Znanje za prihodnost

Znanje je danes osrednja sila preobrazbe, ko je združeno s srcem, voljo in modrostjo. Znanje postane uporabno za zdravljenje ko nosi v sebi odnos do bolečine z razumevanjem holograma zdravja. Učimo se o skupni preobrazbi s prepletom znanja iz različnih strok, izkušenj in uvidov.

Odnos do narave, našega civilizacijskega nagona množice, je še vedno na popravnem izpitu. Nič se ne naučimo v tej neposredni šoli življenja, če negiramo lastne naravne procese. Kot je tipično za tovrstne nauke grenkih izkušenj, se popravni izpit ponavlja z dodatnimi preizkusi. To so naložena temeljna vprašanja, reševanja samega sebe v preživetju

Znanje je lahko moč in pomoč. Lahko se pa zlorablja za namene nadvlade in manipulacij. Okrog znanja se vrti veliko podatkov, zgodovinskih dejstev in vsebin iz memorije zakladnice izkušenj človeštva. Brez znanja smo naivni in zaplankani. Nimamo prave percepcije kaj dogaja. Kako torej pridobiti primeren odnos do preobrazbe, da uporabljamo znanje kot hrano za skupno preživetje? Najprej je potrebno postavit sebe v položaj ustvarjalnosti. Potem odpiramo vir, ki je skupen kvaliteti evolucije in spremembe, ki združuje kaos in red.

Pridobivanje skupne slike razumevanja, kako smo zašli od narave, je pretresljivo in poučno. Podnebne spremembe velja razumeti dobesedno, kot klic k spremembi. Tega upoštevamo toliko, kot v praksi izvedemo premik v kraju svojega bivanja, lokalni skupnosti in mreženju delovanja. Tudi konference in skupni dogodki ozaveščanja so pomemben preobrat, za miselnost kolektivnega stanja duha, ki potrebuje katarzo s samim sabo.

Ektremni ekološki pojavi podnebnih sprememb nam kažejo, kako silimo v nevarne ektreme družbenega, socialnega, ekološkega in duhovnega odtujevanja od Zemlje. Posledično se odtujujemo od virov preživetja, dobrega počutja in temeljev sobivanja z naravo. Iščemo sebe v slepi ulici, vkolikr končno ne priznamo, da se bodo fenomeni podnebnih sprememb prikazali še bolj izrazito s svojo silo preobrazbe. Ta je v osnovi v pomoč. To je zagotovo izhodišče tudi za naše skupne strokovne ugotovitve, kako na ravni lokalne skupnosti in sistemskih šibkih točk, pričeti z novimi koraki naprej.

Pridobivanje informacij iz interneta Zemlje je dostopno številnim raziskovalcem, ko skupaj vsak v skladu s svojo nalogo odkrivamo hologram preobrazbe. To je energijsko informacijski zapis, berljiv v posebnih območjih, z značilnostjo aksis mundi: dežele, pokrajine, regije in širšega okolja. Odkrivanje uvidov je presenetljivo večplastno. Do njih pridemo z disciplino, potrpežljivo in posvečeno za skupno dobro.

Prepoznavanje vzorcev civilizacije v prostoru kjer živimo je spretnost branja holograma. Do tega pridemo s predanostjo skupni nalogi ozaveščanja, raziskovanjem nevidnih plasti subtilne sfere okolja in aktivnim spreminjanjem. Vsak raziskovalec je neprenehno v izzivu širjenja zavesti svoje percepcije zaznavanja. To je tako obsežen proces vstopanja v skrivnosti Zemlje, v katerem se učimo gojiti hvaležnost in samorefleksijo.

Vstopamo v vedno bolj izrazite izzive po preobrazbi. Se stopnjujejo. Slediti temu ritmu je pot raziskovanja in sodelovanja. Ritmi se medsebojno prežemajo ko sledimo viziji in preraščamo omejenosti. Znanje postaja vedno bolj pomembno za razreševati uganke zapletov civilizacije.

Zaradi zahtevnih okoliščin in prevladujoče raztreščenosti zavesti v obstoječi paradigmi, se velja nujno vprašat kam pravzaprav gremo. Ko si vzamemo čas za razmislek in poglobitev v duha časa, se odpre klic po prebujanju zavedanja. Postanemo bolj pozorni na procese preobrazbe, ki so nam v pomoč ko se naravnamo delovat v spremembi. Dvig stanja zavesti pomeni odkrivat slepo ulico v kateri obtičiš in pot ki vodi iz nje naprej.

Brez ozaveščanja vizije se okno novih priložnosti ne odpira. Še posebej ko se gleda črno belo. Kljub vsej dramatični sliki ki se nič ne nasmiha s prijaznostjo, ampak z grobostjo globalne iztirjenosti iz ozemljitve, je prav v temu stanju izziv gledati čez. Vsi vizionarji človeštva so to zapisali v naš skupni razvojni hologram civilizacije.

