Zemljenje

Image title

Priključiti se na duhovno zavest Zemlje je vsekakor aktualna prednostna usmeritev v različnih aktivnostih: od meditacij, povezovanja z naravo, mreženjem in razvijanjem senzibilnosti s svetovi globljih dimenzij bioritma planeta. Prav sedanji čas krize koronavirusa zaznamuje priložnost za vračanje k sebi in naravi. Priznati si je treba koliko zapostavljenih potreb se je tačas odprlo tudi v pozitivnem vidiku soočanja s samim sabo. Do nedavnega je bil tempo tako divji, da se družba ni znala pogledati v ogledalo.

Ključ za odpiranje vrat spremembe je na izbiro za ga vzeti v svoje roke. Situacija kaže možnosti izbire. Ta zakonitost je zapisana že v prastarih zapisih svetih knjig o pomenu svobodne volje. Obrniti se velja vase in odkrito se pogledati v ogledalo, da je soočanje z izbiro kako naprej pripravljeno.

Realnost ki nastaja ima svoj energijski zapis. Berljiv je v biopolju Zemlje. Seveda je to kompleksen proces preoblikovanja realnosti in prav tako prepoznavanje slojev okolja. Kar je tačas že evidentno = pojavljanje vzorcev nezavednega polja duševnosti družbe, ki resonirajo s krizo koronavirusa izredno labilno v instinktu po preživetju. Stara modrost pravi da je sprememba edina stalnica. Navzoči vzorci so nabiti s strahom pred spremembo. Odmakniti se velja stran od obremenitev in si pri osebni transformaciji vzeti čas zase, tako za vitalno obnavljanje kot tudi odločitve.

Kako bo naprej je nesmiselno tuhtati z negativnimi prepričanji obstoječe paradigme pesimizma ali suhoparne razumskosti. To zamori po nepotrebnem še kako pomembne možganske centre za trezno presojo, treniranje jasnega vpogleda za bodočnost in vizije.Tudi tokrat ni dovolj biti pameten, če ni vključena senzibilnost dojemanja kompleksnih procesov okolja.

Soočanje s stanjem vsesplošne stiske povzroča lahko notranji konflikt do zunanje protisile. Tehnično razmišljanje tukaj ne pomaga tako kot bi moralo. Deluje bolj kot stranski učinek reakcije, ki potrebuje notranjo moč. Pravzaprav je vedno vse tako kot mora biti. Zakoni vesolja še vedno delujejo po svojih koridorjih prav na vsako točko na Zemlji. Za spremembe velja izstopiti iz stare matrice, katera se pri vsakem velja dekodirati v osebno rešitev.

Mreža ozaveščanja in širjenja spremembe po planetu je 04.04. skokovito zrasla na nivo, ki obeta doseganje kritične mase. Seveda je to proces, za katerega je treba biti potrpežljiv in tudi ljubezniv glede nihanj. Toda več kot očitno je, da se številni prebujajo in hočejo izstopiti iz starega modela zadušljivosti. Dušenje je stanje problema, ki išče rešitev v novih načinih dihanja s tokom življenja.

Medsebojna povezanost z miljoni ljudi po vsem svetu se sedaj čuti zelo izrazito kot dvigovanje zavesti na skupno soočanje z usodo. Fokus je zelo močan v neznanki kako bo naprej. Toda kljub vsemu se zaznava preobračanje razmišljanja zelo velike številke prebivalcev planeta k novi ekologiji.

Vstop v svet narave in izstop iz motečih ovir je reden ritual tradicionalnih oblik stika z Gajo. Za krepitev zdravja, zaščito in skrb zase je potrebno tudi postavljati meje. Aktualno obdobje je izziv postavljati meje tudi pred vdorom negativnih informacij v notranje osebno polje. Obstaja prag med zunanjim in notranjim, ki kot koža vzdržuje mejo in hkrati se sporazumeva z okoljem. To stanje je enako prisotno v prostoru.

Vračanje k vitalnemu stiku z naravo je preprosta rešitev za virus imenovan kronična odzemljenost, ki hromi toliko časa, da je družba postala bolehna. Z umetnimi postopki odpravljanja posledic se stanje vrti v krogu. Napredek se zgodi ko za zdravje posameznik skrbi primarno. Pot nazaj k naravi aktivira gibanje energije. Splošen problem sodobne družbe je zaklenjena vitalnost. Pretok energije se pridobiva z vadbo. Stopiti na pot vračanja k naravi je preprosto početje uglaševanja kot v orkestru. Vsaka točka pokrajine igra svojo melodijo.

Zemljenje geomantije je staro že tisočletja: kot stik z življenjsko energijo Zemlje. Danes je zemljenje šola vračanja k naravi in temeljna vadba skrbi zase. Zemljenje je temelj geomantijske vadbe. Stik z Zemljo je osnovna energijska hrana za dobro počutjein ozemljen odnos do realnosti.

Šola učenja naravnih zakonitosti o zdravju, sobivanju z naravo in občutljivem opazovanju okolja postaja vodilo za trajnostne razmisleke o zelenih razvojnih pobudah na sistemski ravni odločevalcev ter osnovna potreba slehernika za skrb zase.

Ogled video zemljenje: https://www.geomantija.si/izobrazevanja/zemljenje.html