Zdravljenje okolja

NOV ODNOS DO OKOLJA

Sedaj ko je jasno da smo v direktnem stiku s procesi podnebnih sprememb, se pojavlja vprašanje kako naprej. Ker nas tok usmerja naprej, je logično da ni druge poti. Seveda so pa uganke kako. Toda čas ki ga živimo ima popolnoma drugačne zakonitosti, kot smatra naš spomin na pretekle vzorce. Večina predstav je nerealnih. To nam govori okolje. Potrebuje naš nov odnos. Prvenstveno do samega sebe. S tem smo šele sposobni ustvarjati sodelovanje z naravo.

PRIORITETE DO PODNEBNIH SPREMEMB

Podnebne spremembe nas postavljajo v popolnoma nov položaj. Iščemo možne odzive in ukrepe, ki bi bili dovolj primerni, pri prilagajanju na obsežno preobrazbo. Pri tem pomaga, da dopustimo kaj ima za povedat tisti del nas in našega okolja, ki je bil dosedaj večinoma ignoriran, zapostavljen ali negiran. Sprejemamo proces tudi globlje vase. Tam se srečujemo s številnimi novimi vprašanji o prioritetah in pravočasnosti sodelovanja.

UPRAVLJANJE S PROSTOROM

Smo pred novimi prelomnicami. Star sistem upravljanja s prostorom ne deluje več. Celo več. Dobiva kontra učinke. Končno neposredno vidimo, da smo del odzivanja okolja s povratno negativni zanko. Kako sodelovati z naravo ni samo vprašanje v ospredju. V ta apel spada uganka kako skupaj to početi.

ZDRAVLJENJE IZHAJA IZ VOZLIŠČA SKUPNE RANE

Zdravljenje je še vedno neizkoriščen potencial. To ne pomeni samo sanacija prizadetega stanja. Je globinski proces, ki nas vključuje v dno bolečine. Prav tam se prebuja preobrazba. Tam v vozlišču skupne rane okolja, smo vsi na skupnem imenovalcu. To je naše izhodišče, ko so odprti pogoji za odkriti novo obdobje.

PREVZEMANJE PROAKTIVNE EKOLOGIJE

Koliko smo v toku preobrazbe je naše skupno vprašanje. Ali zaostajamo? Ali ignoriramo spremembe? Kako prevzemamo odgovornost na lastnem pragu? Tok preobrazbe je na voljo. Ko se vključimo v proces, v skladu s svojo vlogo, potem se pojavi tisti značilen vstop v nove priložnosti. Presenetijo nas z možnostjo soustvarjanja in prevzemanja proaktivne ekologije.

VKLJUČITI SE V HOLOGRAM ŽIVLJENJSKEGA PROSTORA

Soočanje s podnebnimi spremembami ima temno in svetlo plat. Logično je da nastale težavne krizne okoliščine, z vsemi posledicami poplav, puščajo pretres preobrazbe. Ta ima globlje ozadje. Tudi v teh razmerah smo pred odločilnimi izzivi, kako sebe vključit v skupno hologram življenjskega prostora Slovenije. Kaj prispevam k skupni preobrazbi, kako se odzivam in kaj naredim za izboljšave, da se novi val ki prihaja, ne bo toliko zapenjal na vrelišče vzrokov? Kar je najbolj nenavadno, kako se dinamika okoliščin okolja odziva na naše ukrepe. V vseh krizah so relevantni zunanji in notranji ukrepi.

ZAOBJETI RANLJIVOST

Razmišljamo kaj se nam je zgodilo. Ob šoku in nastalih posledicah, se vedno bolj odpira vprašanje o vzrokih. Vsekakor to soočanje nastaja postopoma. Ko si opomoremo, bo čas za pogledat pomen podnebnih sprememb vremenskih ujm. Ne več tako kot prej, ampak drugače. Zagotovo je boleče. Toda v temu prevzemanju preobrazbe se srečamo z ranljivimi stanji skupnega organizma. Tako je tudi prav. Zaobjeti velja ranljivost, z novim odnosom zdravljenja.

PRIBLIŽATI SE BOLEČINI IN NAREDITI IZBOLJŠAVO

Sedaj ni več taktiziranja. Sicer se ga lahko še naprej uporablja. Toda učinek bo dvojno jalov. Pred nami je direktna preizkušnja, ki nas nagovarja po iskrenosti in medsebojni pomoči. Paziti velja predvsem na zamujanja pred izpiti. Ti so naše vsakodnevne prilike, se prIbližati bolečini okolja in naredIti nekaj na boljše.

