Zelena infrastruktura

21.12.: Zelena turistična infrastuktura

Na zimski solsticij, 21. decembra, ko je jesen prešla v koledarsko zimo, smo pod Rifnikom otvorili votlino, ki se prebuja za namene zelenega turizma. V eni od rifniških votlin, nedaleč od Ferleževega mlina, so udeleženci našega izobraževanja projekta geomantija krres javnosti predstavili kamnite skulpture z znamenji – piktogrami, ki so jih samostojno izklesali, v mentorstvu moje vloge in žene Karin. 
V slovenskem izročilu duhovne dediščine so tovrstni likovni simboli poznani kot rozete. Navzočnost elementa kamna je utemeljena v obujanju naravne in kulturne dediščine izdelave mlinskih kamnov, ki so jih na tem območju pridobivali pol tisočletja in bili za kamne za mletje rži eno pomembnejših nahajališč za Avstro-Ogrsko, česar se v Šentjurju pomanjkljivo zavedajo. 
Program poglobljenega turizma geomantije je naslednik starodavnega romanja na svete kraje. S postavitvijo pričenjamo z markiranjem zelene turistične infrastukture Rifnika, ki bazira na platformi geomantijske analize. 
Postavitev menhirjev z izdelanimi znamenji sakralne geometrije je posvečena označevanju identitete lokacije in oživljanju vitalnosti naravnih virov – zdravilnih vrelcev Rifnika. Lokacija je yin regeneracijska točka ekosfere širšega okolja. Deluje v izmenjavi z yangom – vrhom Rifnika. 
Votlina s postavljenimi kozmogrami- menhirji je zdaj kot nova turistična točka objavljena na turističnem portalu občine Šentjur : https://turizem-sentjur.com/Aktualno/V-okviru-projekta-Geomantija-KRRES-pod-Rifnikom-postavljeni-prvi-kozmogrami.html 
Votlina Rifnik vsebuje pestrost energ. točk regeneracije in preobrazbe, z zdravilnimi yin vrelci. Je primerno akupunkturno področje za asimilacijo naravnih terapij z obiskovalci zelenega turizma. 
Tovrstne energijske točke so krajevni genotipi z izrazito predispozicijo zdravilne danosti za rehabilitiranje duhovne ohromljenosti modernega človeka. 
Zimski solsticij 2013 je datum, ki votlino ponovno odpira. Postavitev menhirjev na ta datum je faza iniciacije. Sledi faza inkarnacije za poletni solsticij 2014. Takrat se bo duhovni organizem votline – v celotnem bogastvu razširjene zavesti prostora- popolnoma utelesil v štirih elementih narave. 
Interesente v lokalni skupini projekta geomantija krres usposabljam za geomantijske vodiče novega visokokakovostnega zdravilnega turizma. V mentorski vlogi se z njimi ukvarjam holistično vsestransko – pri razvijanju znanj geomantijskega vodenja za obiskovalce, senzibilizaciji, treningu zaznavanja zdravilnih energij, osebni rasti, vseživljenjskemu učenju in izobraževanju za ekološko varovanje njihovega kraja. Vsak posameznik razvija svoj individualni pristop, v skladu s svojimi talenti. Na tak način dosežemo učinek individualnega pristopa do obiskovalcev, ki je značilen prav za eko-zeleni turizem. Program učenja za geomantijske vodiče izhaja izvirno iz njihove prostorske danosti, ki se že razvija v prepoznavno zeleno turistično infrastukturo zelenega turizma.