Živi muzej Krasa

Image title

Na območju Živega muzeja Krasa, ki se nahaja na stičišču med Sežano, Lipico in slovensko-italijansko mejo, se vzdolž izbranih poti srečamo s čudovito naravo in izjemno kulturno zakladnico, značilno za celoten kraški prostor. Tu so apnenčasta tla, voda, severovzhodni veter – burja ter vplivi Mediterana ustvarili krajino, ki jo je skozi stoletja sooblikoval človek tako, da je čistil gmajno, zlagal kamenje v griže, suhe zidove in pastirske hiške ter gradil kale za napajanje živine. Na območju, ki je gosto posejano s kraškimi geomorfološkimi pojavi ter zaznamovano s fosilnimi ostanki in arheološkimi najdbami smo priča tudi nadvse zanimivi biotski raznolikosti, ki zaobjema tako pestro rastlinstvo kot trdoživo živalstvo.

Živi muzej Krasa je prostor raziskovanja in rekreacije, zato po njegovih poteh stopajmo z občutkom radosti, vedoželjnosti, predvsem pa občutkom varovanja narave in kulturne dediščine.

Image title

https://kamen-most.viviss.si/kras-2/