Zemljevid sprememb

SPOROČILA ZEMLJE

Podnebne spremembe se bodo stopnjevale. Vsi več ali manj čutimo to prepoznavno sporočilnost Zemlje. Nekateri so prežeti z globljimi vtisi kako se prebuja tudi pozitivna plat v zavesti Zemlje. Drugi razlagajo dramatične zaključke. Toda začetek učinkovite interpretacije je v naši globlji biti. Sicer nas tok površnega odzivanja takoj odnese v slepo ulico. Kako resnično sodelovati s procesi preobrazbe Zemlje je nosilno vprašanje. Odgovor je logičen. Začeti velja nov začetek.

OZAVEŠČANJE OKOLJA

Ozaveščanje o okolju bivanja ni samo spoznavanje materialnih značilnosti. Te so neposredno predočene kot utelešenje stanja. Enako važen je energijski pol. Edino na tak način vidimo sliko celote, skupaj z obema poloma. Podobno je stanje preobrazbe Zemlje. Vsi ekološki procesi nenavadnih podnebnih pojavov imajo svoje globlje ozadje. To nam daje razumevanje kaj mi prispevamo k celotni zgodbi.

ZEMLJEVID OKOLJA

Potreba po koreniti osebni preobrazbi se danes stopnjuje, premosorazmerno s stopnjo podnebnih sprememb. Izpostavljeni smo stiski preživetja in številnim dilemam kako postaja svet drugačen. Nujno se velja posvečati osebni in skupni enigmi, kako se prilagoditi na nove razmere in videti sebe v tem drugačnem zemljevidu okolja.

VZOREC CIVILIZACIJE

Uvajanje nove sonaravne paradigme je tek na dolge proge. Čeprav je obstoječa že docela preživeta in se vrti v krogu, s ponavljanjem vzorcev civilizacije odtrganosti od Zemlje. Virtualni pospešek, ki smo mu priča, bo zadel v zid. Srečujemo se z mejami vzdržnosti in pojavom podnebnih sprememb ekstremnih odklonov. Vsak ki prispeva k novi ekologiji, prinaša pomoč v preobrazbi paradigme.

EKOLOŠKI FENOMENI 4 ELEMENTOV

Aktualne podnebne spremembe velja razumeti iz globljega ozadja, sicer smo omotični od omejenega dometa percepcije v svoji glavi. Zemlja je v transformaciji. Ne samo z ekološkimi fenomeni podnebnih sprememb v vseh 4 elementih. Zavest planetarnih sprememb se nas dotika navznoter. Naše notranje počutje je prežeto s preobrazbo. Uči nas veliko več, kot se običajno misli o podnebnih pojavih okolja.

NEVIDNO V VIDNEM

Posebni energijski fenomeni so znak nenavadnih okoliščin, v katerih se znajdemo. Kažejo na to, da se soočamo z določeno enigmo. Ključ za razrešitev uganke odkrijemo z iskrenostjo do sebe in radovednostjo do tega fenomena. Za nas predstavlja vedno priložnost za stopiti v neznano. Tam spoznavamo skrivnosti nevidnega v vidnem.

VITALNOST  

Ekosistem okolja ima energijsko ozadje. Iz teh parametrov se prepozna, od kje črpa ekosistem svojo vitalnost in koliko je odporen na motnje negativnih trendov podnebnih sprememb. Vse te motnje so na skupnem imenovalcu z geopatskim stresom, ki bremeni življenjski prostor na različnih ravneh. Merilo izboljšav je prebujanje preobrazbe biopolja Zemlje.

MOZAIK KRAJINSKIH STRUKTUR

Raziskovanje energijskih značilnosti pokrajine prikazuje preplet krajinskih struktur, ki se sestavljajo v mozaik. Ko odkriješ določen potencial, se ti odpre že nov. Skrivnost spoznavanja Zemlje je v neprenehnem prepletu potencialov energijskega omrežja.

