Zeleno načrtovanje

Image title

Zavod za šport Domžale in Zavod Anima Mundi Geomantija in arhitektka Sonja Oblak Burnik & občina Domžale, načrtujemo nov špotno doživljajski park v Domžalah. Obravnavana lokacija ob Kamniški Bistrici s pretežno dislociranim geografskim položajem in prvinami obrobne okoljske podlage Domžal, velja za eno najmočnejših nepozidanih parcel mesta, ki je še sklenjeni del narave v koordinatah mesta. Zahvaljujoč dobremu in pravočasnemu timskemu delu, se projekt primerno razvija s programom in prostorskimi smernicami.

Image title

Na osnovi geomantijske analize, z ovrednoteno načrtovalsko zasnovo dominante v središču na kreativnem centru, vzpostavimo inkluziven učinek za okolje Domžal. Postavitev poti v diagonalah deluje pozitivno, ker se usklajujejo z energijsko potjo linij. Program se navezuje na Kamniško Bistrico. Prostor ponuja umestitev in realizacijo življenjskega okolja, v naravi prosti in prožni prostorski ureditvi z zelenimi površinami, kot protiutež enolični gradnji in posledično enoličnemu življenjskemu slogu množičnih mest. Ker ni pod pritiski, v zaledju zagotavlja prednostno možnost za ustvarjeno sonaravno in dinamično dogajanje. Razvijanje zelenih lokacij in zelenih programov vzpostavi dodatno povezanost s pretoki naravnega prostora.