Zdravo bivanje

Na naše zdravje vpliva več dejavnikov. Poleg zanimanja za zdravo prehrano in zdrav način življenja, se javlja vedno večja potreba za zdrav življenjski slog bivanja in zdravi dom. S priznavanjem da je bivalni in delovni prostor temelj. Tukaj je doma geomantija. .

Tako kot človek, ki sčasoma zboli zaradi nepravilne prehrane, precej podobno je zaradi nazdravega bivališča. Bodisi bivalnega ali delovnega prostora, kjer preživimo največ časa. Lahko rečemo, da sta ta dva dejavnika v praksi enako izrazito zastopana. Faktor ambienta bivalnega prostora ni nič manjši, kot faktor vpliva prehrane.

Progresivna energijska onesnaženja do bivanja, zemlje, pitne vode in čistega zraka so zunanji povzročitelji. Znotraj doma obstajajo notranji dejavniki, kateri vplivajo na prostorsko zdravje

Image title

To so številni geobiološki, geoantropološki, geomagnetni, duhovno-energijski in kvantni dejavniki. Poznani so za značilne sprožilce številnih biokemičnih in bioelektričnih procesov človeka v bivalnem okolju. Kadar se med seboj defunkcionalno prepletajo, prihaja do negativne verižne reakcije, ki lahko drastično prizadene tkivo biopolja hiše in zmoti običajno delovanje telesa ljudi. Povzročajo geopatski stres. Pritiskajo na živ organizem hiše. 

Potrebno je transparentno razumevanje o njihovi učinkovanosti na zdravje. Geomantija integralno obravnava tovrstne dejavnike. V delovni metodologiji jih diagnosticira in zdravi. Na strokovnih razpravah jih demonstrira v vlogi zdravstvene ekologije in holistične medicine okolja.

To so : nezadostna bioenergijska učinkovitost bivališča, neizoblikovana identiteta hiše v svojih geomantijskih izvorih, elektromagnetni smog, sporne gradnje, geopatološke motnje, sevalne obremenitve, nakopičena moteča orgonska energija, bioenergijske blokade, izčrpanosti vitalnih reursov zemljišča hiše, škodljivi gradbeni materiali ali usedline z odpadnimi snovmi v zemljišču, neprimerni predmeti in oprema, subtilni čustveni fenomeni elementarnih bitij, anomalije arhitekturnih posegov, duhovno odtujen odnos do Zemlje in njene bazične frekvence vitalnega bivanja, iznakažena krajina okolja hiše, poškodbe magnetnega polja zemljišča, zanemarjena psihosomatika prostorov – ker stanovalci nočejo spremeniti življenjskih navad, ali problematični ontološki karakterji bivalnega okolja.

Holističen pristop obravnava vse ravni kumulativno. Poskrbi za optimalno delovanje na vseh ravneh. Rešuje se jih eno za drugo, ali pa vse hkrati.

Vsaka hiša ima tudi svojo podzavest. ( Praviloma jo odražajo spodnji prostori ). V teh območjih je nakopičena energijska vsebina iz preteklosti hiše : spravljena čustvena polja prednikov in določen genski zapis hiše. To so večkrat najtežja bremena stanovalcev, kadar imajo tegobe z osebnim razvojem in osebnimi spremembami. Takrat negativnost iz prostora trči v auro ljudi. Potrebe za bivalno in osebno ekologijo. V takih primerih se z ljudmi predhodno pogovorim in holistično svetujem. Prostor je ogledalo človeku. Je njegova makro povečava.

Zdravstveno stanje stanovalca v bivalnem prostoru dojemamo kot zemljevid, ki kaže na njegov odnos do življenjske energije. čŒlovek hologramsko uteleša dejansko stanje organizma hišeGeomantijska analiza zdravja, vključuje izmero RESONANCE med prostorom in stanovalcem, na kakšnih telesnih organih se kaže moteč vpliv na zdravje. Vplivi so najprej na energijskih in elektromagnetnih ravneh, kateri pritiskajo na telesni organ. Sčasoma se ta motnja manifestira še na telesni ravni.

V primerih bolezenskih simptomovi, ko stanovalci ne primerno ukrepajo za ozdravitev, izurjen geomant lahko implicitno predvidi kdaj bo prišlo do posledic zdravstvenih težav. Imunski sistem človeka je v bolanem prostoru vsakodnevno pod pritiski. Z leti popusti. Posledično pride do težav z zdravjem.

Poleg poglavitnega vpliva prehrane in prostora, na zdravje odločilno vpliva delo, način življenja in ostali zunanji dejavniki, poleg medsebojnih odnosov. Odnos s sabo in svojim domom predstavlja geomantijsko matrico. Kaže karakterističnost človekove zasnove, v umeščenosti v vsakodnevno polje življenjske energije.  .

Pozdraviti velja kazalnike boljšega ozaveščanja za zdravje kot vrednoto. In napredek v povečani skrbi za zdravo prehrano in zdravim bivanjem. Za slovenski prostor se je ozaveščenost in zanimanje za investiranje v zdravo bivanje izrazito povečala. V primerjavi z zastarelim trendom, ki je dominiral še do nedavnega, ko so se družine in podjetja večinoma odločale za geomantijski pregled in pomoč, ko so zboleli.