Zdravljenje okolja

Varstvo okolja in ohranjanje narave so aktualne vsebine zelenega in trajnostnega razvoja. Zagotavljajo trajnost in povečanje ugleda okolja. V tem sklopu si prizadevamo izboljšati stanje okolja z geomantijskim zdravljenjem in večjo ozaveščenostjo prebivalcev o pomenu varovanja okolja, za zagotoviti učinkovito trajnostno upravljanje območij in vključiitev v izobraževalno ponudbo območja.

Geomantijsko zdravljenje je okoljska energijska ekologija. Zdravi energijske anomalije ekosistema okolja kot živega organizma. Namenjeno je vsem zainteresiranim akterjem, ki želijo izvajati lokalne pobude za razvoj okolja, prispevati k spremembam z okoljsko in družbno odgovornostjo in sodelovati pri njihovi izvedbi.

V projektih trajnostnega razvoja in zelenega turizma, po zdravljenju sledijo aktivnosti za OZAVEŠčŒANJE PREBIVALCEV O VAROVANJU NARAVE, snovanje TRAJNOSTNE ZASNOVE ZA PROJEKTE, RAZVOJ NOVH VSEBIN, VKLJUčŒEVANJE DELEŽNIKOV, OŽIVLJANJE OKOLJA. TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE in izdelava TURISTičŒNE IN IZOBRAŽEVALNE PONUDBE.

Po opravljenem zdravljenju v Arheološkem parku Rifnik pregledujem na zemljevidu rezultate. Po nekaj letih se na zemljevidu zazna ponovno odpiranje prej zastrtih potencialov prostora.

Zdravljenje regionalnega okolja je večplasten proces od očiščenja, preobrazbe do revitalizacije in obnavljanja bio/energije okolja. Geomant zdravitelj raziskuje Zemljo, prostor in čas na dolgi rok.

Skrb za energijsko zdravje okolja :  Opravili smo geomantijsko zdravljenje disfunkcije dihalnega sistema vrha Rifnika. To je okoljsko odgovorno delovanje altruistične skupine, ki si z duhovno dobroto humanizma prizadeva krepiti za zdravo javno dobro širše družbene skupnosti. V obravnavanem primeru za sakralno dediščino Rifnika – kulturni spomenik svetovnega pomena. 

Sproščanje dihalnega sistema organizma prostora Rifnika je v neposredni soodvisnosti z oživljanjem izvira sakralne dediščine. Zdravljenje je posvečeno tudi odpravljanju alienacije sakralne dediščine Rifnika. Retroaktivne intencije zatečenega stanja Rifniškega okolja so s primernim socialnim čutom potrebne preobrazbe v nove razvojne dejavnosti trajnostnega razvoja. Z namenom geomantijsko predramiti in prebuditi duhovni potencial sakralne dediščine Rifnika. 

Večja kot je pokrajina, več manjših ekosistemov združuje skupaj v enoten terapevtski proces v prostoru. Zdravljenje širšega okolja pokrajine je kot vzdržljivostni tek. Vključuje naravne in človeške vire. Spremembe se odvijajo v sintezi s prostorom in ljudmi.

Ali se kdaj vprašamo kako je bilo pred 1000 leti ? kako lahko kreativno obujamo in kultiviramo sakralne danosti naravnih virov Zemlje ? kakšen imamo odnos do krajinskih svetišč v našem okolju ? se kaj sporazumevamo z bitji inteligence narave ? ali uporabljamo svoje ustvarjalne sposobnosti možganov v sodelovanju z genius locijem ? kako solidarno družbeno angažirano skrbimo za okolje obče skupnosti in koliko časa temu posvetimo v mesecu / letu ? 
Tudi zdravljenje so delali že tisoče let nazaj. Toda mi smo kot civilizacija veliko tega pozabili. Ne samo to, pozabili smo na abecedo stare modrosti preživetja, naravne dispozicije intuicije, tendence duhovne eksistence, melos metafizike, alegorijo simbolov duše Zemlje, ritem naravnega gibanja, čarobnost in učljivost stika z naravo in predniki. Spomin je res slab. Deviantnost delovanja glorije poveličevanja materializma je v mnogočem naredila svoje pogubne posledice. kajti kljub izredno razviti tehnologiji je zavest modernega človeka zelo omejena in odceplena od celote. Ni počlovečena. 

Rifnik – arheološki zaklad- prazgodovinska in poznoantična naselbina- nam ponuja pravi stik s staro modrostjo. Ima večplasten zapis genealogije in geneze geomantije takratnega časa.

Geomantijsko varstvo okolja in ohranjanje narave.  V delu zdravljenja Rifnika je revitalizacija pljuč in akupunkturne točke vdiha pomembna za policentrično povezanost organizma kraja s holonom širše pokrajine. Predvsem za obnovitev komunikacije odprtosti sakralne dediščine kraja do širšega okolja. Pljuča na vrhu so v energijskem tkivu Rifnika preko zmajeve linije povezana s starim Rifniškim gradom in območjem temeljev starokrščanske cerkve. Sakralna geometrija energijskega zemljevida Rifnika je za geomantijsko ocenjevanje lokacije rangirana odlično.

Vrh Rifnika je s svojo sakralno duhovno vlogo impozanten kot krajinski iluminat.  Svetost prostora se tukaj občuti tudi na astralni ravni, npr. v območju starokrščanske cerkve je prisoten posebno čist duhovni spomin, ki vsebuje energijo molitve takratnih visoko posvečenih duhovnikov.  Točka vdiha ( človek in prostor ) ima geomantijski pomen v odnosu do prihodnosti. > vdih – yang, prihodnost & izdih – yin, preteklost. Dihalni sistem tačas ponovno prevaja kozmične impulze v prostor. Energija Neba ima tako omogočeno nemoteno pot do Zemlje. Naravni vir smo ponovno odprli v emanacijo omreženosti s holonom kraja.

Za veliko območij je značilna raznolika in bogata kulturna dediščina, tako snovna kot nesnovna. Vendar je celotna ponudba še v veliki meri nepovezana in ni vključena v celostna doživetja.