaplete v zastojih energije človeka- v intekaciji s prostorom bivanja, dela in odnosov z okoljem. Zdravljenje številnih bolezni tega časa bo učinkovito, ko bomo posvečali pozornost, znanje in sodelovanje na več ravneh skupne eksistence. Tako se odpirajo novi načini za razumevanje nastanka bolezni in sproščanja zdravljenja.

Kadar so v prostoru bioenergijske blokade ali zastoji, je nemogoče vzdrževati dobro počutje pri stanovalcih ali v delovnem ambientu. Zdravljenje prostora pomeni odpraviti moteče vplive in ponovno odpreti vitalnost bivanja.

Pogost pojav osebne motnje je negativni adrenalin. Sebe pritiskaš z zahtevami in povzročanjem stresa. Ko se zahteve ne izpolnijo, pritisk stopnjuješ. Stres se seli v telo. Vkolikor je prisoten še geopatski stres prostora bivanja, potem je energijski izkoristek obremenjen. Vedno je dinamika delovanja: enako privlači enako.

Geomantija pomeni ukvarjanje z življenjsko energijo Zemlje, bivalnega okolja in nas samih. Tako izrazito se je današnji čas spremenil, enako tudi prostor. Kako lahko razumemo kaj se okrog nas dogaja, vkolikor se ne odpremo živi izkušnji stika z večdimenzionalnim organizmom planeta Zemlje. Lahko na lokaciji svojega doma, v ambientu službe, v okolju lokalne skupnosti kjer živimo ali širšega geografskega prostora. Poznavanja stanja v prostoru bivanja, dela in okolja je po tradiciji temelj.

V načrtovanju in urejanju prostora si prizadevamo za prizemljen prostorski razvoj. Varovati velja identiteto, podobo, merilo in krajinski okvir okolja, V primerih negativnih vplivov predvideti geomantijsko zdravljenje ranljivih in razvrednotenih energijskih območij.In ustvarjati urbanistično prepoznavnost, v sožitju z izvirnimi duhovno- energijskimi kakovostmi prostora Zemlje.

Danes je velik izziv poskrbeti za svoje zdravje. Določa ga naše duševno zdravje, skupaj z energijskim, tako osebno kot v prostoru. Kadar so v prostoru bioenergijske blokade ali zastoji, je nemogoče vzdrževati dobro počutje pri stanovalcih ali v delovnem ambientu. Splošni faktor vpliva na zdravje iz prostora je okrog 30%. Seveda je vsak primer specifičen. Kadar so akutni problemi z zdravjem, je tudi v prostoru potrebno zdravljenje. Geomantijska analiza natančno opredeli stanje, od kod prihajajo moteči vplivi in kako so izraziti, ali je to vpliv zemljišča, stavbe, okolja, materialov, ureditve in načina življenja ljudi. Planetarne spremembe Zemlje zelo podpirajo procese čiščenja zastarelih energij bivanja in spodbujanja novih temeljev v skupnem planetarnem domu.

Skrb za zdravje naj bo holistična. Vključuje naj obravnavo načina življenja, prehrane, ambienta, dela, odnosov, interakcij z okoljem in posebne komponente stanja zavesti do novih preobrazb tega časa.

Vsaka terapija ima svoje zakonitosti. Upoštevati velja veliko dejavnikov, ki določajo kako se proces odvija, s kom se razvija zdravljenje, na kakšen način in po kakšnem sistemu. Kadar se vmeša ego vedenje, se vedno tok zdravljenja prekine. Bolj kot je bolezen obsežna, bolj je potrebno poslušati glas duše.

Zdravljenje prostora z zvokom spada med najstarejše metode dela z energijo. Še vedno je najbolj učinkovita za zdravljenje v živo. Zvok prenaša preobrazbo med duhom in materijo. Je nosilec vibracije. Prenaša čiščenje med dimenzijami. Ko se zbere dovolj ljudi z odprtim srcem, z zvokom ozdravi skupina energijske motnje v sodelovanju z Zemljo.

Zdravljenje prostora je v geomantiji ozaveščanje ozadja vzrokov in energijsko sproščanje bioenergije Zemlje. Ko dosežemo premike, si podelimo spoznanja. Potem po tradiciji sledijo praznovanja, kot ritual čaščenja narave s hvaležnostjo. Zdravljenje prostora je zdravljenje sebe. Preobrazba Zemlje se odpira preko lokacij, ki sproščajo spremembe.