AKTIVNO SRCE

Ko se v glavo naseli strah, nastane zapora. Nismo v stanju funkcionalnosti. Priporočilo tega časa je aktivno srce. Do velikih in majhnih preprek. Tukaj se osebni in kolektivni strah predeluje. To je naša pot napredka. Da se znebimo romantične predstave o vlogi srčne funkcije, preverjamo svoje delovanje do najbolj banalnih primerov, ki nam pridejo naproti. Kot vadba novega sodelovanja v skupni preobrazbi.

PREBUJANJE ZDRAVILNIH SIL

Kaj lahko spremenimo skupaj je odločilno vprašanje. Ko zmoremo delovati ustrezno novim razmeram časa in prostora, smo že v toku preobrazbe. Vse kar sledi je presenečenje. V znakih prebujanja zdravilnih sil, ki odstranjujejo preživeto in porajajo nekaj kar še ne poznamo.

SOODVISNOST ČLOVEKA IN NARAVE

Ključne točke kraja bivanja nam kažejo vire, ki jih velja upoštevati iz izročila prednikov v nov trajnostni razvoj. Poznavanje bogastva pokrajine je darilo. Podariš ga skupnosti in sebi. Tokokrog se tako širi, skupaj z novimi obiskovalci, ki jih zanima soodvisnost človeka in narave.

DUHOVNA KONDICIJA

Skrb kako pomagat okolju potrebuje primerno duhovno kondicijo. Sicer smo pod pritiski, ki jih stežka predelamo. Potrebno je najti pogum in nov način za skupno delovanje. Predvsem smo v izzivu zaupanja, da lahko razrešujemo skupno stisko. Veščine zdravljenja postajajo vedno bolj pomembne za preobrazbo tega časa.

PRIHODNOST PROJEKTNIH SNOVANJ

Prihodnost projektnih snovanj je namenjena preobrazbi z Zemljo. Projekti ki ne bodo prizemljeni z večdimenzionalno razsežnostjo okolja, se bodo vrteli v krogu lastnih projekcij. Ukrepajmo pravočasno, ko pridejo prilike naproti, da sodelujemo na nov način.

VADITI SODELOVATI S PROCESI PREOBRAZBE ZEMLJE

17. 08. 2023 sanjam kako prihaja proti nam motnja podnebnih sprememb. Prevladuje do širšega okolja. Kliče po sporazumevanju, da se ustrezno odzovemo. Sanje opozarjajo da smo neprenehno naravnani v ozek kalup prepričanj, kjer premalo dopuščamo možnost sodelovanja s procesi preobrazbe Zemlje. Vsak dan je na voljo za vaditi in odkrivati nove načine za medsebojno pomoč okolju.

SPREMEMBA

Spremeniti se, kljub temu da ne veš točno kako, je vrlina. Najprej šteje odločitev prepustiti se toku preobrazbe. Da ne visimo več na zastarelih predstavah, ki nas tiščijo v nesmislih. Določene rešitve pridejo sproti. Ko smo iskreni in odločeni iti skupaj naprej.

DELO NA SEBI

Velika preizkušnja tega časa je delo na sebi. Poleg odpravljanja posledic, ki so nas prizadele, ne samo s podnebnimi spremembami, ampak v širšem kontekstu stranskih učinkov ekološke in ekonomske krize. Delo na sebi je vedno bilo ključen kriterij učinkovitosti. Da pridemo do te stopnje je večkrat potrebna terapija. Ta je s strokovno pomočjo tista potrebna podpora, da lahko zagledaš sebe kje si in kako se opolnomočiti da si v stanju samostojno razreševati vsakodnevne izzive.

TERAPIJA SEBE S PROSTOROM

Terapija je prevzemanje odgovornosti. Kadar pogoji niso izpolnjeni, terapija ni aktivna. Vredno je ob priložnostih zdravljenja pripraviti ustrezne pogoje za pričetek preobrazbe. Ti so najbolj značilni po odkritosti, sodelovalnosti in preseganju omejenih prepričanj. Terapija je danes prežeta s prostorom, vedno bolj neposredno.

SPOROČILA PODNEBNIH SPREMEMB

Podnebne spremembe se bodo nadaljevale. Poglejmo sporočilo okolja, na vsakem nenavadnem pojavu, ki se nam približa.

Preberi več: Zakonitosti zdravljenja – Geomantija