Znamenja

Image title

Ko se nam v situacijah ponavljajo prikazovanja posebnih znamenj, smo prej ali slej primorani reagirati. To je nagovor intuicije, ki preseneča z nepredvidljivimi pojavi, fenomeni, sporočili. Nagovarja nas za ozavestiti določeno rešitev. Opazimo jih lahko kjerkoli: v  naravi, zemljišču, arhitekturi, dogodkih, okolju, simbolnih zaznavah. Običajno se znamenja javljajo v prepletu med raznovrstnimi razsežnostmi naše življenjske prakse.

V kreativnem delu se nas znamenja dotaknejo na različnih področjih in predelih auričnega polja. Večkrat pride od momenta izbruha inspiracije. Tovrstna znamenja so sestavni del geomantijskega ustvarjanja. Izhajajo iz nezavednih arhetipskih plasti Zemlje in Vesolja. So duhovni vir praoblik narave sobivanja civilizacije človeka na Zemlji.

Znamenja so del naključnih dogodkov. Naključnemu doživetju, ki se spontano pojavi kadarkoli, živo dopustimo v zavest, da se izrazi. Imenitne intuicije, ki se pogosto porajajo, so večkrat poziv k implementaciji sprememb v našo življ.prakso. Vkolikor tega ne storimo, preidejo v obliko opozoril, ki pustijo poseben inspirativen pečat. Za naključne intuitivne momente so značilna stanja razširjene zavesti. V čisti obliki razkrivajo ključe novih rešitev. Z redno vadbo postane umevanje intuicije sčasoma vedno bolj otipljivo, zabavno, uporabno in ustvarjalno. Tisti ki smo tega vajeni, lahko potrdimo, da se gre za enega od najbolj razburljivih fenomenov življenja. 

Na spoznanju sporočila nativnega naključja, leži ključ inspiracije. To so tokovi informacij, ki iz nezavednega polja prehajajo v naše življenje. Veliko zaznav je kolektivne narave. To pomeni, da podobne arhetipe lahko sočasno razkrije množica ljudi, kjerkoli po svetu, neodvisno od časa in prostora. To je naš latentni stik s kolektivnim nezavednim, v katerem živo delujejo kolektivni arhetipi. V geomantijski praksi smo s kolektivnimi arhetipi indigeno kreativni.

Kadar zanemenja kulminirajo v evidentno duševno vrenje, instinktivno reagiram tako, da kadar mi čas dopušča, vse tekoče aktivnosti pustim pri miru ( saj so v takih momentih postranskega pomena ) in se posvetim proučitvi pomena znamenja. V takih trenutkih, ki so razpoznavno nabiti z energijo intuicije, duhovni uvid pride enostavno takoj.

To je naša podedovana duhovna dediščina. S tem smo prežeti vsi. Vprašanje pa je, koliko zaznav se odvija le v podzavesti. V takih primerih, se izziv kaže v odnosu do mobilizacije naših ustvarjalnih sposobnosti.