Zdravljenje prostora

Image title

Geomantijsko zdravljenje prostora Rifnika – v okviru LAS projekta Geomantija KRRES

Z izvedenimi 5 zdravljenji : 18.05., 25.05., 08.06., 15.06. in 22.06. 2014 na območju Rifnika, se je pričela geomantijska prenova prostora. Zgodovinska teža podzavesti, ki je regresivno vplivala na zastoj v razvoju – je sprožena v preobrazbo. 
Kraj postaja bolj dovzeten za spremembe in sprostitev toka transformacij starih izživetih vsebin v porajanje novega. S tem se je pričel odločilen proces čiščenja preteklosti, ki omogoča da se prostor podeželja zavestno in v polnosti odpre razmeram časa tukaj – zdaj. In prožno vključi v trende razvoja za bodočnost. 
V sprovedenem zdravljenju se je izpostavila prvotno prizadeta kvaliteta zaupanja, ki se je v naslednji fazi izvajanja sčasoma okrepila v zadovoljivo stanje. To je prioritetni faktor napredka zdravljenja, navzoč kot izziv za prosperiteto na vseh ravneh bivanja. Zaupanje kot vrednota, ki je se je iz pridržane izpodrinjenosti ojačala v primeren fokus. Pomanjkljivost zaupanja – kot deficit za efektivnost zdravljenja- se ciklično ( in ne linearno ) obnavlja. Potreboval je ustrezno dinamiko v zdravilnem načrtu z 5 zdravljenji. V tej smeri so bile zelo pomembne predpriprave z ljudmi. 

Zdravilni načrt izhaja iz podlage geomantijske raziskave, ki je v okviru platforme podala oceno stanja in delovne smernice za spremembe. 

Zdravilni načrt zajema obravnavo vzrokov in rešitev, definiranje domicila energijskih zavor in priroritetnih prostorski točk na katerih se zdravljenje izvede. Zdravljenje se je izvedlo na lokaciji vrha Rifnika, okrog naselbine in v območju gradu Rifnik. 

Image title
Ocena stanja sovpada s splošnimi primeri lokacij, ki so potencirano izpostavljene zgodovinskim vplivom. Splošno je znano, da ima zgodovinski karakter kraja lahko močan vpliv, ki lahko izredno zaznamuje počutje ljudi v prostoru. V takih primerih ima podzavest prostora preveliko težo. To rezultira zaviralno na življenje ljudi. Vkolikor se takih vplivov ne prepozna in ozdravi, delujejo kot raz-gradnja, blokada. 

Na vseh točkah se je uporabila metoda zvočne akupunkture. S skupino sodelujočih se postavi na točko v prostoru, ki je energijsko onesnažena. Skupina se drži za roke v krogu in oddaja zvok v prostor.

Image title

Zvočna terapija je še vedno najučinkovitejše sredstvo za zdravljenje prostora. Učinek zdravljenja se zgodi na principih resonance. So znanstveno dokazani. Uporabljale so ga stare kulture vseh kontinentov sveta, za ritualne namene, posvetitve, praznovanja, molitve, iniciacije in zdravljenja. Zvok modulira zdravilne frekvence v aurično polje prostora. 

Image title


Skupina ni generator zdravljenja, ampak prevodnik. S srčnim namenom za dobro okolja, se ustvarja zvočna in energijska preobrazba. Izvir zdravilne energije je v univerzalnem energijskem polju pokrajine. Motnje in negativnosti, ki se na koncu ozdravijo, se sprostijo v aurično polje matere Zemlje. Znotraj sebe jih egalitarno predela v nevtralne prasile planetarne atmosfere. Z izvedbo te metode se pričnejo preobrazbe zavesti podeželja .

 Prostoru se omogoči proces samozdravljenja. 

Tradicionalnei tehniki zvočne akupunkture je dodan inovativni element holističnega pristopa z ljudmi. V vsaki situaciji se posveti analogiji med procesi v prostoru in človeku. Delo s prostorom je prepleteno s posvetovanjem do ljudi. Doprinos je osebna rast, vseživljenjsko učenje in duhovno samospoznavanje- na ravni posameznika in lokalne skupnosti. V našem primeru se je po zdravljenju pojavilo veliko zanimanje za individulno spodbudo. Za večino je bila izvedena še dodatno posebej po el.pošti. 