ZAKONITOSTI BIVANJA

Odkrivanje skrivnosti pokrajine je potovanje v globine subtilnih razsežnosti Zemlje. Ko se odpre prostor s svojo govorico, se razodene skrivnost temeljnih zakonitosti bivanja. Spoznaš sebe v zrcalu okolja.

PONOTRANJENO PROUČEVANJE

Najbolj prepričljiv pristop odzivanja do izrazitih pojavov podnebnih sprememb, je ponotranjeno proučevanje. Učimo se spoznavati planet Zemljo v sebi. Veliko lahko naredimo, ko se posvečamo vprašanjem preživetja in preobrazbe, na meditativen način. Skupaj z racionalnimi ugankami, ki se na osnovi notranje percepcije uspešno razrešujejo kot križanka.

SODELOVANJE S SILAMI PREOBRAZBE

21.07. 2023 sanjam o velikanu morja. Pred nami se iz morja pojavi velikan, ki v rokah drži prstan. Sanje sporočajo o Božanski razsežnosti planeta. Daje nam upanje in orodja za sodelovanje s silami preobrazbe.

SENZIBILNOST ČUTENJA

Nezaupanje v subtilne razsežnosti življenja izhaja iz globoko zakoreninjene arogance do sebe. S pospeševanjem pritiska do lastne senzibilnosti, s katero čutimo utrip odnosov med ljudmi in naravo. Takoj ko je le možno, se vprašajmo, ko nas situacije nagovorijo, zakaj ne verjamemo v duhovno kategorijo skupnega obstoja.

PRIMARNA STANJA ZAVESTI

Smo del biosfere okolja, katero oživlja biopolje Zemlje. V osnovi se to prepoznava na vrtu in kraju, kjer živimo. Vibracije rastlin v naravi so tako obsežno področje, ker zajema znanja o zdravju in naših primarnih stanj zavesti.

ODNOSI SKUPNEGA DELOVANJA

Veliko odprtih vprašanj v odnosih so revolucija. Predvsem v potencialu preobrazbe. Toda pogosto se zatika pri temeljnih energijah sporazumevanja in prizemljitve s prostorom, v vlogah skupnega kroga delovanja. Podcenjevanje pomena intuicije povzroča pregrobo komuniciranje in slabšalen pristop do notranjih vtisov, ki nosijo odločilen vzgibe za spremembe. Zato se posvečajmo pogovorom preobrazbe temeljito.

ZRCALJENJE

Najbolj zapletene dileme so običajno v odnosih. Te potrebujejo zrcaljenje. Ne samo med eno in drugo stranjo. Večkrat je potrebno pomagat, pri prepoznavanju skupnega holograma. Seveda vsak nosi svoj delež v odnosu. Toda premik se zgodi, ko obe strani prepoznata tudi skupni imenovalec razvoja in preobrazbe

DOMOVANJE

Geomantični pregled kraja bivanja je energijska diagnostika branja prostora. Pomaga da pričnemo vodit svoj proces preobrazbe in sodelovati v skupnosti. Na osnovi razumevanja, kako smo del širšega ekosistema in kako razvijati premike v skupnem domovanju.

ZDRAVLJENJE

Zdravljenje prostora prinese na površje dolgo zakopane vsebine. Prav te so povzročitelj bolezni. Ko tlijo v podzavesti, onemogočajo normalen pretok vitalnosti. To je takrat, ko se teža podzavesti ne razreši in prevladuje kot motilec, preganjalec ali zavajajoči lik prostora. Zdravljenje temu liku povrne spet pravo razvojno vlogo.

PREPOZNATI SVOJ ZEMLJEVID SPREMEMB

Skrivnost preobrazbe je prepoznati svoj zemljevid sprememb. Ta je zapisan v kraju kjer živiš, telesnem stanju počutja, odnosih in tvojem globljem hrepenenju postati del univerzalne resnice. Ta zemljevid je resnično zdravilo za razum. Ko ugotoviš, da velja razmišljati s srcem.

Preberi več: Planetarne spremembe – Geomantija