Sodelovanje je danes odločilno na vseh področjih ki vplivajo na našo prihodnost. Kako sodelujemo se kaže kako napredujemo. Pri tem trčimo v značilne kolektivne prepreke ki so del procesa preobrazbe. Ena med njimi je prepreka paradigme razumske prevlade do svetosti življenja narave Zemlje. Ko se ujamemo nanjo zveni vse zakomplicirano in zakvačkano v pajčevino razmišljanja kot stroj. Nemudoma se velja od tega distancirat in prevzeti pristop ustvarjalnosti s srcem.

Izgubljenost v množici je past. Vztrajno in brez pretiravanja, lahko gojimo mrežo in jo razvijamo. Vsako leto bo boljše in v večjem številu resničnih prijateljev, ali podpornikov preobrazbe. Če pa nosiš zamisel za aktivirati velik preobrat, odpri vrata na stežaj in poskusi. Učimo se iz izkušenj in inovacij.

Sodelovanje pri ozaveščanju pomeni odkrivati pot labirinta. Ta vodi po poti osmišljene logike razvoja v ciklih. Ni za prehitevati. Najti velja pravi ritem in odprtost vseh čutil pri iskanju smeri naprej. Tako se skupaj učimo napredovati z razvozlavanjem uganke labirinta. Lahko ga imenujemo tudi pot spoznavanja sebe v skupnem mozaiku sodelovanja, skupnosti, projektov in zdravljenja..

Priti do resnice o skupnem izzivu ki je pred nami je maratonska pot opazovanja. Toda ključno jo je definirat po dnevnih etapah. Tako se spoznanja dopolnjujejo po ciklih in sestavljajo v mozaik širših ciklov. Ko potem pogledamo za nazaj, se odpre slika tudi za naprej iz boljše perspektive.

Temne sile se bodo v decembru 2023 preobražale v svetlobo. Pod pogojem da gremo v globine svoje in skupne zgodbe, ki kliče po posvetitvi v nove prehode. Vkolikor tega ne počnemo, lahko del nas obstane v podzavesti, kot netopir v podzemlju. Priložnosti pridejo in odidejo. Na nas je kako sledimo toku.

Nezaupanje v duhovne razsežnosti je zastarela, obrabljena fraza omejene zavesti. Plod potrošniško materialistične paradigme, ki se sesuva sama vase. Potrebuje soočanje s sabo, kako zanika obstoj samega bistva izvora življenja. Kvari odnose in se zanaša na svoj prav, na temelju posledice in ne vzroka. Bodimo strpni pri procesu preobrazbe, ko se srečamo s senco kolektivnega okolja. Toda tudi odločni, ko bo treba pokazat kaj hočemo

Napredovanje na duhovni poti pomeni za nas skupno vprašanje za mu odgovorno dati odgovor. Vprašanje se pojavlja pravzaprav vsak dan. Napredujemo takrat ko razrešujemo enigmo tega časa. Kadar nas dileme zagrabijo za vrat in nismo več v stanju reševanja te križanke-potem zdrsnemo v ponovitve učnih lekcij. Kako najti odgovor na zapletene uganke je izziv ki ima rešitev- ko izvajamo spremembe kot proces v skupnem hologramu mreženja.

Učimo se horizontalno in vertikalno. Oba pola sta potrebna za naš razvoj. Vertikalno učenje vodi učitelj, mentor, oziroma izkušen mojster na svojem delovnem področju. Tako nastaja evolucija. S prenosom med ljudmi in prostorom zavesti preobrazbe. Horizontalno učenje je prežeto z vertikalnim v srcu. Tukaj smo vsi učitelji in učenci, z materjo Zemljo in očetom Nebom.

Prihodnost je vedno tudi v sedanjosti. Tako sledimo klicu, ki se oglaša v ogledalu naših potreb po spremembi, ko nam dnevno prihaja naproti skrivnost imenovana cikličnost življenja. Kako so znale starodavne civilizacije slediti tem ritmom je temelj znanja v genskem zapisu Zemlje. Izročilo prednikov o svetosti narave in sporočilih Zemlje za našo prihodnost je nosilna vrednost. Nadaljujemo z ozaveščanjem in delitvijo znanja za skupno dobro.

Aktualno dogajanje planetarnih sprememb je apel po preobrazbi. Za to priložnost velja razumeti globlje ozadje in pridobiti znanje. To je na voljo. Nastaja sproti z opazovanjem okolja, izkušnjami skupnih soočanj kje se nahajamo in voljo povezovanja strok in sektorjev, na poti k prehodom v novo fazo.

Z Zavodom Anima Mundi tudi letos prirejamo konferenco Preobrazba Zemlje in človeka, 21.12. 2023 online. S sodelavci odpiramo okno v svet, tako da spodbujamo gledanje na realnost iz širše perspektive, v zaobjemanju vzročno-posledične slike in iskanju vizije skupnega holograma. Vsak s svojim prispevkom ponuja dragocen vpogled in predloge za preobrazbo.

Konferenca Preobrazba Zemlje in človeka bo pokazala kje se nahajamo. Na skupnem imenovalcu s stanjem civilizacije, Zemlje in človekove pozicije preobrazbe.

Preberi več: Konferenca Preobrazba Zemlje in človeka – Geomantija