Zmajeve črte

Zmajeve črte so energijske žile  ki tečejo premočrtno skozi pokrajino. Kot kačast zmaj se v svoji valovitosti prilagaja terenu. Široke so okrog 8 metrov. Skrbijo za to, da je zemeljska površina prepojena z temeljno življ. energijo ( eter, chi ). Zmajeva črta izmenjaje potiska energijo navzven in jo srka v sredino, pride do njenega značilnega ritma, ki ga v človeškem telesu primerjamo s srčnim utripom.

Med zmajevimi črtami, ki uokvirjajo krajino okrog Šentjurja, so funkcionalno poglavitne linije, ki prečkajo markantne lokacije Kalobje – Rifnik- Resevna. Tlorisno oblikujejo matični obroč. Dominantno določa podobo duhovnih danosti terena.

Image title

Energijski zemljevid, ki sem ga izdelal po geomantijski raziskavi, nazorno kaže dvojni trikotnik, v liku prepletenosti energijskih poti. Je naravna turistična in urbanistična privlačnost. Take vrste energijska območja po svetu, imajo vedno posebno funkcijo v okolju.

Slikovita zmajeva karakteristika območja ima značilen geometrijski matični obroč. Tlorisna triangulacija linij krajino uokvirja in zagotavlja intenzivno življenjsko polje. Predstavlja markacijo duhovnega reda prostora.

Geomantijska analiza ovrednoti in okrepi identiteto območja. Je temeljni vidik trajnosti. Z izdelano strokovno podlago poda oceno stanja in ekološkega zdravja okolja, ovrednoti razvojne kapacitete obravnavanega območja, izdela energijski turistični zemljevid, in izhodišča za trajnostno načrtovanje. Z ciljem bio/energijske oživitve okolja in razvoja novih vsebin, ki prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja. SKRB ZA ZDRAVO OKOLJE zagotavlja zdravje prebivalcev in pozitivno življenjsko naravnanost.

Zdrave zmajeve linije vedno zaznavam v značilni intenzivnosti toka življenjske energije po prostoru.  V primeru prostorskih bolezni se jih da pozdraviti z litopunkturo – akupunkturo prostora.

Predhodne kulture so bile sposobne izoblikovati lasten dostop do energijskih poti kraja, ki so vodile do posebnih križišč in centrov svetih krajev, kateri so bili središča kultnih in kulturnih dejavnosti. Po celem evropskem in sredozemskem se najdejo primeri, kako je že kultura mlajše kamene dobe znala spoštovati kraje take vrste. Označevala jih je s postavljanjem kamnov – megalitov. Megalitska kultura je poznala izjemen pomen energijskih poti in centrov in jih vključila v svoje duhovno življenje. Obredna dejavnost je prostor jačala v svojem učinkovanju. Megalitske gradnje so najstarejše arhitekturne stvaritve na našem planetu.

V našem primeru geomantijske raziskave smo uporabili nepogrešljivo prakso izročila davnih megalitskih civilizacij, ki tradicionalno obravnava energijske linije in centre kot temeljno obravnavo subtilnega omrežja prostora.

V svojem delu z energijski linijami doživljam permanentno potrebo po upoštevanju danosti narave. Linije vitalno povezujejo okoljska območja. Te energijske linije povezujejo med sabo energijske organe.

Lahko rečemo, da se bo v prihodnje prognoziral razvoj okolja na podlagi stanja energijskega omrežja. V sebi nosi zapis zdravja.

Na križiščih linij Šentjurja so postavljene znamenite cerkve : Rifnik – področje ostankov starokrščanske cerkve in cerkev sv. jurija Šentjur . komplementarno so križišča linij tudi prosta : Resevna in Kalobje > območje kjer je bila postavljena cerkev sv. Marjete, ki so jo potem podrli. Nekoliko modificirana je zmajeva linija na južnem področju Šentjurja, ki poteka iz vrha Rifnika skozi grad naprej v južno območje Šentjurja.

Delo z zmajevimi linijami sem se naučil ob sodelovanju z Markom Pogačnikom. Marko jih prepoznava v perspektivi širšega konteksta Zemlje.

Na terenu se nazorno razbere živost in valovitost gibanja zmaja po reliefu pokrajine, gor in dol. Kitajska geomantija feng shui izredno ceni zmajevo moč pokrajine.V vseh značilnih zmajevih linijah tega območja je odkrit prvotno kvaliteto starih romarskih poti. Prav na teh energijskih poteh so v predkrščanskem obdobju potekale romarske poti.

Motiv zmaja je prisoten v grbu Šentjurja. Njegov grb je posnet po grbu trga na pečatu iz leta 1539. Legenda pravi, da je bilo v teh krajih jezero, v katerem je živel strašni zmaj. Zmaja je ugonobil Sveti Jurij in na njegovo slavo in v čast zmage dobrega nad zlim je na skali zrasla kapelica, kasneje pa cerkev in okoli nje naselje, ki je po junaškem svetniku dobilo ime Sveti Jurij.

Geomantijsko sveti Jurij nima vloge ubijalca zmaja. Sveti jurij s sulico uravnoteža duhovne sile z zemeljsko močjo zmaja. Ima vlogo posrednika med duhom in materijo. Po sakralni tradiciji geomantije se svetost zemeljskega opomenja enako sveto kot nebeško.

Dediščina vključuje vidike okolja, ki izhajajo iz medesbojnega vplivanja med ljudmi in prostorom skozi čas. Razsežnost sakralne dediščine okolja so tudi duhovno osmišljene energijske poti, katerim so stare kulture dajale velik pomen pri vzdrževanju svetosti življenja, s čaščenjem kvalitete lokacij kot so bili obrednimi romarski prazniki. V sodobnih geomantijskih prvinah se izjemen pomen energijski poti sistematizira pri valorizaciji prostorskih vrednosti, v arhitekturnem načrtovanju za urejanje in razvoj okolja. Geomantija kot veščina ustvarjanja harmoničnega okolja snuje zasnovo zelene infrastukture na platformi energijskega zemljevida linij in centrov naravnih virov območja. V tej smeri se odpira nov svetovni val zelenega načrtovanja in inovativnih razvojnih strategij. Geomantija je v svetu prepozna po kognitivnem združevanju znanj drevesa naše civilizacije. Znanje o energijskih poteh in križiščih je osnova.

Načrtovanje na osnovi zmajevih linij je nujno za zdravo prihodnost človeštva. Utira si pot kot tradicionalna kitajska medicina.