V zdravljenju se je aktiviral pristojen zdravilni impulz, ki je pričel proces odpravljanja energijskega krča vitalnih naravnih virov Rifnika, kateri so bili eskalatorno obremenjeni z čustvenimi odpadki preteklosti. 

Vrh Rifnika ponovno komunicira z okoljem. Dominantni krajinski potencial, ki je zaradi konpulzivne motnje retrogardnosti bil v stanju disfunkcij, se je sublimiral v sakralno odprtost. 
V zdravljenju se je poleg dela s posledicami ozavestil pereči problem, ki je s svojo ustaljeno vtisnjenostjo v subtilnem tkivu prostora nezavedno opredeljeval simptomatiko kraja. Motnja se je diagnosticirala kot kompleksen krajinsko sociološki pojav, ki je vseboval devianten zastoj med idejami in realnostjo , internalizacijo identitete lokalne skupnosti, kolizijo med javnim in zasebnim, afektivno čustveno kratkostičnostjo, perniciozne naveze preteklosti in prihodnosti, kontradiktirne konfuzije osebnega in skupnega, ter fiktivno razdvojenost med superiorno in inferiorno predstavo do kulturnega spomenika arheološkega parka Rifnik. 
Zdravljenje je aktiviralo preobrazbo do pejorativnega odnosa lastne samopodobe in digniteto k pozitivnemu odnosu do podedovanih vrednosti podeželja. 
Prostor je bil energijsko precej zaprt in za razvojne potrebe zaostal. Odpiranje napram svetu je neprekinjen proces. Bistveno je, da se ne prekine. Zdravljenje je opustilo zastarel čustveni odmev ambivalentne progresivnosti , ki je potlačeno vibriral kot nerazvitost identitete v sedanjosti. Image title
Tačas je že razviden ploden rezultat v izboljšanem prenosu duhovnih kvalitet v inkulturacijo krajevne posebnosti Rifnika. Za dobrobit prepoznavnosti in omreženosti v geometriji širšega družbenega prostora. 
Na akupunkturnih. točkah ob robu zida naselbine, ki so bile ohromljene več stoletij in desetletij, se je transformiral tendenciozni čustveni vzorec konfliktnega nasprotovanja med višjim družbenim razredom in nižjim, depresivnosti, restrikcije kreativnosti, samodestruktivnosti in apatičnosti metaemocij > v pozitivno čustveno značilnost poistovetenja s svojo individualno identiteto in samosprejemanja na ravni skupnosti. 
Akupunkturne točke so se po zdravljenju sorazmerno medsebojno povezale. 
Zdravljenje se je posvetilo določenim točkam, ki odražajo intrapsihičen vzorec disociacije do lastne identitete kraja. Rezultati se nazorno kažejo v večji kompilanci duševne razsežnosti organizma ljudi in prostora. 
Sprevrženi arhetipski pravzorci ogrožanja življenjskega smotra so se pričeli vračat v svoje naravno stanje, ki vzdržuje in varuje življenje. 

Tovrstni problemi so klasificirani kot temna plat zgodovinskega odtisa, ki jo zdravljenje spreminja v svetlo. Njena osnovna značilnost je v srčnem ljubečem odnosu do sočloveka in narave. Tako kot človek, se prostor sčasoma rehabilitira. 

Področje gradu Rifnik je bilo obravnavano s posebno pozornostjo, da se je angažiralo pravšnje število kritične mase udeleženih. Vzpostavila se je zadostna faza remisije do nevrotične napetosti , ki jo je zgodovinsko emitiral grad. Motnja anatagonistčnega vojskovanja iz preteklosti se je umirila. Vzpostavila se je določena separacija do vzorca kompromitirane konfliktnosti preteklosti. Postopoma se razbremenjuje zaznamovan rigorozno fortifikativen značaj upora napram parternersko sodelovalni komunikaciji. Simptom lokacije grada ki je na čustveni ravni zapleteno neharmonično vplival na ekspanzijo do širšega področja kraja in holona Kalobje – Rifnik – Resevna > je po zdravljenju v fazi umirjenosti. 

Tovrstno zdravljenje je uporabno prav tako za dom vsakega posameznika. Le da je to na mikro ravni.