Živa dediščina

Image title

Vodnik po pokrajino pod Pohorjem vabi k občutenju, poglobljenemu doÅ£ivljanju in raziskovanju pokrajine.

Občutenje obogati našo zaznavo. Ko se prepustimo občutenju in doÅ£ivljanju, laÅ£je ponotranjimo vsebine. In kar nas notranje bogati, nam je vredno.

Ustvarjanje in izraÅ£anje nam še dodatno osvetli doÅ£iveto. Hkrati pa spodbuja ustvarjalni potencial posameznika.

Vodnik je rezultat dela vzgojiteljic Vrtca Otona Å¢upančiča Slovenska Bistrica, ki so izbrale teme, izoblikovale pristope k njihovi obravnavi in z otroki izvedle dejavnosti.

Ob nastajanju obravnave tem so se povezale z domačini, z institucijami, društvi ali posamezniki, ki so jim posredovali svoja znanja in izročila. Pogosto so pri izvajanju dejavnosti poleg članov različnih društev in posameznikov sodelovali tudi straši in stari starši otrok vrtca. Kar dejavnost vrtca še dodatno vpenja v pokrajino. V nekatetih temah se delo vzgojiteljic navezuje na drugi rezultat projekta Å¢iva dediščina, na zbirko receptov tipičnih jedi pokrajine Kaj se kuha pod Pohorjem. Tako vrtec v okviru aktivnosti in predstavitev rezultatov projekta Å¢iva dediščina prerašča svojo običajno vlogo vzgoje in varovanja otrok in se aktivno predstavi kot sooblikovalec smernic trajnostnega razvoja pokrajine.

Projekt daje pomen starim znanjem in vedenju domačinov in s tem Å£e ob samem nastajanju rezultatov povezuje krajane in osvešča o pomenu vrednotenja okolja.    Karin Lavin